Вісник психології і педагогіки. Збірник наук. праць. - Випуск 15

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 10:35, 8 листопада 2018; V.yurchenko (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 15. – К., 2015. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_15

Вісник психології -Титул 15.PNG


Рекомедовано до видання Вченою радою
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
(Протокол № __ від _________ 2015 р.)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Безпалько Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи, завідувач кафедрою дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Побірченко Неля Антонівна, доктор психологічних наук, Провідний науковий співробітник НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Сєргєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Чернобровкін Володимир Миколайович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедрою психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор завідувач кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

Прокопович Євгеній Михайлович, кандидат медичних наук, доцент кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Юрченко Віктор Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Мартиненко Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою початкової освіти та методик гуманітарних дисциплінПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Котенко Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчанняПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Гріньова Ольга Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психологіїПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.


© Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка, 2015
© http://www.psyh.kiev.ua, 2015


Запрошуємо Вас презентувати науковій Інтернет-спільноті свої пошукові доробки
Вимоги до оформлення статті


ЗМІСТ

Богачков Ю.Н., Фельдман Я.А. Исследование личности перекрестным методом

Бодня О.В., Кононенко С.О. Інформаційно-комунікаційні технології у науково-методичній роботі школи

Глібовець Г.С. Формування культурно-гігієнічних навичок у дітей молодшого дошкільного віку засобами театралізованих ігор

Гріньова О.М., Науменко М.С. Гендерні особливості ставлення до кохання у сучасної молоді

Громова Н.М. Критичне мислення в роботах вітчизняних та зарубіжних дослідників

Дем'яненко В.І. Реалізація морально-етичного потенціалу творів Бориса Грінченка у процесі підготовки вчителя початкової школи

Закусило В.С. Науково-педагогічні дослідження проблеми формування готовності майбутніх вихователів ДНЗ до екологічного виховання дітей

Колос Х.В. Психолого-педагогічний аналіз причини виникнення страхів у дітей дошкільного віку

Корсун С.І. Соціально-психологічні засади правоохоронної політики держави

Корсун С.І. Формування успішного фахівця засобами евристичної мотивації на прикладі викладання психології

Кострикіна В.Ю. Теоретико-психологічний аналіз феномену психічних станів у дітей дошкільного віку

Крещенко В.Ю., Гріньова О.М. Психологічні особливості гендерних стереотипів у сучасної молоді в умовах християнської та ісламської культур

Крещенко В.Ю., Гріньова О.М. Психологічні аспекти формування гендерних стереотипів у сучасної молоді

Куземко Л.В., Турбаєвська С.В. Педагогічні умови розвитку інформаційної культури вихователів дошкільних навчальних закладів

Кучеренко Є.В. Психосинтез та коучинг як методи оптимізації професійного самовизначення майбутніх психологів

Магас М. Б. Формування творчих вмінь у майбутнього вчителя початкової школи засобом веб-квест технологій

Мазур К.В. Розвиток комунікативних умінь дітей молодшого дошкільного віку засобами гри

Машовець М.А., Власенко В. Формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про професії дорослих засобами художньої літератури

Музика О.О., Кириченко А.М. Пустощі як своєрідні прояви активності дитини

Олійник Н.А., Швець О.І. Фізкультурно-спортивну активність студентів у системі професійної аграрної освіти

Прохорова Н.М. Теоретичні засади особистісно-орієнтованого навчання рисунку у ВНЗ

Солодовник Л. Особливості формування пізнавальної активності у дітей старшого дошкільного віку в процесі...

Фараон О.В. Психологічні особливості уваги у хлопців і дівчат старшого дошкільного віку

Чайковська С.В. Адаптація перспективних ідей С. Русової щодо виховання дітей дошкільного віку...

Чала О.А. Перфекціонізм як детермінанта деструктивної конфліктності юнацтва

Черепанська Н.В. Робота над байкою на уроках літературного читання

Юрченко В.І. Особливості локус-контролю студентів у зв’язку з педагогічною практикоюОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама