Навчально-науковий інститут права та психології КНУВС

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 21:41, 10 березня 2014; Grineva olga (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Навчально-науковий інститут права та психології КНУВС

Директор інституту - Олександр Григорович Колб, доктор юридичних наук, професор.


Офіційний сайт інституту - http://www.naiau.kiev.ua/tslc/index.php?razdel=nnipp&page=hdr&page2=proinst

Про інститут

В Національні академії внутрішніх справ до вересня 2009 року підготовка фахівців на умовах договору з фізичними та юридичними особами за денною формою навчання здійснювалась на двох окремих факультетах:

  • юридичному, створеному у липні 2000 року у складі Національної академії внутрішніх прав України;
  • факультеті права та підприємництва, створеному у жовтні 1995 року у складі Київського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України та у грудні 2005 року включеному як структурний підрозділ до Київського національного університету внутрішніх справ.

З метою оптимізації структури Національної академії внутрішніх справ та підвищення ефективності навчання студентів у березні 2009 року на базі зазначених факультетів наказом МВС України від 02.03.2009 №92 створено навчально-науковий інститут права та психології НАВС з підготовки фахівців за денною формою навчання на умовах договору з фізичними та юридичними особами, за напрямами підготовки „Право” та „Психологія”. Керівництво навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ з 2009 по 2010 рік здійснював Коваленко Вячеслав Олександрович. З вересня 2010 року інститут очолює доктор юридичних наук, професор Олександр Григорович Колб, автор та співавтор 232 наукових праць, у тому числі більше 20 підручників і навчальних посібників з грифом МОН України, 15 монографій, а також 80 інших навчально-наукових видань по курсу «Кримінальне право України» , «Кримінологія» та Кримінально-виконавче право». Структурно інститут складається з дирекції (директор інституту, доктор юридичних наук, професор Колб Олександр Григорович, заступник директора – начальник відділу навчально-методичної та наукової роботи, кандидат філософських наук, доцент Сокрут Володимир Миколайович, заступник директора – начальник відділу соціально-гуманітарної роботи та дозвілля Стороженко Анатолій Сергійович, заступник директора з матеріально-технічного забезпечення Шпаченко Борис Антонович), 2 факультетів (юридичний факультет /декан факультету, кандидат юридичних наук, доцент Фаренюк Сергій Якович/ та факультет правового забезпечення підприємницької діяльності та психології /декан факультету, кандидат педагогічних наук, доцент Кваша Сергій Сергійович/), 2 відділів (відділ навчально-методичної та наукової роботи, відділ соціально-гуманітарної роботи та дозвілля), канцелярії, архіву, 10 кафедр, з них 4 - загальноінститутські (загально правових дисциплін, гуманітарних дисциплін, мовної підготовки, фізичного виховання та безпеки життєдіяльності), 6 – факультетських (юридичного – кафедри цивільно-правових дисциплін, кримінально-правових дисциплін, адміністративно-правових дисциплін та менеджменту; факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології – кафедри господарського права і процесу, психологічних дисциплін, економічних та фінансово-правових дисциплін) та 2 наукових лабораторій (наукова лабораторія психологічного забезпечення навчально-вихованого процесу у ВНЗ та наукова лабораторія кафедри фізичного виховання та безпеки життєдіяльності). Концепція діяльності навчально-наукового інституту права та психології базується на всебічному гармонійному розвитку особистості шляхом поєднання освітньої, наукової та виховної діяльності під час підготовки студентів, які вивчають право і психологію. Навчальний процес організовано згідно положень Болонського процесу за кредитно-модульною технологією навчання. Студенти інституту приймають активну участь у суспільному та політичному житті держави. Життя та діяльність інституту не уявити без функціонування гуртожитку, їдальні, медичної частини. Продовжується робота над створенням у стінах підрозділу атмосфери справжнього домашнього затишку. Науково-педагогічний склад кафедр, адміністративно-допоміжні працівники інституту щороку вишуковує серед студентської молоді інституту «діаманти» науки, спорту, дозвілля і, дивлячись на наші здобутки це їм доволі вдається. Навчально-науковий інститут права та психології розташований у Солом’янському районі м. Києва по вул. Кудряшова, 8-10 на території загальною площею 16276, 47 м.кв. Сучасна матеріальна база що складається з 10180 м.кв навчального корпусу та 4677 м.кв. житлового фонду гуртожитку надає можливість плідно забезпечувати завдання навчально-виховного процесу покладеного на його особовий склад.
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама