Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Ректор університету - Надія Володимирівна Скотна, доктор філософських наук, професор.


Офіційний сайт університету - http://www.drohobych.net/ddpu/

Про університет

У травні 1940 року був створений Дрогобицький державний учительський інститут (Постанова Ради Народних Комісарів УРСР № 461 від 15.04.1940 р.)

У червні 1941 року у зв’язку з окупацією міста Дрогобича німецькими загарбниками, інститут припинив свою діяльність.

У листопаді 1944 року було відновлено роботу Дрогобицького учительського інституту з такими факультетами: а) історичний; б) фізико-математичний; в) мови і літератури зі спеціальностями: „Українська мова і література”, „Російська мова і література”.

Перший випуск інститут здійснив у 1947 році.

У 1952 році учительський інститут реорганізовано в педагогічний (Постанова Ради Міністрів УРСР № 2733 від 25.10.1951 р.).

У 1954 році педінституту присвоєно ім’я Івана Франка.

З 1 вересня 1956 року історичний факультет Дрогобицького педінституту був ліквідований, а студентів переведено в склад історичного факультету Львівського державного університету (наказ Міністерства вищої освіти СРСР і Міністерства освіти України від 4 липня 1956 року № 468/297).

15 серпня 1959 року Ради Міністрів УРСР прийняла постанову (№1230) про перевід до м. Дрогобича Львівського педагогічного інституту і об’єднання його з Дрогобицьким педінститутом імені Івана Франка. У лютому 1960 Львівський педінститут об’єднано з Дрогобицьким педінститутом імені Івана Франка.

З 1 вересня 1960 року було відкрито факультет підготовки вчителів початкових класів (наказ Міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР і Міністра освіти УРСР від 31 травня 1960 року № 266/98). На виконання листа Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР від 6 лютого 1962 року № 15-23 в інституті був організований загальнонауковий факультет.

У 1962 році були відкриті факультет іноземних мов (наказ Міністерства освіти УРСР № 137 від 3 липня 1962 року) і музично-педагогічний факультет (наказ Міністерства освіти УРСР № 137 від 7 липня 1962 року).

У 1968 році загальнонауковий факультет було ліквідовано (наказ Міністерства вищої освіти УРСР № 17 від 30 січня 1968 року).

У 1968 році припинив свою діяльність факультет підготовки вчителів початкових класів, а у 1979 році його роботу відновлено (Наказ Міністерства освіти УРСР № 202 від 24.07.1979 р.).

У 1978 році відкрито факультет підготовки вчителів загально технічних дисциплін (наказ Міністерства освіти УРСР № 157 від 03.07.1978р.)

У 1992 році відкрито факультет менеджменту і маркетингу (з 2011 р. перейменовано у факультет економічної освіти та управління), а у 1993 році – історичний факультет. Враховуючи рівень наукового забезпечення освітньої діяльності, а також зростаючу потребу в підготовці науково-педагогічних кадрів у Дрогобицькому педагогічному університеті, починаючи з 1992 року, було здійснено перший набір до аспірантури з філологічних та фізико-математичних наук (наказ МОН України від 06.11.1991р. № 193). На сьогоднішній день підготовка аспірантів здійснюється за 13 спеціальностями.

У 1997 році в структурі Дрогобицького державного педагогічного інституту був створений факультет фізичного виховання (наказ Міністерства освіти і науки України № 438 від 10.12.1997р.)

1 вересня 1998 року відкрито біологічний факультет у м. Трускавці (наказ Міністерства освіти і науки України № 22 від 23.01.98р.).

У вересні 1998 року на базі педінституту створено Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (Постанова Кабінету Міністрів України № 1382 від 04.09.1998 р.).

З 1 вересня 1999 року почав функціонувати соціально-гуманітарний факультет у м. Самбір (наказ Міністерства освіти і науки України № 413 від 01.12.1998 р.).

У листопаді 1999 року створений факультет післядипломної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України №397 від 24.11.1999 р.).

13 червня 2001 р. згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №457 у Дрогобицькому педуніверситеті на базі фізико-математичного факультету було створено інститут фізики і математики, який згідно з рішенням Вченої Ради ДДПУ від 19.02.2004р. було перейменовано в Інститут фізики, математики та інформатики.

У 2009 році, враховуючи фаховий рівень та наявність наукового забезпечення ухвалою Колегії Міністерства освіти і науки України та наказом Міністра освіти і науки України від 16.02.2009р. № 182 відкрито постійно діючу докторантуру зі спеціальності 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки й отримано дозвіл здійснити у 2009 році разовий прийом в докторантуру зі спеціальності 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків за наказом МОН України від 23.06.2009р., № 555. Станом на 1 грудня 2011 р. прийом у докторантуру здійснюється з 4-ох спеціальностей.

У зв’язку з цим з 12 травня 2009 р. було перейменовано «відділ аспірантури» на «відділ докторантури та аспірантури».

1 вересня 2009 року згідно з наказом ректора університету № 346 факультет післядипломної освіти перейменовано на Центр перепідготовки та післядипломної освіти (відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 17 лютого 2009 року № 1/9-1/2 “Щодо назв підрозділів вищих навчальних закладів”).

У червні 2010 року університет акредитований за четвертим рівнем.

Сьогодні у структурі університету діють 10 факультетів (філологічний, музично-педагогічний, педагогічний, факультет романо-германської філології, інженерно-педагогічний, історичний, факультет економічної освіти та управління, біологічний, факультет фізичного виховання, соціально-гуманітарний), 2 інститути (фізики, математики та інформатики й інститут франкознавства) і Центр перепідготовки та післядипломної освіти. Університет готує фахівців з 11 галузей знань за 30 спеціальностями, з яких 18 акредитовані за ІІ–IV рівнями акредитації, 12 – за ІІ–ІІІ рівнями акредитації.

Станом на 1 жовтня 2011 р. на 46 кафедрах університету навчальний процес проводять 725 науково-педагогічних працівників (з них 637 (87,9 %) на постійній основі і 88 (12,1 %) за сумісництвом. Серед них 68 докторів наук, професорів (9,4 % від усіх науково-педагогічних працівників), 308 кандидатів наук, доцентів (42,5%).
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама