Петрик Лада Вікторівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

(Перенаправлено з Петрик Л.В.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Петрик Лада Вікторівна

Петрик Лада Вікторівна - викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчанняПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Зміст

Освіта

  • У 1994 році закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені М. В. Гоголя, де здобула кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов.

Наукова діяльність

У 2013 р. вступила до аспірантури Київського університету імені Бориса Грінченка (спеціальність: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти). Працює над дисертаційним дослідженням «Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування медіазасобів на уроках іноземних мов».

Коло наукових інтересів:інноваційні засоби навчання іноземних мов, особливості формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей. Є автором статей у наукових фахових виданнях з проблем підготовки вчителів початкової школи до застосування медіазасобів на уроках іноземних мов.


Викладає дисципліни

  • Іноземна мова,
  • Іноземна мова (поглиблене вивчення),
  • Практика усного і писемного мовлення,
  • Практичний курс англійської мови.


Основні публікації

  1. Петрик Л.В. Формування соціальних компетенцій на уроках англійської мови / Л.В Петрик // Педагогічні обрії. – № 4. – Чернігів, 2010. – С. 59 – 63.
  2. Петрик Л.В. Формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи у змісті дисципліни «Практичний курс англійської мови» / Л.В. Петрик // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Міжкафедрального методологічного семінару "Сучасні освітні стратегії формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи" (22 листопада, 2012 р., м. Київ) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 10. – К., 2012. – Режим доступу до збірника: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_10. – Заголовок з крану.
  3. Петрик Л.В. Особистість викладача ВНЗ у процесі формування управлінських якостей студентів / Лада Петрик // Імідж сучасного педагога. – № 5 (134). – Полтава : АСМІ, 2013. – С. 15-17.
  4. Петрик Л.В. Викладач іноземної мови ВНЗ у процесі формування творчої особистості студента / Л.В. Петрик // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 13. – К., 2013. – Режим доступу. – http://www.psyh.kiev.ua. – Заголовок з крану.
  5. Петрик Л.В. Засоби медіаосвіти на уроках іноземних мов / Л.В. Петрик // матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки»], (м. Київ, 27 квітня 2014 року) / М-во освіти і науки України, Київ, ун-т ім. Б. Грінченка; за заг. ред. Огнев’юка В.О.. – К. : Київ. ун-т ім.. Б. Грінченка, 2014. – с. 146-154.
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама