Рівненський державний гуманітарний університет

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Рівненський державний гуманітарний університет

Ректор університету - Постоловський Руслан Михайлович, кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії, член-кореспондент Міжнародної слов'янської академії наук, президент Центру міжнародних геополітичних систем, міжрегіональних політичних проблем, регіональних проблем надрокористування "Геополітика". Заслужений діяч науки і техніки України, нагороджений знаком "Відмінник освіти України" й орденом "За заслуги" III ступеня.


Про університет

Рівненський державний гуманітарний університет - багатопрофільний навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою із гуманітарних, культурно-мистецьких, природничих, економічних та інших напрямків; провадить фундаментальні та прикладні наукові дослідження; є провідним науково-методичним центром; сприяє поширенню наукових знань; провадить культурно-просвітницьку діяльність серед населення. Форми навчання: денна, заочна, екстернат і магістратура.

До структури університету входять Інститут мистецтв та Інститут психології та педагогіки, 11 факультетів, 50 кафедр. Нині навчання в університеті здійснюється на 11 факультетах: української та іноземної філології, педагогічний, психолого-природничий, історико-соціологічний, математики та інформатики, фізико-технологічний, музично-педагогічний, документальних комунікацій та менеджменту, художньо-педагогічний, факультет музичної творчості.

Ректорат університету постійно дбає про якісний набір студентів на навчання, а також значну увагу приділяє довузівській підготовці. Щороку в закладі підтримується значний конкурс абітурієнтів, який на сьогодні становить близько 6 осіб на одне місце. В університеті склалися певні форми роботи з молоддю, що сприяють свідомому вибору професії. Це педагогічні класи або мікрогрупи в школах, навчання учнів 8-11 класів з математики, фізики та інформатики у Школі точних наук, яка функціонує при університеті, підготовка учнів до предметних олімпіад, наукове керівництво учнівськими роботами по лінії МАН. Крім того, молодь залучається до навчання на вечірніх підготовчих і місячних курсах перед вступом до університету.

До нових форм можна зарахувати роботу в межах угод про навчально-науково-педагогічний комплекс між університетами і школами нового типу (гімназії, ліцеї, колегіуми). За рекомендацією педагогічної ради навчального закладу учні, які мають відмінні оцінки з профілюючих предметів і відмінні та добрі з інших предметів, допускаються до вступного випробування з профілюючого предмета.

Створено педагогічний ліцей із трирічним терміном навчання, який здійснює загальноосвітню підготовку молоді на підвищеному рівні гуманітарного та природничого профілю, а також навчально-науково-педагогічні комплекси на основі угод між РДГУ і школами нового типу - Рівненським міським ліцеєм, Рівненським ліцеєм-інтернатом, Володимирецькою школою-колегіумом "Творча обдарованість", Гощанською районною гімназією, Сарненським навчально-виховним комплексом "Школа-колегіум" ім. Т. Шевченка.

Лейтмотивом діяльності університету є науково-дослідницька робота. Сьогодні в університеті працюють 24 професорів і докторів наук, 261 кандидатів наук, 6 академіків, 4 члени-кореспонденти. Науковці університету публікують статті у вітчизняних і зарубіжних збірниках, монографії, навчальні посібники і підручників для студентів вищих навчальних закладів. В університеті видається 8 збірників наукових праць викладачів. В аспірантурі Рівненського державного гуманітарного університету навчаються 75 аспірантів.

Наукові підрозділи РДГУ співпрацюють з АПН України. У рамках роботи лабораторії інноваційних технологій, що створена як структурний підрозділ університету, кафедра теорії та методики виховання співпрацює з Інститутом проблем виховання, Центром превентивного виховання АПН України і Навчально-методичним центром середньої освіти Міносвіти і науки України. Спільна діяльність спрямована на розвиток виховної системи сучасної школи і вищого закладу освіти в контексті особистісно орієнтованої педагогіки.

При кафедрах університету працюють наукові гуртки, творчі колективи. Видаються збірники наукових праць студентів. Одним із важливих підрозділів університету є наукова бібліотека, заснована в 1945 р. До послуг користувачів 3 читальні зали, 4 абонементи та інші структурні підрозділи бібліотеки. Для успішного навчання та науково-дослідної роботи бібліотека володіє більш як півмільйонним книжковим фондом, функціонує повнотекстова нормативно-правова база даних, електронний каталог, здійснюється пошук в мережі Інтернет.

В останні роки посилюються міжнародні зв'язки університету, який співпрацює з навчальними закладами, культурними центрами, громадськими організаціями, об'єднаннями українців зарубіжних країн: Польщі, Італії, Німеччини, Македонії, Росії, Білорусі й Австрії. Університет має тісні зв'язки з Національним університетом та культурно-молодіжним центром м. Скоп'є (Македонія), Національними Варшавським і Мінським університетами, підтримує творчі відносини з молодіжним центром у м. Віко-Екуенсе (Італія). Університет є співорганізатором міжнародного молодіжного фестивалю "Древлянські джерела", міжнародного слов'янського фольклорного фестивалю "Коляда", міжнародного фестивалю духової музики "Сурми". Налагоджено зв'язок із центром Міжнародного фонду "Відродження".

Робота в мережі Інтернет та спілкування й обмін інформацією вже стали звичайним, щоденним явищем для викладачів і студентів. У Рівненському державному гуманітарному університеті розвинута соціально-культурна інфраструктура, яка має сучасне оснащення і складається з трьох концертних і одного спортивного залів, студії звукозапису, стадіону, спортивних майданчиків, семи гуртожитків, профілакторію, медпункту, студентського кафе, буфетів і побутових служб.

На основі традиції українського народу і досягнень світової культури впроваджується нова система національного виховання молоді. Приділяється велика увага інтелектуально-творчому розвитку студентів. В університеті проводяться фестивалі, КВК, брейн-ринги, олімпіади, конференції, круглі столи, диспути. Окремі факультети видають студентські газети.

Нині університет має значний авторитет в Україні. Колектив РДГУ зосереджує свої зусилля на впровадженні нових технологій навчання, зміцненні навчально-матеріальної бази і наукового потенціалу, щоб стати в один ряд із класичними університетами.
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама