Запорізький національний технічний університет

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Запорізький національний технічний університет

Ректор університету - Сергій Борисович Бєліков, доктор технічних наук, професор.


Про університет

Він є найстаршим в області, провідним в регіоні. Університет готує фахівців на денній та дистанційних (заочній) формах навчання ЗНТУ сьогодні – це 5 інститутів, 11 факультетів; 38 кафедр; 9 навчально-лабораторних корпусів із новітнім обладнанням; 5 студентських гуртожитків на 2300 місць, у тому числі – один сімейний; бібліотека з книжковим фондом у понад один мільйон примірників літератури; розвинені інформаційні мережі з виходом у глобальну комп'ютерну систему Internet та мережу Міністерства освіти і науки України «Уран»; редакційно-видавничий відділ; комп'ютерна друкарня; дві спортивно-оздоровчі здравниці – на Дніпрі та Азовському узбережжі, санаторій-профілакторій, медичний центр, спортивний та харчовий комплекси, потужна адміністративно-господарська частина тощо. У бібліотеці університету відкрито зал електронної інформації. Користувачі можуть працювати з електронними копіями журналів та видань Інформелектро, мають доступ до повнотекстових журналів інформаційного центру ЕВСКО та видавництва Soringer, є можливість роботи в провідних бібліотеках світу. В університеті в останні роки інтенсивно впроваджуються інформаційні та комп'ютерні технології, значно зросла кількість сучасних комп'ютерів: зараз вона складає понад 650 одиниць. Такий показник відповідає сучасному західноєвропейському рівню. Університет готує бакалаврів, спеціалістів (інженерів), магістрів за 33 спеціальностями. Викладацький склад налічує понад 560 осіб, з яких 400 мають наукові ступені і вчені звання, в тому числі 47 докторів наук, професорів. Із числа викладачів 24 особи обрані дійсними членами і членами-кореспондентами Національної академії наук і галузевих академій України, 11 мають почесні звання заслужених діячів науки і техніки, заслужених працівників освіти, лауреатів Державної премії. Нині в університеті навчається близько 10 тисяч студентів, з них близько 5 тисяч студентів – за денною формою навчання. Університет має військову кафедру з підготовки офіцерів запасу одночасно з навчанням на денній формі. Підготовча робота з майбутніми абітурієнтами здійснюється на факультеті довузівського навчання у формі підготовчого відділення, підготовчих курсів, школи вихідного дня. На факультеті післядипломної освіти здійснюється підготовка та перепідготовка фахівців за чотирма спеціальностями. Особи, які вже мають вищу освіту, а також студенти денної форми навчання мають можливість одержати другу вищу освіту з отриманням відповідного диплома. Понад 500 студентів здобувають спеціальності на перших двох курсах заочно на факультеті дистанційного (заочного) навчання. Інші заочники оволодівають фахом на інших факультетах. Зараз університет очолює професор С.Б.Бєліков. Під його керівництвом ЗНТУ став потужним навчальним і науково-дослідним комплексом, який оснащено сучасним дослідницьким обладнанням, він виконує великий обсяг фундаментальних і прикладних досліджень. У ньому працюють відомі наукові школи в таких галузях: ливарне виробництво; матеріалознавство і термічна обробка; зварювальні процеси; радіотехніка і мікроелектроніка; механіка динамічних систем; теплотехніка; технічна кібернетика; фізика твердого тіла. Університет видає три науково-технічних журнали: «Нові матеріали в металургії та машинобудуванні», «Радіоелектроніка, інформатика, управління», «Електротехніка та електроенергетика». В університеті здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі і докторантурі, працюють спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій. За роки свого існування університет підготував понад 60 тисяч фахівців, серед яких майже 1000 – громадяни іноземних країн Азії, Африки, Європи, Латинської Америки. Підтримуються ділові, наукові, освітянські та культурні зв'язки з навчальними закладами Китаю, Німеччини, Польщі, Росії, Франції тощо. При ЗНТУ створено «Запорізький регіональний центр політехнічної освіти», який об'єднує понад 40 шкіл, ліцеїв, коледжів, технікумів міста Запоріжжя та області, випускники яких мають відповідні пільги при вступі до університету. До складу ЗНТУ входить Токмацький механічний технікум. Відкрито навчальне відділення «Освіта для бізнесу», яке готує кадри для бізнес-структур.
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама