Новини/2012-12-14

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

На сайті завершено розміщення матеріалів науково-практичної конференції

"Особистісно-професійна підготовка вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності школяра":

Андреєва Т.Т. Наступність і перспективність у вихованні етичного ставлення до природи

Бондаренко Г.Л. Творча діяльність учителя як основна умова формування творчої особистості мол.шк.в пед.спадщині В.О. Сухомлинського

Ващенко О.М., Кравченко Т.В. Метод проектів і кооперативне навчання як засіб оптимізації вищої освіти

Грицюк Н.О. Адаптаційні проблеми молодшого школяра з уникним типом спілкування

Даценко Т.О. Психологічні ресурси старших дошкільників із подолання страхів

Демінська Л.О. Творчий підхід вчителя фізичного виховання при організації спортивних свят

Дорошевіч В.Д. Психолого-педагогічні ресурси сімей з різним стилем виховання

Дорошевіч О.А. Критичне ставлення дитини до медіанасильства як складова її медіакультури

Єніна Л.Л. Умови формування творчих здібностей старших дошкільників у театралізованої діяльності

Заворотна О.І. Підготовка майбутнього вчителя до використання інтерактивних технологій на уроках природознавства у початковій школі

Зюзіна З., В. Марчун Підготовка майбутнього вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших школярів на уроках математики

Лабунець Ю. О. Підготовка майб.вчителя до використання вітагенного навч.з голографічним підходом на уроках природознавства у поч.школі

Лебедєва А.В. Нетрадиційні підходи до створення моделей професійної компетентності майбутнього фахівця

Люріна Т.І. Дидактичні умови формування інтелектуально-творчих умінь майбутнього вчителя початкової школи

Мельник І.С. Особливості усвідомлення майбутніми вихователями необхідності набуття психологічних компетенцій

Мерзлюк Л.В. Музично-естетичний розвиток майбутніх фахівців дошкільної освіти

Метелюк В.І. Самосвідомість і самооцінка дитини: проблеми наступності

Молодиченко Н.А. Формування пізнавальних інтересів учнів початкових класів у позаурочній діяльності

Мороз В.,Матійчак О. В.,Федоренко В. Особливості підготовки майбутнього вчителя до музичної діяльності у початковій школі

Овчаров А.О. Конкурентоздатність вчителя як наслідок соціально-психологічних впливів в освітньому середовищі

Олексенко Т.Д. Важливість підготовки майбутнього вчителя до проведення спостережень з учнями

Приходченко К.І. Використання ейдетики у творчому освітньо-виховному середовищі навчального закладу

Романенко Л. Підготовка майбутнього педагога до реалізації інноваційних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи

Сембрат А.Л. Формування в майбутнього вчителя гуманістичної орієнтації

Товкач О.А., Товкач О.В. Освітні функції музейної педагогіки у навчально – виховному процесі школи

Товкач О. Розвиток пізнавальної активності в учнів 3 класів на уроках «Я і Україна»

Чепурна Н. Сприяння підвищенню конкурентоздатності вчителя поч.кл. в інформаційно-комунікаційному освітньому просторі ЧОІПОПП

Шишкіна Ю.О. Теоретичні основи підготовки майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів

Удовенко М.А. Підходи до навчання основ здоров’я учнів початкової школи

Ямкова К.С. Структурно-функціональні компоненти системи розвитку соціальної активності учнівОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама