Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Ректор академії - Василь Гнатович Чернець, доктор філософії (ЮНЕСКО, 1993 р.), професор (1992 р.), заслужений працівник освіти України (2001 р.), член колегії Міністерства культури і туризму України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005 р.), дійсний член УАН, академік АН Вищої школи України, член Спілки журналістів України.


Офіційний сайт академії - dakkkim.edu.ua

Про академію

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв створена на базі Інституту підвищення кваліфікації працівників культури 1 вересня 1998 р. (Постанова Кабінету Міністрів №1358 від 31 серпня 1998 р. "Про створення у м. Києві Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв") та відповідного наказу Міністерства культури і мистецтв № 395 від 21.09.96 р. Створення Академії обумовлено необхідністю формування моделі безперервної освіти у сфері культури і мистецтв в Україні. Сьогодні Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв займає одне з провідних місць серед мистецьких закладів, які беруть активну участь у процесі національно-культурного відродження української держави. Академія має сучасну матеріально-технічну базу, всі підрозділи укомплектовані високо-професійними фахівцями, і це дає підстави вважати її Всеукраїнським навчальним та навчально-методичним центром підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів в галузі культури і мистецтв. За період свого існування в Академії пройшли підвищення кваліфікації та перепідготовку понад 120 тисяч працівників галузі. Нині в Академії навчається три тисячі студентів і щорічно проходять підвищення кваліфікації та перепідготовку понад три тисячі керівних працівників галузі культури і мистецтв та 1200 державних службовців. В Академії навчається понад сто докторантів та аспірантів, діє дві спеціалізовані вчені ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій. Академія будує свою роботу на нерозривній тріаді: підготовка, перепідготовка кадрів та підвищення кваліфікації працівників культури і мистецтв. Підготовка та перепідготовка кадрів відбувається згідно з соціальним замовленням та індивідуальними запитами громадян України, підвищення кваліфікації у галузі культури і мистецтв - за державним замовленням. Академія, маючи широкий спектр завдань, спрямовує свої зусилля на перетворення власної діяльності як провідного центру у системі безперервної освіти працівників культури і мистецтв. На виконання Закону України "Про вищу освіту", Основ законодавства України про культуру вона забезпечує поглиблення професійних знань і умінь за основними культурно-мистецькими спеціальностями, отриманими у навчальному закладі, у процесі практичної діяльності, а також одержання нової спеціальності в гуманітарній сфері. Виходячи з об'єктивних умов розвитку суспільства, Академія спрямовує свої зусилля на вирішення таких основних завдань:

 • приведення рівня професійної підготовки працівників галузі у відповідність з вимогами сучасного розвитку світової та національної культури, розкриття їхнього творчого потенціалу, оперативне оволодіння ними найнові­ шими досягненнями в галузі культури та мистецтв;
 • удосконалення змісту навчання, забезпечення наступності різних рівнів та ступенів освіти, її гуманізацію, орієнтацію не лише на професійний, але й на загальний розвиток фахівця, підвищення його інтелектуального і загальнокультурного рівня;
 • оптимізацію структури, удосконалення функцій, науково-методичного забезпечення безперервного підвищення кваліфікації;
 • посилення взаємодії державних, громадських та госпрозрахункових форм навчання для громадян, які прагнуть одержати знання за певною програмою;
 • здійснення кардинальних заходів щодо удосконалення економіко- управлінської підготовки керівних кадрів культури і мистецтв в умовах ринку;
 • створення належних умов для широкого залучення до педагогічної діяльності в системі підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки кадрів провідних учених, керівників різних галузей народного господарства, творчої інтелігенції, діячів культури і мистецтв;
 • розгортання наукових та прикладних досліджень з проблем теорії та історії культури, духовного розвитку суспільства, народознавства, фольклору та етнографії, педагогіки та психології, освіти тощо;
 • формування високої політичної культури у керівників, спеціалістів та усіх творчих працівників, пошук нових підходів до проблем підготовки і перепідготовки кадрів;
 • створення необхідних умов і можливостей для здобуття нової спеціальності на основі вищої освіти (перепідготовка) та підвищення категорійності у своїй професії на основі атестації за підсумками проходження підвищення кваліфікації.


Академія випускає підручники, навчально-методичні посібники, монографії, а також спеціалізовані видання, затверджені ВАК України як фахові з історичних, філософських наук, мистецтвознавства та політології: "Актуальні проблеми теорії, історії та прктики художньої культури", "Вісник Декрдавної академії керівних кадрів культури та мистецтв", "Культура і сучасність" (альманах) та "Мистецтвознавчі записки", "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія". 2009 року Академія, за результатами рейтингу ЮНЕСКО, зайняла перше місце серед вищих навчальних закладів галузі культури і мистецтв та посіла 67 місце серед 200 найкращих вищих навчальних закладів України. Здійснюється співробітництво з освітніми установами зарубіжжя. Зокрема Академія бере участь в проекті Tempus «Забезпечення міжнародного визнання української освіти». Університет м. Ювяскюля, Фінляндія (контрактор і координатор). Проводяться тренінгові семінари із застосування сучасних інформаційних технологій в межах спільного проекту “Hamburg English”. Гамбург, Німеччина. Спільно з посольством Німеччини впроваджено факультатив “Діалог культур: Україна в міжнародних культурних зв’язках” для студентів спеціальності “Менеджмент соціокультурної діяльності” та цикл лекцій “Німецька культура і культурна політика в епоху глобалізації ”. Спільно з посольством США здійснюється програма "Американські лектори" для студентів спеціальності «Менеджер соціокультурної діяльності». Вона була організована в рамках ініціативи "Вікно в Америку". Академія співпрацює в напрямку розвитку і впровадження інноваційних послуг в українських бібліотеках з метою подальшої інтеграції України до всесвітнього інформаційного простору в межах програми «Бібліоміст» (фундація Білла та Мелінди Гейтс спільно з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX)). Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, яка займається підготовкою менеджерів зовнішньокультурної діяльності, разом з представництвом Європейської комісії в Україні проводять зустрічі в стінах Представництва Ради Європи, що дозволяє виробити практичні навички співпраці, побачити перспективи Європейського розвитку. Фахівці Академії є членами міжнародних організацій:

 • Міжнародної асоціації ландшафтних архітекторів країн СНД.
 • Гільдії ландшафтних архітекторів України.
 • Європейської асоціації ландшафтних архітекторів в Брюсселі (Бельгія).
 • ICOMOS.
 • Українського національного комітету Міжнародного комітету збереження індустріальної спадщини – TICCIH – Україна.
 • Міжнародної асоціації музичних бібліотек, архівів і документальних центрів (ІАМL) Франкфурт на Майні, Німеччина.
 • Міжнародних хорових асоціацій: АСА, Evropa Cantat.
 • Проекту «Менеджер мистецького середовища» (США – Україна).
 • Міжнародного центру «Європейська ініціатива» Львівського ставропігійського університету. Франкфурт на Майні, Німеччина.


В Академії надається можливість набути першу або другу вищу освіту в денній, заочній та екстернатній формі навчання зі спеціальностей:
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама