Конончук (Гусак) Антоніна Іванівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 09:13, 23 січня 2012; Yrvi (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Конончук (Гусак) Антоніна Іванівна

Конончук (Гусак) Антоніна Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету психології і соціальної роботи, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя


Зміст

Освіта

У 1983 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького, педагогічний факультет, спеціальність „Педагогіка і психологія”, кваліфікація „Викладач-дослідник з педагогіки і психології”.

Досвід роботи

Працює в Ніжинській вищій школі з 1983 р. на посадах:

 • 1983–1984 рр. – лаборанта,
 • 1984–1990 рр. – асистент,
 • 1990–1991 рр. – викладач на кафедрах педагогіки, педмайстерності,
 • з 2002 р. – працює на кафедрі соціальної педагогіки,
 • з 2001 р. – декан факультету психології та соціальної роботи.

Наукова діяльність

У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Формирование общественно-коллективистской активности младших школьников в условиях семьи” (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

Доцент (1993 р.)

Основний напрямок наукових досліджень – сім’я як об’єкт соціалізації особистості. У своєму науковому доробку нараховує більше 70 наукових публікацій. Серед яких і навчальні підручники та посібники, методичні рекомендації, навчально-методичні комплекси, навчальні програми, наукові статі.


Викладає дисципліни

Працюючи на кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи викладає різні навчальні дисципліни:

 • “Технології соціально-педагогічної діяльності”,
 • “Вступ до спеціальності”,
 • “Педагогіка сімейного виховання”,
 • “Соціальний супровід сім’ї” та ін.

Основні публікації:

 1. Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 листопада 2009 р. / АПН України; Інститут проблем виховання; Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи / А.І. Конончук (ред.) – Ніжин : [Вид-во НДУ ім. М.Гоголя], 2009. – 240с.
 2. Борисюк С. О., Конончук А. І., Король В. С., Никоненко О. П. Формування у майбутнього вчителя уміння навчати учнів вчитися: Метод. матеріали для студ. і викладачів пед. ін-тів, методистів, молодих вчителів / Ніжинський держ. педагогічний ін-т ім. М.В.Гоголя. – Ніжин, 1997. – 41с.
 3. Коваленко Є. І., Конончук А. І., Пінчук І. М., Солова В. М. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: Навч. посібник для педагогів серед. закладів освіти та позашк. закладів, викладачів і студ. вузів І- ІІ і ІІІ-ІV рівнів акредитації / Інститут змісту і методів навчання. – К., 1997. – 280с.
 4. Конончук А. І., Шаповалова І. М. Соціально-педагогічна робота з різними групами населення: Навч. програма для студ. спец. "Соціальна педагогіка; практична психологія" денної та заоч. форм навчання / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 12 с.
 5. Конончук А. І. Технології соціально-педагогічної діяльності: Навч. прогр. курсу для спец. "Соціальна педагогіка; практична психологія" (ден. і заоч. форми навч.) / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. – 46с.
 6. Методологія і методи соціально-педагогічних досліджень: Програма курсу для спец. "Соціальна педагогіка; практична психологія" / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя / С.О. Борисюк (уклад.), А.І. Конончук (уклад.). – Ніжин : Редакційно-видавничий відділ НДПУ ім. М.Гоголя, 2002. – 12с.
 7. Навчальна програма з соціальної педагогіки для спеціальності "соціальна педагогіка та практична психологія" / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя / Є.І. Коваленко (відп.ред.), А.І. Конончук (уклад.), Н.М. Суховєєва (уклад.). – Ніжин : НДПУ ім. М.Гоголя, 2001. – 24с.
 8. Програма курсу "Теорія і практика діяльності дитячих та молодіжних організацій": Для спец. "Соціальна педагогіка; практична психологія" / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя / А.І. Конончук (відп.ред.)О. В. Лісовець (уклад.). – Ніжин : Видавництво НДПУ ім. Миколи Гоголя, 2004. – 10с.
 9. Соціальна педагогіка і технології соціально-педагогічної діяльності: Програма держ. екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" для спец. "Соціальна педагогіка та практична психологія" (для денної і заоч. форми навчання) / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. Кафедра соціальної педагогіки / А.І. Конончук (уклад.). – Ніжин : Видавництво НДПУ, 2003. – 20с.


Використаний матеріал із сайту НДУ ім. Миколи ГоголяОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама