Борисюк Світлана Олексіївна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Борисюк Світлана Олексіївна

Борисюк Світлана Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя


Зміст

Освіта

Досвід роботи

Працює у Ніжинській вищій школі з 1988 р. на посадах:

 • асистента (1988–1990 рр.),
 • старшого викладача (1990–1998 рр.),
 • доцента (з 1998 р.).
 • Нині працює доцентом кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Наукова діяльність

У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію з педагогіки на тему: „Формування в учнів педагогічних училищ уміння навчати дітей вчитися (на матеріалах вивчення педагогічних дисциплін)”

Доцент (з 1998 р.).

Серед своїх більше як 40 наукових праць Світлана Олексіївна має і навчальні посібники та підручники, і методичні рекомендації, і навчально-методичні комплекси, і наукові статті.


Викладає дисципліни

Світлана Олексіївна має хист до різного роду навчальних дисциплін і з легкістю підкорює нові вершини:

 • “Робота на Телефоні Довіра”,
 • “Методологія і методи соціально-педагогічних досліджень”,
 • “Самовиховання та саморегуляція особистості”,
 • “Соціальна робота з адиктивно узалежними сім’ями” та ін.

Основні публікації:

 1. Бєлкіна Н. І., Борисюк С. О., Дубровська Л. О., Заніна О. М., Кириленко С. В. Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Метод. рекомендації / Є.І. Коваленко (ред.). – К., 1996. – 136с.
 2. Методологія і методи соціально-педагогічних досліджень в першоджерелах, лекціях та практичних завданнях: Навч. посіб. / Ніжинський держ. педагогічний ун- т ім. Миколи Гоголя / Світлана Олексіївна. Борисюк (уклад.). – Ніжин : Редакційно-видавничий відділ НДПУ ім. М.Гоголя, 2002. – 288с.
 3. Борисюк С. О., Конончук А. І., Король В. С., Никоненко О. П. Формування у майбутнього вчителя уміння навчати учнів вчитися: Метод. матеріали для студ. і викладачів пед. ін-тів, методистів, молодих вчителів / Ніжинський держ. педагогічний ін-т ім. М.В.Гоголя. – Ніжин, 1997. – 41с.
 4. Методологія і методи соціально-педагогічних досліджень: Плани практ. та лаб. занять / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя / С.О. Борисюк (уклад.) – Ніжин : Видавництво НДПУ ім. Миколи Гоголя, 2004. – 29с.
 5. Методологія і методи соціально-педагогічних досліджень: Програма курсу для спец. "Соціальна педагогіка; практична психологія" / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя / С.О. Борисюк (уклад.), А.І. Конончук (уклад.). – Ніжин : Редакційно-видавничий відділ НДПУ ім. М.Гоголя, 2002. –12с.


Використаний матеріал із сайту НДУ ім. Миколи ГоголяОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама