Михайлишин Галина Йосипівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Михайлишин Галина Йосипівна

МИХАЙЛИШИН Галина Йосипівна – викладач-дослідник з педагогіки та психології (1984), доктор філософських наук, професор, Заслужений працівник освіти України, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Народилась 16 травня 1960 р. у с. Крихівці Івано-Франківської обл.

Зміст

Освіта

 • У 1979 р. закінчила з відзнакою Коломийське педагогічне училище
 • У 2002 р. здобула другу вищу освіту у Львівському державному інституті фізичної культури за спеціальністю «Фізичне виховання».
 • 2007 р. – отримала диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Тема дисертації «Формування професійних умінь майбутніх учителів у системі виховної роботи вищих навчальних закладів фізичного виховання».
 • 2013 р. – отримала диплом доктора філософських наук зі спеціальності 09.00.10 «Філософія освіти». Тема дисертації «Ціннісно-світоглядні аспекти сучасної освітньої парадигми (філософська концептуалізація)».
 • Присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (4 липня 2013 р.)
 • У жовтні 2018 р. присвоєно вчене звання професора кафедри соціальної роботи.

Досвід роботи

 • 1984-1990 – викладач педагогіки Івано-Франківського технікуму фізичної культури (з 1995 р. коледж). У 1990-2011 роках працювала на посаді заступника директора з виховної роботи цього ж ВНЗ.
 • 09.03.2011-31.08.2011 – Прикарпатський Юридичний інститут ЛьвДУВС, методист та доцент кафедри соціальної роботи.
 • Від 01.09.2011 р. по даний час – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника:
 • Жовтень 2007 р. - серпень 2011 р. – доцент кафедри соціальної педагогіки;
 • Вересень 2011 р. - вересень 2013 р. – на посаді професора цієї ж кафедри;
 • З вересня 2013 р. – в. о., а з лютого 2014 р. – проректор з науково-педагогічної роботи Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника.

Апробація професійної діяльності

 • Стажування у Варненському Університеті менеджменту (Болгарія) «Еuropean standards of management in the sphere of higher education» («Європейські стандарти управління у сфері вищої освіти») (2015);
 • 6-місячні курси підвищення кваліфікації проректорів ВНЗ у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2016).
 • Була учасником міжнародного проекту «Інноваційний університет та лідерство. Фаза II: забезпечення якості та інтернаціоналізація», ініційованого Польсько-Українським академічним форумом та реалізованого на базі Варшавського університету, факультет «Artes Liberales» за результатами якого підготувала і впроваджує мікропроект «Модель діяльності вищих навчальних закладів із забезпечення якості надання освітніх послуг», про що має відповідний сертифікат (2015).
 • На даний час є членом академічної групи проекту MoPED: «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) в рамках програми ЄС Erasmus+ К2, де вперше в історії українських університетів Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника став гранд-холдером.
 • Є керівником наукової теми «Забезпечення якості надання освітніх послуг закладом вищої освіти: управлінсько-організаційний, методичний, економічний аспекти» (Державний реєстраційний номер 0118U004074).
 • Постійно бере участь у наукових конференціях Всеукраїнського та міжнародного рівнів, зокрема у Польщі (Варшава, Жешув), Добрич (Болгарія), інтернет-конференція у Канаді;
 • Взяла участь у навчальному тренінгу в Іспанії (Більбао) у рамках проекту MoPED: «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) в рамках програми ЄС Erasmus+ К2.

Наукова робота

Автор понад 80 праць, з них понад 60 наукового характеру; 2 одноосібні монографії, навчальний посібник з грифом МОН України (у співавторстві).

Неодноразово працювала у складі комісій Державної інспекції навчальних закладів України.

Коло наукових інтересів: професійна підготовка фахівців з вищою освітою; філософські аспекти забезпечення якості вищої освіти; освітній менеджмент.

Нагороди

 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (1996),
 • Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2006);
 • Почесні грамоти Держкомспорту України (2004), Президії НАПН України (2010), Івано-Франківської ОДА (2013).

Основні публікації

 1. Михайлишин Г.Й. Формування професійних умінь майбутніх учителів у системі виховної роботи вищих навчальних закладів фізичного виховання. – Монографія. – Івано-Франківськ: „ЛІК”, 2008. – 229 с.
 2. Євтух М.Б., Грищенко С.В., Михайлишин Г.Й. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. // Лист МОН України від 20.01.2011 року № 1/11 – 443. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2011. – 308с.
 3. Михайлишин Г.Й. Світоглядні пріоритети освітньої сфери в контексті потреб суспільної модернізації: Монографія. / Г. Й. Михайлишин. – Івано-Франківськ: НАІР, 2012.–374 с.
 4. Михайлишин Г.Й. Провідні тенденції модернізації освіти в Україні. / Г.Й. Михайлишин. // Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. – К., 2012. – №3 (додаток 2). – Т.2. – Тематичний випуск «Європейська інтеграція вищої освіти у контексті Болонського процесу». – С. 99–101.
 5. Nadiia Lutsan, Halyna Mykhailyshyn, Oksana Kondur. Modern Educational Technologies in Ukrainian High School // Edukacja-Technika-Informatyka. – Volume 6. –№ 4. ––Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2015. ––С. 74-79.
 6. Галина Михайлишин. Реализация компетентностного подхода в контексте перспектив модернизации образования и общества / Михайлишин Г. // Годишник на висше училище по мениджмънт. – Т. VІІІ. – Изд-во на Варна Университет Мениджмънт, България, 2015. –С. 239–248.
 7. Михайлишин Г. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності університету / Г. Михайлишин // Гірська школа Українських Карпат. – Івано-Франківськ, 2016. – № 14. – С. 5–8.
 8. I.B. Chervinska, O.S. Kondur, G.M. Mykhaylyshyn. Social and Cultural Determinants of Monitoring the Quality of University Education // Intellectual Archive. – Volume 6. ––№ 1.––Canada: Publisher Shiny World Corp., 2017/2. –– С. 27-31.
 9. Михайлишин Г.Й. Перспективи професійної підготовки педагогічних працівників у контексті закону України «Про освіту». – Гірська школа Карпат. Наукове фахове видання з педагогічних наук. – 2017. – № 16. – С. 42-50.
 10. Mykhaylyshyn G., Budnyk O., Mazur P., Serman L. Promoting a healthy lifestyle among schoolchildren (comparative study between Poland and Ukraine). Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 18 Supplement issue 2, Art 173, PP. 1161 – 1167, 2018. – Scopus.
 11. Mykhaylyshyn G., Budnyk O. Features of Social and Educational Support of Young Parents and their Children. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Vol. 5, No1 (2018). P. 107–114.
 12. Mykhaylyshyn G., Kondur O., Serman L. Innovation oand educational innovations in cjnditions jf modtrn higher education. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Vol. 5, No. 1. 2018. P. 9–16.
 13. Mykhaylyshyn G., Yakymiv O., Сurrent Methods of Professional Мanagement of the Head of an Educational Institution. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Vol 4, No 2 (2017). P. 104–114.
 14. Mykhaylyshyn G., Dudnyk O., Yarmak O., Dotsyuk L., Zori Y., Moseychuk J. Assessment of human psychophysiological responses to intense exercise: a survey of Greco-Roman wrestlers and unqualified competitors. Journal of Physical Education and Sport . (JPES), 17. Supplement issue 4, Art 212, 2017. PP. 2089 – 2096. – Scopus.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама