Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Ректор університету - Віль Савбанович Бакіров, доктор соціологічних наук, професор, академік НАН України, член-кореспондент НАПН України.


Офіційний сайт університету - univer.kharkov.ua.

Про університет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – провідний науковий та навчальний заклад України з понад 200-річною історією свого існування.

У рейтингу кафедри ЮНЕСКО „Топ-200 Україна” за результатами 2009 року університет посів третє місце серед усіх українських вищих навчальних закладів. За даними найбільшої у світі наукометричної системи Scopus, університет є третім серед наукових і навчальних закладів України за кількістю статей, опублікованих у провідних міжнародних наукових виданнях.

Сьогодні університет має 20 факультетів, 125 кафедр, які готують фахівців за 61 спеціальностями. У складі університету працюють 3 науково-дослідні інститути (астрономії, біології, хімії), Центральна наукова бібліотека, до фондів якої входять понад 3,5 млн. книг, Ботанічний сад, Музей історії університету, Музей природи, Музей археології та етнографії. На факультетах, у Центрі міжнародної освіти, Центрі довузівської підготовки навчається близько 16 тисяч студентів та слухачів, 500 аспірантів та докторантів. У підготовці кадрів та наукових дослідженнях беруть участь 308 докторів наук, професорів, близько 800 кандидатів наук, доцентів. Серед працівників університету – 15 академіків і членів-кореспондентів НАН України та галузевих академій.

В університеті працюють 24 міжнародно визнані наукові школи, він є найпотужнішим у Лівобережній Україні центром підготовки кадрів вищої кваліфікації. Тут працюють понад 20 спеціалізованих рад з захисту докторських та кандидатських дисертацій, щорічно захищається 10 – 15 докторських та не менш ніж 60 кандидатських дисертацій. Щорічно вчені університету публікують понад 60 підручників і 300 навчальних посібників, близько 60 монографій, понад 80 випусків „Вісника університету” та інших збірників наукових робіт, близько 2500 наукових статей та тез доповідей, зокрема, понад 400 статей у провідних міжнародних наукових журналах. Щорічно університет організує понад 150 міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-методичних конференцій. Університет здійснює різнобічне, тісне і плідне співробітництво з інститутами Національної академії наук України та галузевих академій наук України, продовжує розвивати відносини з галузевими інститутами та підприємствами. В інститутах НАН України створено 17 філій кафедр університету. У складі університету діє спільний з НАН України фізико- енергетичний факультет.

Свідоцтвом широкого міжнародного визнання університету є те, що він був у числі ініціаторів підписання „Великої Хартії європейських університетів” (Болонья, 1988 р.), співзасновником Євразійської Асоціації університетів, бере активну участь у діяльності Всесвітньої та Європейської асоціацій університетів, навчає близько 1500 іноземних студентів, аспірантів і докторантів, готуючи кадри для 50 країн світу, проводить за договорами освітньо-наукове співробітництво з понад 100 університетами та іншими організаціями всіх континентів.
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама