Буйницька Оксана Петрівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

(Перенаправлено з Буйницька О.П.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Буйницька Оксана Петрівна

Буйницька Оксана Петрівна – заступник директора Інституту психології та соціальної педагогіки [[КМПУ|Київського університету імені Бориса Грінченка], кандидат педагогічних наук, доцент.


Зміст

Освіта

У 1995 році закінчила з відзнакою Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут імені В.П.Затонського за спеціальністю «Фізика, інформатика та обчислювальна техніка».


Досвід роботи

 • З 1994 по 2000 роки працювала вчителем фізики в Кам'янець-Подільському НВК: загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, ліцеї-інтернаті Кам'янець-Подільської міської ради Хмельницької області.
 • Пізніше - вчителем інформатики у спеціалізованій загальноосвітній школі «Пілотна» І- ІІІ ступеню з поглибленим вивченням інформатики, де отримала кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії» .

Наукова діяльність

 • Призер ІІІ конкурсу науково-дослідних робіт молодих вчених «Інтелект молодих – на службу столиці».
 • Працює над темою формування професійної інформаційно-технологічної компетентності майбутніх соціальних педагогів.

Основні наукові дослідження відображено в більше 10 публікаціях, надрукованих у фахових виданнях, затверджених ВАК України та двох навчальних посібниках.

Основні публікації:

 1. Буйницька О.П. Урок-дослідження «Світ електрики» (8 клас). / Оксана Буйницька // Фізика та астрономія в школі. – 2004. – № 6. – С. 2–4. – 0,31 д.а.
 2. Буйницька О. Елементи цікавої фізики та експерименту під час вивчення фізики / Оксана Буйницька // Фізика та астрономія в школі. – 2005. – № 2. – С. 41–44. – 0,4 д.а.
 3. Буйницька О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в шкільному курсі фізики / Оксана Буйницька // Фізика та астрономія в школі. – 2005. – № 4. – С. 24–29. – 0,57 д.а.
 4. Буйницька О.П. Ігри на уроках фізики / Оксана Буйницька // Фізика та астрономія в школі. – 2006. – № 6. – С. 24–31. – 0,73 д.а.
 5. Буйницька О.П. Використання нових інформаційних технологій у позакласній роботі з фізики / О. Буйницька // Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми. Серія педагогічна: зб. наук. пр. / Камянець-Подільський держ. ун-т. ; [редкол. : П. Атаманчук, В. Щирба, О. Бугайов та ін.]. – Камянець-Подільський: Камянець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – Вип. 12. – С.182–184. – 0,78 д.а.
 6. Буйницька О. Цікавість як засіб підвищення ефективності навчання фізики / Оксана Буйницька // Фізика та астрономія в школі. – 2007. – № 2. – С. 24–35. – 0,72 д.а.
 7. Буйницька Оксана Петрівна. Навчальні проекти в позакласній роботі з фізики (з використанням сучасних інформаційних технологій): посібник для вчителів / О.П. Буйницька. – К. : КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2007. – 60 с. – 2,84 д.а.
 8. Навчально-методичне використання дидактичних засобів на основі мультимедійних технологій у позакласній роботі з фізики / Оксана Буйницька // Фізика та астрономія в школі. – 2008. – № 3. – С. 22–24. – 0,35 д.а.
 9. Буйницька Оксана Петрівна. Розвиток інтересу до навчання фізики в учнів основної школи у позакласній роботі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук спец.13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика) / О.П. Буйницька. – Київ, 2008. – 20 с. – 1,14 д.а.
 10. Буйницька Оксана Петрівна. Розвиток інтересу до навчання фізики в учнів основної школи у позакласній работі. Дис. …канд. пед. наук: 13.00.02. / О.П. Буйницька. – К., 2008. – 204 с. – 8,28 д.а.
 11. Буйницька Оксана Петрівна, Бонч-Бруєвич Георгій Федорович. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: робоча навчальна програма / О. П. Буйницька, Г. Ф. Бонч-Бруєвич. – К. : Видавництво «Університет» КМПУ ім. і Б.Д. Грінченка, 2008. – 35 с. – 1,41 д.а.
 12. Буйницька О.П. Використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі професійної підготовки соціальних педагогів / О.П. Буйницька // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. / КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, Ін-т проблем виховання АПН України ; [редкол.: І.Д. Бех, В.О. Огнев’юк, О. Кононко]. – К. : КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2009. – № 11 (спецвип., ч.1). – С. 29–32. – ISBN 978-966-7548-60-5. – 0,32 д.а.
 13. Буйницька Оксана Петрівна. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. курсу / О.П. Буйницька. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2009. – 99 с. – 3,21 д.а.
 14. Буйницька О.П. Інтерактивні технології у процесі професійної підготовки соціальних педагогів / О. Буйницька // Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 5-7 листопада 2009 року / За ред. А.І.Конончук. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2009. – 240 с. – С. 22-24. – 0,14 д.а.
 15. Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: Курс лекцій / О.П. Буйницька. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2010. – 180 с. – 8,50 д.а.
 16. Буйницька О.П. Використання інтерактивних технологій у навчальному процесі / Оксана Буйницька // Фізика та астрономія в школі. – 2010. – № 4. – С. 39–41. – 0,33 д.а.
 17. Буйницька О.П. Використання інтерактивних технологій у навчальному процесі / О.П. Буйницька // Вісник психології і соціальної педагогіки [Електронний ресурс]: Збірник наук. праць. – Випуск 2. – К., М., 2010. – Режим доступу до збірника www.psyh.kiev.ua – 0,32 д.а.


Контакти

ipsp.nd@kmpu.edu.ua
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама