Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Логотип Університету

Девіз Небагато за кількістю, зате багато за змістом

Дата заснування липень 1998 р.

Президент Таланчук Петро Михайлович

Студенти близько 35 тис. чол.

Сайт vmurol.com.ua www.vmurol.com.ua

Адреса Україна, м. Київ, вул. Львівська 23


Історія створення

У червні 1999 р. міністри вищої освіти 29 європейських країн підписали Болонську декларацію, яка сформувала нові перспективи розвитку загальноєвропейської системи вищої освіти, відомої як Зона європейської вищої освіти. Згідно неї українська система вищої освіти має органічно влитися до європейського освітнього простору, в основі якого лежить якість вищої освіти, удосконалення графіка навчального процесу та системи контролю якості знань студентів, запровадження в систему вищої освіти Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи ( ECTS ), запровадження ступеневої освіти.

Саме на тлі таких трансформаційних змін і створювався вищий навчальний заклад "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна". Вирішальну роль у процесі становлення університету відіграв його президент - перший міністр освіти незалежної України, відомий учений Петро Михайлович Таланчук.

Як згадує академік АПН України, доктор технічних наук, професор, президент Університету "Україна" П. М. Таланчук, «у 1998 році до мене як до президента Академії інженерних наук України звернулися кіровоградські афганці з Регіонального фонду соціального захисту інвалідів із пропозицією створити вищий навчальний заклад для людей із особливими потребами, в якому вони могли б отримати знання і солідну фахову підготовку, дістали можливість самостійно заробляти на життя, а не очікувати чиїхось подачок. І ця ідея своєю актуальністю, новизною, а головне - гуманною метою мене дуже зацікавила». Його ідею, його бачення місця такого навчального закладу в освітянській діяльності, його ініціативи підтримали такі відомі в освіті професори, як В. П. Гондюл, М. З. Згуровський, Ю. Ф. Зіньковський, О. А. Крупа, В. П. Мурза, А. І. Петренко, Г. В. Онкович, В. П. Тарасенко, М. М. Калакура; доценти І. В. Бессонова, Ю. В. Михацький, В. Б. Павленко, Л. Т. Тюптя; досвідчені освітяни-методисти С. М. Бебешко, Т. В. Пінчук, Т. І. Самко та інші.

У липні 1998 р. під егідою Академії інженерних наук України було створено новий навчальний заклад ТОВ "Інститут розвитку людини" (Інститут інвалідів). Визначальною метою Інституту стало створення й організація системи підготовки та перепідготовки фахівців у галузі ринкової економіки, сфери соціально-правового забезпечення фінансово-господарської діяльності підприємств і установ, насамперед, із числа людей із інвалідністю, дітей-сиріт, малозабезпечених та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської аварії, локальних конфліктів, воєн і надзвичайних ситуацій.

9 грудня 1998 р. на перших Зборах Засновників було прийнято рішення про створення нового вищого навчального закладу інтегрованого типу - Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (Університету "Україна"). 12 лютого 1999 р. було затверджено Статут Університету "Україна" та інші установчі документи. На виконання рішення Київської міської Ради від 18 лютого 1999 р. № 146/247 "Про надання дозволу на створення вищого закладу освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Київська міська державна адміністрація своїм розпорядженням від 15 березня 1999 р. № 349 виступає співзасновником Університету "Україна" і затверджує низку заходів щодо його створення. Тим самим київська міська влада виявила підтримку та розуміння ідеї доступу до освіти і культурних цінностей широких верств населення, у тому числі людей із особливими потребами, ідеї оновлення змісту освіти в Україні. Слід зауважити, що тодішній мер м. Києва О. О. Омельченко особисто багато зробив для підтримки Університету "Україна". Університет є колективною власністю Засновників згідно з Установчим договором про створення та діяльність вищого закладу освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людина "Україна" від 20 квітня 1999 р.

Уже 7 травня 1999 р. Університет "Україна" був зареєстрований Подільською районною державною адміністрацією м. Києва як неприбутковий вищий навчальний заклад колективної форми власності (Статут затверджений Міністерством освіти України за №02125 ). Університет "Україна" має свідоцтво про державну реєстрацію за №02125 від 7.05.1999 р. і внесений Мінстатом України до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій 18 травня 1999 р. (довідка за №9876) про включення до ЄДРПОУ від 20.05.1999 р.). Статут Університету в новій редакції затверджено в МОН України 14.10.2004 р. та зареєстровано Подільською районною державною адміністрацією м. Києва 29.12.2004 р. за №10711050009000579. З-поміж тих, хто сприяв становленню та розвитку університету можна назвати міністрів освіти В. О. Зайчука та В. Г. Кременя, міністрів праці та соціальної політики І. Я. Саханя і М. М. Папієва, а також О. В. Гарячу, В. М. Дьяченка, М. О. Солдатенка, С. Т. Сташевського, В. М. Сушкевича, В. Б. Ялового та ін.

Вже 17 травня 1999 р. наказами по Університету "Україна" було створено 15 перших територіально відокремлених структурних підрозділів, а 6 липня 1999 р. на засіданні Державної акредитаційної комісії проліцензовано 21 спеціальність, у тому числі 16 - за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» і 5 - «молодший спеціаліст» із загальним ліцензованим обсягом 3060 студентів. Загальна ліцензія серії ВПД-ІІ №110142 отримана 28 вересня 1999 р.

Університет має довідку від 01.06.1999 р. №832 про взяття на облік як платника податків (рішення Державної податкової інспекції Подільського району м. Києва від 01.06.1999 р. №14257914), про реєстрацію університету як платника податку на додану вартість.

12 липня 1999 р. розпочала роботу Приймальна комісія. На перший курс було набрано 1616 студентів. У базовій структурі університету в м. Києві прийом студентів був здійснений на 3 спеціальності денної та 7 - заочної форм навчання із загальною кількістю 367 студентів, у тому числі - 70 осіб із інвалідністю.

8 липня 1999 р. рішенням Київської міської Ради № 368/469 утворено відбіркову комісію з направлення інвалідів до Університету "Україна". У жовтні цього року розпочинається навчальний рік для студентів денної форми навчання.

Перший навчальний рік (1999/2000) закінчило 1384 студенти, у тому числі 114 осіб із інвалідністю, працювало понад 400 викладачів.

У 2000 р. здійснено набір вже на 28 спеціальностей, а загальна кількість студентів становила 5 678 осіб.

Із кожним роком Університет "Україна" набуває все більшої динамічності розвитку: зростає контингент студентів (2001/2002 н. р. - 11899 студентів; 2002/2003 - 17386; 2003/2004 - 25755; 2004/2005 - 34611; 2005/2006 - 42203), на кінець 2006/2007 н.р. контингент студентв університету становив 36877 осіб, у тому числі інвалідів - 1033 (2,8%), сиріт - 113, дітей із малозабезпечених сімей - 1162. На контрактній основі навчалося 91,2% студентів, у тому числі на денній формі - 43,4% від загального контингенту студентів; розширюється спектр спеціальностей (2001/2002 н. р. - 36 ліцензованих спеціальностей різних освітньо-кваліфікаційних рівнів; 2002/2003 - 47; 2003/2004 - 50; 2004/2005 - 64; 2005/2006 - 100); кількісно та якісно поліпшується професорсько-викладацький склад, у 2006/2007 н.р. навчально-виховний процес забезпечували 2844 науково-педагогічних працівники, з них 1442 із науковими ступенями і вченими званнями, у тому числі 232 доктори наук, професори, 1210 кандидатів наук, доцентів; відшліфовується та удосконалюється його структура. Можна констатувати: за десять років свого існування Університет впевнено вийшов на ринок надання освітніх послуг, насамперед, молоді з особливими потребами - інвалідам, сиротам і матеріально незахищеним громадянам.

За результатами незалежного соціологічного дослідження «Софія Київська» Університет «Україна» посідає третє місце серед понад 100 ВНЗ України недержавної форми власності, а за рівнем упровадження новітніх технологій навчання - 4 місце у першій десятці ВНЗ.

19 квітня 2005 р. Університет «Україна» отримав ІІІ-ІУ рівень акредитації, а у 2007 р. акредитований за ІУ рівнем.

Етапи розвитку

1998 рік

 • 30 червня - рішення про створення Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" на перших Зборах засновників.

1999 рік

 • 12 лютого - затверджено Статут університету й установчі документи.
 • 18 лютого - дозвіл Київської міської ради на створення вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна". Київська міська державна адміністрація виступає співзасновником університету.
 • 7 травня - університет зареєстровано як неприбутковий вищий навчальний заклад недержавної форми власності за участю Київської міської держадміністрації.
 • 6 липня - на засіданні Державної акредитаційної комісії ліцензовано 21 спеціальність.
 • 12 липня - розпочала роботу приймальна комісія. На І курс набрано 1616 студентів.
 • Жовтень - розпочався навчальний рік для студентів денної форми навчання.
 • У цьому ж році відкрито перші філії університету в 20 містах України.

2000 рік

 • Створено ще 2 філії Університету "Україна".
 • Здійснено набір на 28 спеціальностей, 7 із яких щойно відкриті.
 • Загальна кількість студентів університету становить уже 5 678 осіб.

2001 рік

 • Територіально відокремлені підрозділи Університету "Україна" розташовані в 24 містах нашої країни (охоплено всі регіони).
 • Ліцензовано 28 спеціальностей.
 • В університеті навчається майже 12 000 студентів.
 • Приміщення незавершеного будівництва дитячого санаторію "Перемога" передане Фондом державного майна України та Головним управлінням з питань майна Київської міської державної адміністрації як внесок держави до статутного фонду ТОВ "Інститут розвитку людини".

2002 рік

 • Представництва університету реорганізовуються у філії. У Луцьку на базі філії створено Луцький інститут розвитку людини.

У Києві на базі університету створено Інститут гармонії поколінь для адаптації людей старшого покоління до реалій сьогодення. Навчання в університеті проводиться вже на 30 ліцензованих спеціальностях. Ще кілька готуються до ліцензування. Повноправно працюють 22 філії і 2 навчально-консультаційні центри.

 • Усього навчається понад 17 тисяч студентів, із них 1,5 тисячі інвалідів.
 • За ТОВ "Інститут розвитку людини" зарезервована земельна ділянка під реконструкцію незавершеного будівництва дитячого санаторію "Перемога" у навчальні приміщення університету.

2003 рік

 • Відкриваються нові філії та навчально-консультаційні центри (НКЦ). Тепер наш університет має 26 територіально відокремлених підрозділів: 20 філій, 3 представництва, 2 НКЦ і Луцький інститут розвитку людини.
 • Налагоджуються нові міжнародні зв'язки.
 • Набір здійснюється на 47 спеціальностях різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.
 • В університеті навчається майже 25 тисяч студентів.
 • Спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 02.07.2003 р. №432/36 "Про проведення педагогічного експерименту з дистанційної форми навчання в регіонах України" дозволено проведення педагогічного експерименту з дистанційної форми навчання в регіонах України Університету "Україна" як вищому навчальному закладу, що розробляє спеціальні технології навчання осіб із обмеженими фізичними можливостями.
 • 24.02.2004 року створено перший локальний центр дистанційного навчання у місті Полонне Хмельницької області.
 • На 01.03.2004 р. створено 16 регіональних центрів дистанційного навчання (РЦДН) та понад 300 локальних (ЛЦДН).
 • За результатами незалежного соціологічного дослідження рейтингу вищих закладів освіти України "Софія Київська", проведеного на замовлення Міжнародної кадрової академії Українським інститутом соціальних досліджень, Університет "Україна" посів 8-ме місце в першій десятці вищих закладів освіти України, заснованих на недержавній формі власності.

Розроблено "Проект реконструкції незавершеного будівництва дитячого санаторію "Перемога" з надбудовою та прибудовою під навчальний заклад" НПАБ "Ліцензіарх" (головний архітектор проекту Слєпцов О.С.), який затверджено на містобудівній раді 21.05.2003 р.

2004 рік

 • Територіально відокремлені підрозділи університету продовжують розвиватися і найпотужніші з них стають інститутами. Діють 4 інститути, 21 філія, 16 регіональних та 313 локальних центрів дистанційного навчання.
 • На 50 спеціальностях різних освітньо-кваліфікаційних рівнів здобувають освіту вже майже 33 000 студентів, із них на 1.07.04 - 1514 осіб навчаються за дистанційною формою навчання.
 • За результатами незалежного соціологічного дослідження рейтингу вищих закладів освіти України "Софія Київська" університет посів 4-те місце в першій десятці вищих закладів освіти України, заснованих на недержавній формі власності.
 • Отримано кредит банку "Хрещатик" на будівництво І-ої черги першого в Україні університетського містечка безбар'єрного доступу.

2005 рік

 • Структура університету налічує 7 інститутів, 17 філій, 16 регіональних і 313 локальних центрів дистанційного навчання по всій Україні.
 • 4 000 викладачів забезпечують високий рівень навчання 35 000 студентів на 84 спеціальностях різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.
 • 19.04.2005 р. Університету "Україна" отримав ІІІ - ІV рівень акредитації.
 • Інтенсивно ведеться будівництво першого корпусу університету.

2006 рік

 • Введення в дію нового корпусу (№1) Університету "Україна" по вулиці Львівський, 23, в якому розміщено 3 факультети: економіки та менеджменту, біомедичних та комп'ютерних технологій, а також почав працювати видавничо - друкарський комплекс.

2007 рік

 • Отримання загального 4 рівня акредитації.

2008 рік

 • Введення в дію корпусу (№2), в якому було розміщено факультет інженерних технологій та інститут автомобільного сервісу.

2009 рік

 • У липні 2009 року Університет "Україна" внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави терміном на 3 роки (Свідоцтво серії ВВ № 01 201 від 13 липня 2009 р.).
 • В університеті проведено значну роботу щодо приведення статусу навчально-наукових підрозділів до вимог чинного законодавства України. У базовій структурі м. Києва 5 факультетів реорганізовано в інститути. Нині тут діє 8 департаментів управлінських підрозділів, 6 інститутів та 1 факультет, у складі яких працює 38 кафедр, у тому числі 28 випускових. Ведеться підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів з 29 спеціальностей.
 • Коледж "Освіта" здійснює підготовку за 5 спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст".
 • В університеті діє 22 територіально відокремлених підрозділи, серед яких 13 інститутів, 3 філії, 3 коледжі, 3 РЦДН.
 • Станом на 1.06.2009 в університеті навчалося 34 811 студентів, із них 1 618 - із особливими потребами.
 • Навчально-виховний процес здійснюють 2 620 науково-педагогічних працівників, із них докторів наук, професорів - 244; кандидатів наук, доцентів - 1 057 осіб.
 • Бібліотечний фонд базової структури нараховує 237 231 примірник літератури.
 • У 2008-2009 н.р. в університеті видано монографій - 41, підручників - 23 (із них 6 із грифом МОН), навчальних посібників - 191, курсів лекцій 30, методичних матеріалів - 131.
 • У 2008/2009 н.р. університетом підготовлено і випущено 15 874 фахівці, у тому числі магістрів - 1 371, спеціалістів - 3 495, бакалаврів - 8 196 (48,9%), молодших спеціалістів - 2 812 осіб; серед них 511 інвалідів, 90 сиріт, 766 дітей із соціально незахищених сімей.
 • Дипломи з відзнакою отримали у базовій структурі 496 студентів (12,4%), у ТВСП - 772 (6,5%).
 • Продовжувалась робота по розвитку матеріально-технічної бази університету. Загальна площа приміщень разом із ТВСП станом на 1.08.2009 становить 211 560 кв.м.
 • Введено в дію оздоровчу базу "Петрівська слобода" і колибу-ресторан "Квасур" у смт. Міжгір'я Закарпатської області.
 • Введено в дію студентську їдальню на 100 місць в Університетському містечку в Києві по вул. Львівській, 23.
 • Введено в експлуатацію стадіон в Карпатському інституті підприємництва (м. Хуст).
 • Створено інформаційно-аналітичне Інтернет-видання "Трибуна України".

2010 рік

 • Мережа університету складається з 24 територіально відокремлених структурних підрозділів, серед яких 13 інститутів, 3 філії, 5 коледжів, 3 РЦДН.
 • Станом на 1.06.2010 в університеті навчалося 34 360 студентів, із них 1 569 - із особливими потребами.
 • Навчально-виховний процес здійснюють 2 579 науково-педагогічних працівників, із них докторів наук, професорів - 289; кандидатів наук, доцентів - 1 063 особи.
 • Бібліотечний фонд базової структури нараховує 239 697 примірників літератури.
 • У 2009-2010 н.р. в університеті видано монографій - 45, підручників - 16 (із них 14 із грифом МОН), навчальних посібників - 127, методичних матеріалів - 2 420.
 • У 2009/2010 н.р. університетом підготовлено і випущено 15 540 фахівців, у тому числі магістрів - 1 286 (8,3%), спеціалістів - 3 181 (20,5%), бакалаврів - 7 606 (48,9%), молодших спеціалістів - 2 138 (13,8%) осіб.
 • Дипломи з відзнакою отримали у базовій структурі 607 студентів (15,7%), у ТВСП - 722 (6,2%).
 • Продовжувалась робота по розвитку матеріально-технічної бази університету. Загальна площа приміщень разом із ТВСП станом на 1.08.2010 становить 220 442 кв.м., у тому числі у базовій структурі - 13 998 кв.м.

Примітка

Матеріал запозичено із сайту Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна”Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама