Шаблон:Збірник наук. праць. - Випуск 10

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Збірник наук. праць. - Випуск 10
Бернацька О.В. Бернацька О.В. Теоретичні основи соціокультурної компетенції в системі навчання майбутніх учителів початкової школи та іноземної мови
Веклич Ю.І. Веклич Ю.І. Використання автентичних текстів у процесі формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів початкової школи
Власюк Т.С. Власюк Т.С. Іншомовна комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи як теоретична проблема
Глоба О.В. Глоба О.В. Розвиток комунікативної компетенції майбутніх учителів початкової школи засобами навчального дискурсу
Дрофа Т.П. Дрофа Т.П. Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій під час викладання іноземної мови
Єременко І.І. Єременко І.І. Американський досвід підготовки фахівців початкової школи до іншомовної освіти молодших школярів
Заворотна О.І. Заворотна О.І. Психолого-педагогічні передумови використання інтерактивних технологій навчання іноземних мов у ВНЗ
Замишляк К.В. Замишляк К.В. Проблема наступності у навчанні іноземних мов у ЗНЗ
Коваленко Л.В. Коваленко Л.В. Формув. іншомовної комунікативної компетентності майб. вчителя ПШ засобами професійно орієнтованого діалог. спілкування
Коробкова А.О. Коробкова А.О. Основні проблеми реформування і перспективи розвитку вищої педагогічної освіти у контексті болонського процесу
Котенко О.В. Котенко О.В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в контексті сучасних освітніх парадигм
Лабунець Ю.О. Лабунець Ю.О. Іншомовна комунікативна компетентність як обов’язкова складова педагогічної усталеності вчителя початкової школи
Малюга О.С. Малюга О.С. Оцінювання рівня володіння майбутніми вчителями початкової школи іншомовним читанням
Махінов В.М. Махінов В.М. Cоціокультурна парадигма формування мовної особистості майбутнього вчителя
Павлюк Р.О. Павлюк Р.О. Соціальна парадигма у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи
Петрик Л.В. Петрик Л.В. Формування критичного мислення майбутніх вчителів початкової школи у змісті дисципліни «Практичний курс англійської мови»
Ситник О.І. Ситник О.І. Сучасні тенденції розвитку початкової освіти Ірландії
Сінельник І.П. Сінельник І.П. Проблема виховання толерантності майбутніх учителів початкової школи: дискурсивний огляд
Соломаха А.В. Соломаха А.В. Навчання іноземної мови у початковій школі: проблеми чи перспективи?
Фруктова Я.С. Фруктова Я.С. До проблеми формування в учнів початкової школи наукової картини світу
Шелест Н.О. Шелест Н.О. Технології збагачення словника молодших школярів в умовах полікультурності навчання
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама