Кіт Галина Григорівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Черната (Кіт) Галина Григорівна

Черната (Кіт) Галина Григорівна – кандидат педагогічних наук, декан факультету дошкільної, початкової освіти ти мистецтв Вінницький педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського


Освіта

У 1985 р. закінчила Київський педагогічний інститут імені О. М. Горького за спеціальністю «Педагогіка та психологія», здобула кваліфікацію «Викладач-дослідник з педагогіки та психології».

Наукова діяльність

У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Пути повышения практической подготовки студентов педвузов к воспитательной работе в школе”. Науковий керівник - академік НАПН України Мороз О.Г.


Основні публікації:

 1. Кіт Г.Г., Тарасенко Г. С Магістерська робота з педагогіки початкової освіти: навч.-метод. посіб. / Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця : ВДПУ ім.М.Коцюбинського, 2006. – 86с.
 2. Кіт Г.Г., Тішик О. А. Практикум з дидактики: навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Початкове навчання" / Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. Кафедра педагогіки та методики початкового навчання. – Вінниця : ВДПУ, 2007. – 148с.
 3. Кіт Г.Г. Організація семінарських та лабораторних занять з педагогіки (Загальні основи педагогіки. Дидактика): навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Початкове навчання" / Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. Кафедра педагогіки та методики початкового навчання. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – 163c.
 4. Кіт Г.Г. Педагогічна практика в системі ступеневої підготовки вчителя початкових класів: навч. посіб. для студ. ВНЗ спец. "Початкове навчання". – Вінниця : [Едельвейс і К], 2007. – 224c.
 5. Кіт Г.Г., Тарасенко Г. С. Українська народна педагогіка: курс лекцій / Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – 301с.
 6. Кіт Г.Г.Творчість учителя як засіб формування творчої особистості школяра / Кіт Г.Г. // Наукові записки: Ч.3 (педагогічні та історичні науки). - К.: НПУ, 1999. - С.106-112.
 7. Кіт Г.Г.Творчо-інноваційний характер праці вчителя в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського / Кіт Г.Г. // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.праць: Вип.2. - К., 1999. - С.102-106.
 8. Кіт Г.Г. Проблемне навчання як фактор забезпечення пошуково-дослідницького характеру навчального процесу у початковій школі : сборник научных трудов / Г.Г. Кіт // Соціалізація особистості. - Київ : Логос , 2001. - Вип. 14. - C. 179-185.
 9. Кіт Г.Г. Підготовка майбутнього вчителя до пошуково-дослідницької діяльності - вимога сучасності / Г.Г. Кіт // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти. - К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. - Ч.2. - C. 102-105
 10. Кіт Г.Г. Наукове дослідництво в системі принципів наукової організації праці вчителя [Text] / Г.Г. Кіт // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М.П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М.П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2005. - Вип. 3 (13). - C. 27-29.
 11. Кіт Г.Г. Вплив науково-дослідної роботи на формування творчої особистості майбутнього вчителя : научное издание / Г.Г. Кіт // Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури і змісту початкової освіти : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-25 квітня 2001 р. / М-во освіти і науки України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. - Полтава, 2001. - C. 45-46.
 12. Кіт Г.Г. Підготовка майбутнього вчителя до пошуково-дослідницької діяльності / Г. Кіт // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17, Теорія і практика навчання та виховання : сборник / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2006. - Вип. 3. - C. 133-137.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама