Актуальні питання соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (конференція)/Програма

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

ЗмістОрганізаційний комітет конференції

Голова оргкомітету

Огнев'юк Віктор Олександрович – ректор Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент АПН України


Співголови

Хоружа Людмила Леонідівна – проректор з наукової роботи Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка]], доктор педагогічних наук, професор

Безпалько Ольга Володимирівна – директор Інституту психології і соціальної педагогіки Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка, доктор педагогічних наук, професор


Члени оргкомітету

Звєрєва Ірина Дмитрівна – професор кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти КМПУ імені Б.Д. Грінченка, доктор педагогічних наук

Алєксєєнко Тетяна Федорівна – завідувач лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання АПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Веретенко Тетяна Григорівна – доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної педагогіки КМПУ імені Б.Д. Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент

Сергєєнкова Оксана Павлівна – завідувач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології КМПУ імені Б.Д. Грінченка, доктор психологічних наук, доцент

Буйницька Оксана Петрівна – заступник директора Інституту психології і соціальної педагогіки з наукової роботи КМПУ імені Б.Д. Грінченка, кандидат педагогічних наук

Троценко Наталія Євгенівна – завідувач навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології і соціальної педагогіки КМПУ імені Б.Д. Грінченка


Адреса оргкомітету

02152, м. Київ,
пр-т. П. Тичини, 17,
тел. 553-97-87

Їхати:

м. «Лівобережна»
маршрутне таксі 535, 599,
зупинка «П. Тичини» Порядок роботи конференції

9 квітня 2009 р.


9.00 – 10.30 – заїзд, реєстрація учасників конференції (хол І поверху)

10.30 – 13.00 – пленарне засідання

13.00 – 14.00 – обід

14.00 – 14.30 – екскурсія по Інституту психології і соціальної педагогіки, презентація наукових праць викладачів Інституту

14.30 – 17.30 – робота секцій

14.30 – 17.30 – круглий стіл завідувачів кафедрами соціальної педагогіки

17.30 – 18.00 – прийняття резолюції конференції


Місце проведення:

Інститут психології і соціальної педагогіки КМПУ імені Б.Д. Грінченка

проспект П. Тичини, 17


10 квітня 2009 р.


10.30 – 13.00 – робота майстер-класів

13.00 – від'їзд учасників конференції


Місце проведення:

Навчальні аудиторії Інституту психології і соціальної педагогіки КМПУ імені Б.Д. Грінченка

проспект П. Тичини, 17


Регламент


Доповіді на пленарному засіданні – 15 хв.

Доповіді на секції – 10 хв.

Виступи під час обговорення – 5 хв.9 квітня 2009 р.

Пленарне засідання

10.30 – 13.00
Актова зала
КМПУ імені Б.Д. Грінченка
(пр-т. П. Тичини, 17)


Відкриття конференції

 • Вітальне слово
Огнев'юк Віктор Олександрович – ректор Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент АПН України


Головуючі


Доповіді

 • Сучасні вектори розвитку соціальної педагогіки
Звєрєва Ірина Дмитрівна – провідний науковий співробітник лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання АПН України, доктор педагогічних наук, професор
Лактіонова Галина Михайлівна – старший науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, доктор педагогічних наук
Поліщук Юрій Йосипович – завідувач кафедри соціальної педагогіки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор
 • Психологічна безпека педагогічного вузу: досвід практичного дослідження
Бакланов Костянтин Володимирович – декан факультету соціальної педагогіки Московського державного педагогічного інституту, кандидат педагогічних наук, доцент
 • Соціально-психологічний супровід в діяльності психологічної служби загальноосвітнього навчального закладу
Панок Віталій Григорович – директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник
 • Нормативно-правові засади діяльності соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу
Луценко Юрій Анатолійович – науковий співробітник Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи
 • Технології соціально-педагогічної роботи з учнями в загальноосвітньому навчальному закладі
Заверико Наталія Віталіївна – завідувач кафедри проблем керування та соціальної педагогіки Запорізького національного університету, кандидат педагогічних наук, доцент
 • Функціональне поле професійної діяльності соціального педагога у закладах освіти
Безпалько Ольга Володимирівна – директор Інституту психології і соціальної педагогіки КМПУ імені Б.Д. Грінченка, доктор педагогічних наук, професор
СЕКЦІЯ 1. Теоретико-методичні засади організації соціально-педагогічної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах

14.30 – 17.30
аудиторія 304


Керівник секції

Алєксєєнко Тетяна Федорівна, завідувач лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання АПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Заступник керівника

Веретенко Тетяна Григорівна, доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології і соціальної педагогіки Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент

Секретар

Семенова Юлія Сергіївна, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології і соціальної педагогіки Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка


Виступи

 • Проблема педагогізації позашкільного соціуму і можливі шляхи її розв'язання
Поліщук Юрій Йосипович – завідувач кафедри соціальної педагогіки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор
 • Особливості детермінантного впливу молодіжної субкультури на соціалізацію учнівської молоді
Завадська Людмила Миколаївна – завідувач кафедри соціальної педагогіки Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г Шевченка, кандидат педагогічних наук
 • Професіоналізація соціальної допомоги в Україні в кінці ХХ ст. початку ХХІ ст.
Буяшенко Вікторія Василівна – декан факультету соціального управління Академії праці і соціальних відносин, кандидат філософських наук
 • Теоретико-методологічні засади дослідження політичної соціалізації за умов функціонування сучасної загальноосвітньої школи
Гончарова Надія Володимирівна – пошукувач кафедри педагогіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
 • Проблема організації соціального виховання школярів у загальноосвітніх навчальних закладах
Романовська Людмила Іванівна – доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету, доцент, кандидат психологічних наук
 • Мала група школярів як соціально-педагогічне явище
Алєксєєнко Тетяна Федорівна – завідувач лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання АПН України, кандидат педагогічних наук
 • Вплив національної ідеї на правовий нігілізм учнівської молоді
Новосад Ірина Юріївна – вчитель-методист Гімназії №1 ім. А. П. Бистріної м. Одеса
 • Вплив школи на формування морально-етичної складової змісту сімейного виховання (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.)
Муляр Наталія Михайлівна – здобувач кафедри педагогіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка
 • Проблеми становлення інституту соціальних педагогів у загальноосвітніх навчальних закладах України
Суховєєва Наталія Миколаївна – доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені М. Гоголя, кандидат педагогічних наук
 • Особистісний розвиток вчителів у професійних освітніх об'єднаннях США
Садовець О.В. – аспірант Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка
 • Теоретичний аналіз поняття соціально-педагогічної профілактики тютюнопаління
Васійчук Оксана Володимирівна – аспірантка кафедри соціальної педагогіки Волинського національного університету імені Лесі Українки
 • Виховання як основа цілеспрямованої соціалізації молоді
Бойчевська Ілона Борисівна – викладач кафедри практики іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені П.Тичини
 • Взаємодія школи і соціальних служб у роботі з неблагополучними сім'ями
Гуляр Ольга Олександрівна – доцент кафедри психології Слов'янського педагогічного університету
 • Психологічна проблема взаємозв'язку самовиховання і діяльності особистості
Грищенко Світлана Владиславівна – старший викладач кафедри Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, кандидат педагогічних наук
 • Профілактика делінквентної поведінки молодших школярів як соціально-педагогічна проблема
Андреєнкова Вероніка Леонідівна – директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Луганської області
 • Партнерство школи та громадських організацій щодо формування здорового способу життя в молодіжному середовищі
Полякова Ольга Михайлівна – доцент кафедри соціальної педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук
Штика Наталія Олександрівна – аспірант кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
 • Проблеми здійснення профілактики ВІЛ-інфекції серед дітей та підлітків груп найвищого ризику
Журавель Тетяна Василівна – асистент кафедри соціальної педагогіки і корекційної освіти Інституту психології і соціальної педагогіки Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка
 • До питання про критерії ефективності діяльності соціального педагога з формування гендерної культури
Маркова Наталія Володимирівна – аспірант кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Луганського національного університету імені Т. Шевченка
 • Соціальний педагог як координатор взаємодії школи з громадськими та молодіжними організаціями
Лісовець Олег Васильович – викладач Ніжинського державного університету імені М. Гоголя, кандидат педагогічних наук
 • Статева культура старшокласників шкіл-інтернатів: актуальність проблеми
Карпушевська Леся Романівна – молодший науковий співробітник Інституту проблем виховання АПН України
 • Іван Франко про зміст громадянського виховання української молоді
Вишнівський Роман Йосипович – аспірант кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка
 • Аналіз упровадження системи соціально-педагогічної роботи з сім'єю в діяльність центрів соціальних служб України
Трубавіна Ірина Миколаївна – доцент кафедри загальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, кандидат педагогічних наук
 • Моральне виховання старшокласників як соціально-педагогічна проблема
Потапова Ірина Юріївна – вчитель-методист гімназії №1 імені А. П. Бистріної м. Одеси, кандидат педагогічних наук
 • Формування емоційної культури як чинник оптимізації процесу соціалізації учнів підліткового та юнацького віку
Ступаченко Юлія Борисівна – аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
 • Сучасний стан сільської середньої освіти
Глущук Тетяна Володимирівна – аспірант кафедри педагогіки Луганського національного університету імені Т.Шевченка
 • Девіантна поведінка як форма соціальної дезадаптації дітей та підлітків
Онипченко Оксана Ігорівна – доцент Харківського гуманітарно-педагогічного інституту, кандидат педагогічних наук
 • Концептуальний підхід до історико-культурних основ дозвілля в теорії соціокультурної діяльності
Чернишенко Олена Ігорівна – викладач кафедри соціальної педагогіки і корекційної освіти Інституту психології і соціальної педагогіки Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка
 • Мала група як основа формування навичок конструктивних взаємовідносин підлітків
Куниця Тетяна Юріївна – науковий співробітник лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання АПН України, кандидат педагогічних наук
 • Соціалізація підлітків в умовах глобальної кризи в Україні
Бульбах Володимир Володимирович – студент коледжу Харківського гуманітарно-педагогічного інституту факультету педагогічної освіти, спеціальності «Соціальна педагогіка»

СЕКЦІЯ 2. Соціально-педагогічне забезпечення прав дітей у загальноосвітніх навчальних закладах

14.30 – 17.30
аудиторія 316


Керівник секції

 • Петрочко Жанна Василівна, завідувач лабораторії дитячих об'єднань Інституту проблем виховання АПН України, кандидат педагогічних наук, доцент

Заступник керівника

Секретар


Виступи

 • Роль соціального педагога у формуванні правової культури учнів професійних ліцеїв
Вальчук Марія Петрівна – аспірант кафедри загальної та соціальної педагогіки та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені М. Гоголя
 • Популяризація прав дітей серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів засобами соціальної реклами
Сватенков Олександр Васильович – асистент кафедри загальної та соціальної педагогіки та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені М. Гоголя
 • Сутність та напрями соціально-педагогічного забезпечення прав дітей
Петрочко Жанна Василівна – завідувач лабораторії дитячих об'єднань Інституту проблем виховання АПН України, кандидат педагогічних наук, доцент
 • Правова освіта в школі: сучасний досвід та інновації
Кушнарьов Сергій Володимирович – науковий співробітник лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання АПН України, кандидат педагогічних наук
 • Соціально-педагогічне забезпечення прав дітей з проблемами здоров'я шляхом соціально-педагогічної підтримки сімей, що їх виховують
Рассказова Ольга Ігорівна – завідувач кафедри соціальної педагогіки Харківського гуманітарно-педагогічного інституту, кандидат педагогічних наук
 • Специфіка роботи соціального педагога загальноосвітньої школи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування
Меркулов Олег Олександрович – викладач Ніжинського державного університету імені М.Гоголя
 • Соціально-педагогічні чинники виникнення та поширення торгівлі дітьми в Україні
Ковальчук Людмила Григорівна – Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна», аспірантка лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання АПН України
 • Запобігання інституалізації дітей раннього віку
Постолюк Галина Іванівна – директор ПБО «Надія і житло в Україні»
 • Особливості соціального захисту у роботі соціального педагога з обдарованими учнями в умовах загальноосвітніх навчальних закладів
Яковенко Карина Юріївна – аспірант кафедри теорії та методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
 • Особливості взаємодії школи і сім'ї у процесі соціалізації дітей військовослужбовців
Олексюк Наталія Степанівна – доцент Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, кандидат педагогічних наук
 • Виховна робота як ефективна умова розв'язання проблеми соціалізації обдарованих учнів у загальноосвітніх закладах
Завгородня Ніна Миколаївна – доцент кафедри педагогіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат педагогічних наук
 • Зміст діяльності соціального педагога з дітьми з обмеженими функціональними можливостями у інклюзивних закладах освіти
Рудник Тетяна Володимирівна – асистент кафедри соціальної педагогіки Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г Шевченка
 • Соціально-педагогічна допомога старшим підліткам як умова їхньої адаптації до інтернатного закладу санаторного типу
Чернецька Юлія Іванівна – викладач кафедри соціальної педагогіки Харківського гуманітарно-педагогічного інституту
 • Профілактична діяльність школи щодо дитячої бездоглядності та безпритульності
Рень Лариса Василівна – аспірант кафедри соціальної педагогіки Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка
 • Соціально-педагогічна робота щодо профілактики жорстокого поводження з дітьми в сім'ї у Великій Британії
Михайличенко Юлія Володимирівна – аспірант Луганського національного університету імені Т. Шевченка
 • Особливості взаємодії соціального педагога та підлітків з неблагополучних сімей
Сьомкіна Інна Сергіївна – асистент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Луганського національного університету імені Т. Шевченка
 • Синдром органічного аутизму в дітей із затримкою психічного розвитку
Маруненко Ірина Михайлівна – завідувач кафедри анатомії, вікової фізіології і гігієни університету імені Б.Д. Грінченка, кандидат біологічних наук, доцент
 • Соціально-педагогічна робота з дезадаптованими підлітками у загальноосвітній школі
Петрюк Ірина Михайлівна – завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидат педагогічних наук, доцент
 • Лідерство старшокласників як соціально-педагогічна проблема
Косенчук Ольга Геннадіївна – аспірантка Інституту проблем виховання АПН України
 • Алгоритм міжвідомчої взаємодії в процесі соціалізації випускників інтернатних закладів
Кияниця Зінаїда Петрівна – заступник директора Представництва благодійної організації «Кожній дитині» в Україні
 • Особливості соціально-педагогічної діяльності щодо забезпечення соціально-правового захисту дітей та молоді
Сапарай Юлія Віталіївна – викладач кафедри соціальної педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
 • Особливості соціалізації дітей в гуртках спортивного спрямування у загальноосвітніх навчальних закладах
Ільїнський Анісім Андрійович – аспірант кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

СЕКЦІЯ 3. Соціально-психологічна підтримка учнів у закладах освіти

14.30 – 17.30
аудиторія 303


Керівник секції

Сергєєнкова Оксана Павлівна, завідувач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка, доктор психологічних наук, доцент.

Заступник керівника

Юрченко Віктор Іванович, завідувач кафедри практичної психології Інституту психології і соціальної педагогіки Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка, кандидат психологічних наук, доцент.

Секретар

Столярчук Олеся Анатоліївна, старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка


Виступи

 • Теоретичний огляд проблеми духовного розвитку як важливого аспекту дослідження особистості юнацького віку
Гончаренко Марина Олександрівна – аспірант Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України
 • Особливості емоційної сфери в юнацькому віці
Кокарєва Марія Володимирівна – аспірант Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України
 • Типологія шкільних психотравм у підлітковому віці
Семенова Юлія Сергіївна – старший викладач кафедри соціальної педагогіки і корекційної освіти Інституту психології і соціальної педагогіки Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка
 • Психологічні проблеми самооцінки в юнацькому віці
Столярчук Олеся Анатоліївна – старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка
 • Партнерство як умова успішної соціально-педагогічної роботи у закладах освіти
Коханова Олена Петрівна – викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка
 • Особливості розвитку підлітка як актуальна проблема психології
Тепла Марія Йосипівна – старший викладач кафедри практичної психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка
 • Особистісна та професійна ідентичності сучасного педагога
Волошин Світлана Миколаївна – викладач кафедри практичної психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка
 • Розвиток емпатійності підлітків у процесі діяльності в групі однолітків
Боровець Олена Віталіївна – старший викладач кафедри педагогіки початкового навчання Рівненського державного гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук
 • Декоративно-прикладне мистецтво як засіб естето-терапевтичного впливу в умовах психологічної служби школи
Милюзина Ольга Орестівна – аспірантка Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника
 • Проблема третирування (BULLYING) серед учнів у загальноосвітній школі США: шляхи запобігання та подолання
Чернякова Аліна Вікторівна – викладач кафедри соціальної педагогіки факультету педагогіки і практичної психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
 • Психологічна допомога дітям в інтернатних закладах
Смук Оксана Тарасівна – старший викладач кафедри соціальної роботи Ужгородського національного університету
 • Психологічні чинники становлення відповідальності батьків за розвиток дитини дошкільного віку
Хартман Олена Юріївна – асистент кафедри практичної психології Слов'янського державного педагогічного університету
 • Психологічне сприяння розвитку особистості учнів загальноосвітньої школи як потенційних захисників країни
Хижняк Олександр Андрійович – кандидат педагогічних наук, Військовий інститут Одеського національного політехнічного університету
 • Соціально-психологічна робота з обдарованими дітьми в позашкільних закладах освіти
Чепур Ольга Сергіївна – лаборант навчально-методичного відділу Закарпатської філії Київського Славістичного університету Ужгородського національного університету
 • Теоретико-методологічні засади супроводу готовності дітей до шкільного навчання
Таран Оксана Петрівна – старший викладач кафедри практичної психології Інституту психології і соціальної педагогіки Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка
 • Педагогічна модель формування гармонійних взаємин батьків і підлітків
Сидоренко Юлія Ігорівна – аспірантка лабораторії сімейного виховання Інституту проблем виховання АПН України
 • Психологічна підтримка учнів в період формування нового колективу профільного класу
Долганіна Віра Василівна – доцент кафедри психології Ставропольського державного педагогічного університету
 • Феномен страху як психологічна проблема
Живанова Валентина Анатоліївна – завідувач навчальною лабораторією факультету соціального управління, викладач Академії праці і соціальних відносин
 • Підготовка соціальних педагогів до формування культури життєвого самовизначення старшокласників
Цюман Тетяна Петрівна – завідувач науково-дослідної лабораторії розвитку дитини Інституту психології і соціальної педагогіки Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка, кандидат педагогічних наук
 • Проблеми професійної підготовки фахівців з психосоціальної роботи в учбово-освітньому просторі
Добренкова Інна Анатоліївна – доцент кафедри історії і психології Бердянського університету менеджменту і бізнесу
 • Організація соціально-психологічної підтримки учнів в середніх спеціалізованих навчальних закладах
Васильєв Олексій Олександрович – старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка
 • Переживання внутрішньоособистісних конфліктів майбутніми педагогами в процесі їх фахової підготовки
Чала Олена Андріївна – старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка
 • Соціально-психологічна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в умовах загальноосвітніх навчальних закладів
Артеменко Світлана Миколаївна – заступник директора з навчально-виховної роботи Бердичівського професійного аграрного ліцею

СЕКЦІЯ 4. Технології роботи соціального педагога у загальноосвітніх навчальних закладах різного типу

14.30 – 17.30
аудиторія 327


Керівник секції

 • Заверико Наталія Віталіївна, завідувач кафедри управління та соціальної педагогіки Запорізького державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент

Заступник керівника

Секретар


Виступи

 • Соціально-педагогічний аспект діяльності класного керівника у сучасних загальноосвітніх закладах
Поліщук Віра Аркадіївна – завідувач кафедри соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор
 • Гувернерська діяльність у загальноосвітній школі: досвід, проблеми, перспективи
Хлєбік Світлана Ростиславівна – доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені М. Гоголя, кандидат педагогічних наук
 • Спілкування як важливий інструмент технології соціально-педагогічної роботи з дітьми, які мають відхилення в поведінці
Козубовська Ірина Василівна – завідувач кафедри соціології і соціальної роботи Ужгородського національного університету, доктор педагогічних наук, професор
 • Сутність, принципи та структура соціально-педагогічних технологій формування відповідального ставлення до здоров'я в учнівської молоді
Зимівець Наталія Володимирівна – викладач кафедри соціальної педагогіки і корекційної освіти Інституту психології і соціальної педагогіки Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка, кандидат педагогічних наук
 • Особливості профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки у загальноосвітніх школах
Лях Віктор Вячеславович – пошукувач лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання АПН України, виконавчий директор Фонду Східна Європа
 • Технології роботи шкільного соціального педагога з учнями - членами неформальних підліткових груп
Кобилянська Лілія Іванівна – доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича
 • Особливості діяльності соціального педагога в дошкільних навчальних закладах
Денисюк Олена Миколаївна – доцент кафедри соціальної педагогіки і корекційної освіти Інституту психології і соціальної педагогіки Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка, кандидат педагогічних наук
 • Інтерактивні форми та методи виховання патріотизму старших підлітків
Гарнійчук Валентина Миколаївна – аспірантка Інституту проблем виховання АПН України
 • Метод проектів як засіб соціально-педагогічної роботи з обдарованими дітьми
Іонова Ірина Миколаївна – викладач кафедри соціальної педагогіки Сумського державного університету імені А.С. Макаренка
 • Використання засобів медіа освіти в навчально-виховному процесі з дітьми із прийомних сімей та будинків сімейного типу
Макаренко Ольга Петрівна – доцент Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Т.Шевченка, кандидат педагогічних наук
 • Зміст просвітницької роботи з молодими батьками у загальноосвітній школі
Марій Марина Миколаївна – аспірант кафедри загальної та соціальної педагогіки та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені М. Гоголя
 • Активні методи роботи з батьками підлітків у загальноосвітній школі
Мельник Неля Йосипівна – аспірант кафедри загальної та соціальної педагогіки та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені М. Гоголя
 • Особливості реалізації соціальних проектів громадськими організаціями у загальноосвітніх навчальних закладах
Басюк Тетяна Петрівна – пошукувач лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання АПН України
 • Роль сім'ї у формуванні комунікативних умінь та навичок дітей з порушеннями слуху
Пімєнова Катерина Олегівна – молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії розвитку дитини Інституту психології і соціальної педагогіки Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка
 • Виховання особистості за допомогою пластових крайових таборів
Шелудешева Марина Володимирівна – асистент кафедри теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації Слов'янського державного педагогічного університету
Качан Олексій Анатолійович – керівник фізичного виховання Краснолиманського професійно-технічного училища
 • Соціально-психологічна підтримка дітей групи ризику в освітніх закладах Великої Британії
Шпеник Сільвія Золтанівна – старший викладач кафедри іноземних мов Ужгородського національного університету
 • Методичний супровід профілактичної роботи соціальних педагогів загальноосвітніх закладів
Троценко Наталія Євгенівна – завідувач навчально-методичним центром соціально-психологічних тренінгів Інституту психології і соціальної педагогіки Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка
 • Проектні технології екологічного спрямування у роботі соціальних педагогів загальноосвітніх закладів
Соболєва Світлана Михайлівна – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
 • Організація дозвілля вихованців з вадами розумового розвитку засобами ігрової діяльності
Жукова Оксана Анатоліївна – доцент кафедри педагогіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат педагогічних наук
 • Соціально-педагогічна робота з делінквентними підлітками в школах соціальної реабілітації.
Клішевич Наталія Анатоліївна – заступник директора з навчально-методичної роботи Інституту психології і соціальної педагогіки Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка
 • Роль шкільної психологічної служби в процесі соціальної реабілітації неповнолітніх засуджених (стаття)|Роль шкільної психологічної служби в процесі соціальної реабілітації неповнолітніх засуджених, звільнених від відбування покарання з випробуванням
Лютий Вадим Петрович – доцент кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці і соціальних відносин
 • Профілактика пивного алкоголізму серед школярів у роботі соціальних педагогів
Неведомська Євгенія Олексіївна – доцент кафедри анатомії, вікової фізіології і шкільної гігієни Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка, кандидат педагогічних наук
 • Оцінка ефективності технології комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільника шляхом впливу на родинне спілкування
Михальська Світлана Анатоліївна – асистент кафедри медичної психології Кам'янець-Подільського національного університету імені І.Огієнка

СЕКЦІЯ 5. Професійна підготовка соціальних педагогів до роботи в закладах освіти

14.30 – 17.30
аудиторія 329


Керівник секції

Заступник керівника

 • Конончук Антоніна Іванівна, декан факультету психології та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені М. Гоголя, кандидат педагогічних наук, доцент

Секретар


Виступи

 • Гуманістична парадигма професійної підготовки соціальних педагогів
Сергєєнкова Оксана Павлівна – завідувач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка
 • Підготовка соціального педагога до роботи у школі: методичний та практичний аспекти
Пономаренко Ольга Вікторівна – декан факультету соціальної педагогіки і психології Запорізьського національного університету, кандидат педагогічних наук, доцент
 • Особливості професійної підготовки соціальних педагогів в умовах магістратури
Вайнола Ренате Хейкієвна – доцент кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук
 • Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів засобами волонтерської діяльності
Бондаренко Зоя Петрівна – доцент кафедри соціальної педагогіки та психології Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара, кандидат педагогічних наук
 • Формування професійно-творчих умінь майбутніх соціальних педагогів
Кривонос Ольга Борисівна – старший викладач кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук
 • Психологічні особливості професійного становлення майбутніх соціальних педагогів
Лісовець Світлана Василівна – доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка, кандидат педагогічних наук
 • Практична компонента професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах
Веретенко Тетяна Григорівна – доцент кафедри соціальної педагогіки і корекційної освіти Інституту психології і соціальної педагогіки Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка, кандидат педагогічних наук
 • Використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі професійної підготовки соціальних педагогів
Буйницька Оксана Петрівна – заступник директора з наукової роботи Інституту психології і соціальної педагогіки Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка, кандидат педагогічних наук
 • Використання позитивного формування діалогічних умінь майбутніх соціальних педагогів
Підлипська Світлана Дмитрівна – аспірант Ніжинського державного університету імені М. Гоголя
 • Особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи у загальноосвітніх навчальних закладах Німеччини
Пришляк Оксана Юріївна – асистент кафедри іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, кандидат педагогічних наук
 • Підготовка соціальних педагогів до роботи з подружніми парами
Братусь Іванна Володимирівна – старший викладач кафедри практичної психології та соціальної роботи Академії праці і соціальних відносин, кандидат педагогічних наук
 • Особливості особистісної зрілості та самоактуалізації соціальних педагогів у процесі їх професійної підготовки
Дідик Наталія Михайлівна – асистент кафедри соціальної педагогіки і практичної психології факультету корекційної і соціальної педагогіки та психології Кам'янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка
 • Формування інформаційної культури майбутніх соціальних працівників/соціальних педагогів у процесі професійної підготовки
Повідайчик Оксана Степанівна – доцент кафедри соціології і соціальної роботи Ужгородського національного університету, кандидат педагогічних наук
 • Інноваційні методи у підготовці соціальних педагогів до роботи з сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах
Кириченко Олена Василівна – викладач Харківського гуманітарно-педагогічного інституту
 • Соціально-педагогічна практика як складова професійного ставлення соціального педагога
Корнят Віра Степанівна – викладач педагогічного коледжу Львівського національного університету імені І. Франка
 • Діагностика готовності майбутніх соціальних педагогів до консультативної діяльності
Пожидаєва Оксана Володимирівна – здобувач кафедри педагогіки Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка
 • Формування професійних компетенцій майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах Німеччини
Швед Марія Степанівна – доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету імені І. Франка
Дужа-Задорожна Мирослава Петрівна – аспірант кафедри загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету імені І. Франка
 • Значення дисципліни «Менеджмент соціальної роботи» у професійній підготовці соціального педагога
Албул Ірина Володимирівна – доцент кафедри соціальної педагогіки та історії педагогіки Уманського державного педагогічного університету імені П. Тичини
 • Організація самостійної роботи майбутніми соціальними педагогами при вивченні психології
Сорокіна Олена Анатоліївна – доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка, кандидат психологічних наук
 • Технологія оволодіння майбутніми соціальними педагогами методикою інтерактивного навчання у профілактичній роботі зі старшокласниками
Тютюнник Ольга Вікторівна – аспірант кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького
 • Формування навичок професійної рефлексії як основа вдосконалення професійної підготовки (стаття)|Формування навичок професійної рефлексії як основа вдосконалення професійної підготовки майбутніх соціальних працівників в умовах класичного університету
Васильєва Марина Олександрівна – аспірантка факультету психології кафедри педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Професійна підготовка вихователів до роботи в літніх оздоровчих таборах із етнопедагогічним спрямуванням
Ткаченко Ірина Володимирівна – здобувач кафедри педагогіки факультету психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
 • Волонтерські клуби як основна ланка фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів (стаття)|Волонтерські клуби як основна ланка фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактично-корекційної роботи з педагогічно занедбаними підлітками
Ярошко Марія Миколаївна – аспірант Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка
 • Роль творчості у формуванні професійної майстерності майбутніх соціальних педагогів
Швидка Світлана Олександрівна – заступник директора з виховної роботи і педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва, доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького
 • Підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності як педагогічна проблема
Першко Галина Олексіївна – старший викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології і соціальної педагогіки Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка
 • Особливості підготовки соціальних педагогів та соціальних працівників за кордоном
Міхеєва Оксана Юріївна – аспірант кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова
 • Актуальні питання професійної підготовки соціальних педагогів
Захарчук Тетяна Віталіївна – асистент Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Т. Шевченка
 • Подготовка социальных педагогов к работе с семьями безработных в школе
Саенко Людмила Александровна – доцент кафедры воспитания, социализации и развития личности Ставропольского государственного педагогического института
 • Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації роботи волонтерських груп
Лях Тетяна Леонідівна – старший викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології і соціальної педагогіки Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка
 • Адаптація старших підлітків до студентського колективу педагогічного коледжу
Касьянова Марина Василівна – викладач соціальної педагогіки Харківського гуманітарно-педагогічного інституту
 • Професійна готовність соціального педагога до розвитку емоційної сфери молодшого школяра
Любчак Людмила Володимирівна – доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського, кандидат педагогічних наук
 • Формування професійного іміджу соціального педагога
Захарова Наталя Миколаївна – заступник завідувача кафедри соціальної педагогіки Бердянського державного педагогічного університету
 • Розвиток професійно-педагогічної культури шкільного соціального педагога в процесі підвищення кваліфікації
Петрович Валерій Степанович – доцент кафедри соціальної педагогіки Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат педагогічних наук
 • Творчий пошук педагога у вихованні комунікативної культури студентської молоді
Круківська Ірина Миколаївна – завідувач навчальної та виробничої практики Житомирського інституту медсестринства, кандидат педагогічних наук
 • Умови ефективності соціалізуючого процесу професійної підготовки обдарованих студентів до соціально-педагогічної діяльності
Фурдуй Світлана Борисівна – викладач кафедри загальної та соціальної педагогіки Ізмаїльського державного гуманітарного університету

10 квітня 2009 р.

МАЙСТЕР КЛАСИ

10.30 – 13.00
Навчальні аудиторії
Інституту психології і соціальної педагогіки
КМПУ імені Б.Д. Грінченка
(пр-т. П. Тичини, 17)


Аудиторія 319
 • Технології формування відповідального ставлення до здоров'я в учнівської молоді
Зимівець Наталія Володимирівна – старший викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології і соціальної педагогіки КМПУ імені Б.Д. Грінченка, кандидат педагогічних наук


Аудиторія 330
 • Використання інтерактивних настільних ігор у профілактичній роботі соціального педагога
Лях Тетяна Леонідівна – старший викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології і соціальної педагогіки КМПУ імені Б.Д. Грінченка


Аудиторія 318
 • Впровадження в діяльність соціальних педагогів та практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів інтегративного курсу «Культура життєвого самовизначення»
Цюман Тетяна Петрівна – завідувач лабораторії розвитку дитини Інституту психології і соціальної педагогіки КМПУ імені Б.Д. Грінченка, кандидат педагогічних наук


Аудиторія 215
 • Арт-терапія в роботі практичного психолога
Новікова Ірина Миколаївна – завідувач науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти КМПУ імені Б.Д. Грінченка


Пов'язані матеріали

Звіт з конференції

Резолюція учасників конференції

Матеріали конференціїОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама