Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Ректор університету - Лебеденко Олександр Михайлович, доктор історичних наук, професор.


Офіційний сайт університету - http://idgu.edu.ua/

Про університет

Ізмаїльський державний гуманітарний університет є центром освіти, науки і культури українського Подунав’я. Авторитет навчального закладу підтверджено багаторічною практикою підготовки фахівців для вітчизняної системи освіти та інших галузей. Серед наших випускників відомі в Україні та за її межами вчителі, вчені, письменники, політичні та державні діячі, спортсмени. За 70 років діяльності навчальним закладом було проведено велику науково-методичну і виховну роботу: вдосконалювалася структура ВНЗ, якісно покращувався кадровий склад, вводилися нові спеціальності, розширювалися напрями фундаментальних наукових досліджень, налагоджувалося співробітництво з науковими центрами і провідними університетами України та Європи, зміцнювалася матеріально-технічна база. Основу сучасної концепції розвитку ІДГУ становить підготовка висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, впровадження існуючих і створення нових інформаційно-комунікаційних технологій, модернізація науково-дослідної діяльності, інтеграція ВНЗ у європейський освітній, науковий та інформаційний простір.
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама