Збірник наук. праць. - Випуск 2

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка; Московський гуманітарний педагогічний інститут. – Випуск 2. – К., М., 2010. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_2

Foto Visnyk Vypusk 2 (1).jpg


Рекомедовано до видання Вченою радою
Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка
(Протокол № 6 від 24.02. 2010 р.)


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Безпалько Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Іванов Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Побірченко Неля Антонівна, доктор психологічних наук, професор кафедри дистанційного навчання Національного авіаційного університету;

Сєргєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Чернобровкін Володимир Миколайович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедрою психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

Бакланов Костянтин Володимирович, кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

Прокопович Євгеній Михайлович, кандидат медичних наук, доцент кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Юрченко Віктор Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедрою практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка (заступник головного редактора).


© Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, Московський гуманітарний педагогічний інститут, 2010
© http://www.psyh.kiev.ua, 2010


ЗМІСТ


Вісник психології і соціальної педагогіки. Збірник наук. праць. - Випуск 2/Передмова


Безпалько О.В. Наукові дослідження у галузі соціальної педагогіки (результати моніторингу 2007-2009 рр.)


Буйницька О.П. Використання інтерактивних технологій у навчальному процесі


Волковська А.І. Причини і наслідки шизофренії


Гринечко А.Я. Співвідношення рівнів тривожності та самооцінки сучасної молоді


Бальоха Р.В. Прокопович Є.М. Дослідження ґендерних особливостей психічної діяльності у хворих на епілепсію


Дьяконов Г. В. Диалогические особенности психологии личности в школьном воздасте


Дятленко Н.М. Внутрішні та зовнішні детермінанти професійної адаптації молодого вчителя


Кайріс О.Д. Сучасний стан і тенденції розвитку психологічної служби ВНЗ в Україні і за кордоном


Каменєва Т.В. Мовленнєва майстерність та техніка мовлення психолога


Корольчук М.С. Адаптація та її значення в системі психофізіологічного забезпечення діяльності молодого спеціаліста


Корсун С.І. Професіографічний опис діяльності слідчого податкової міліції


Кузьменко В.У. Казка для дорослих. Постановка проблеми та заспокійлива бесіда з колишньою однокласницею


Маланьїна Т.М. Умови подолання внутрішньоособистісних конфліктів


Маруненко І.М. Психофізіологія і психогенетика хвороби Альцгеймера


Махній М.М. Соціальні нормативи тактильної поведінки


Мойсак О. Д. Вплив захворювань і шкідливих звичок матері на розвиток організму майбутньої дитини


Неведомська Є.О. Вплив коефіцієнту функціональної асиметрії мозку учнів на їхній темперамент


Неведомська Є.О. Профілактика наркоманії серед школярів у роботі соціальних педагогів


Омері І.Д. Девіантна поведінка як чинник порушення суспільного життя підлітків


Полковенко О.В. Значення рейтингової системи контролю знань для викладання валеології у вищій школі


Сергєєнкова О.П. Теоретико-методологічні позиції інноваціювання професійної підготовки майбутніх вчителів


Столярчук О.А. Феномен педагогічної майстерності викладача психології у вищій школі


Таран О.П. Фактори становлення самосвідомості дитини


Терещенко М.В. Можливі шляхи подолання ілюзорної картини світу у сімейних стосунках


Чепорнюк Е., Гойко А., Крысанова Е. Новый опыт работы с пациентами психиатрической клиники в русле психодинамической психотерапии


Щербань Є.А. Огляд теоретичних досліджень структури та типологій картини світу людини


Юрченко В.І. Рідна мова і становлення особистості дитини

Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама