Київський державний лінгвістичний університет

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Київський державний лінгвістичний університет

Ректор університету - Роман Володимирович Васько, доктор філологічних наук, професор.


Офіційний сайт університету - http://www.knlu.kiev.ua/

Про університет

З 12 вересня 1994 року згідно з Постановою № 592 Кабінету Міністрів України Київський нацiональний лінгвістичний університет внесений до реєстру закладів освіти України з наданням ліцензії на право здійснення освітньої діяльності за ІІІ-ІV рівнем акредитації і має право готувати фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр із спеціальностей "Мова та література" (англійська, німецька, французька, іспанська, російська, китайська, японська мови), "Українська мова та література", "Психологія", "Переклад" (англійська, німецька, французька, італійська, іспанська, російська, китайська, японська, корейська, арабська, турецька, перська мови), "Менеджмент організацій" (із знанням двох іноземних мов), "Правознавство" (із знанням двох іноземних мов), "Прикладна лінгвістика". Університет отримав статус автономного навчального закладу. За минулі десятиліття в університеті здобули вищу освіту понад 26 тисяч висококваліфікованих фахівців, які працюють у школах і вищих навчальних закладах, в органах державного управління і в сфері приватного підприємництва, перебувають на дипломатичній службі тощо. Серед випускників - лауреати державних і міжнародних премій, народні депутати, заслужені працівники вищої школи, заслужені діячі науки і техніки, ректори і проректори вищих навчальних закладів, викладачі і наукові працівники, директори і вчителі шкіл, письменники, працівники засобів масової інформації, державні службовці, відомі підприємці. Київський нацiональний лінгвістичний університет сьогодні - провідний навчальний та науково-методичний центр по підготовці викладачів іноземних мов, перекладачів та фахівців з іноземної філології вищої кваліфікації як для України, так і для країн СНД, Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. На факультетах англійської, німецької, французької та іспанської мов, факультеті перекладачів, підготовчому факультеті та факультеті слов'янських мов (для іноземних громадян), заочного та вечірнього навчання, факультеті післядипломної освіти, в Економіко-правовому інституті та Інституті східних мов навчаються понад 7 тисяч студентів. Першим в Україні університет запровадив і успішно здійснює підготовку з шести східних мов: китайської, японської, корейської, турецької, арабської та перської. Вперше в Україні в Економіко-правовому інституті університету розпочато підготовку економістів-менеджерів та юристів із знанням двох іноземних мов. Університет готує науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі із 20 спеціальностей. Працюють дві спеціалізовані ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій з германських і романських мов, порівняльно-історичного і типологічного мовознавства, з методики навчання германських, романських та української мов, літератури зарубіжних країн. Основні напрями діяльності КНЛУ


У галузі освіти

 • підготовка відповідно до державних замовлень і договірних зобов'язань висококваліфікованих фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів для закладів освіти, науки, культури, державних підприємств, установ, організацій та фірм України та зарубіжних країн;
 • підвищення кваліфікації працівників закладів освіти України та зарубіжних країн;
 • перепідготовка (отримання другої вищої освіти) спеціалістів для народного господарства;
 • профорієнтаційна робота серед учнівської молоді на базі факультету довузівської підготовки;
 • розробка та впровадження сучасних технологій навчання на базі університетського Центру інтенсивних методик навчання іноземних мов;
 • надання науково-методичної допомоги базовим школам м. Києва та спеціалізованим загальноосвітнім закладам освіти обласних і районних центрів України;
 • фахова підготовка і перепідготовка громадян із зарубіжних країн.


У галузі науки

 • розвиток фундаментальних і прикладних філологічних та інших гуманітарних наук для задоволення потреб навчальних закладів усіх рівнів;
 • створення ефективних технологій підготовки та перепідготовки нової генерації викладачів-педагогів, перекладачів, фахівців з іноземної філології;
 • впровадження у навчальний процес наукових та науково-методичних розробок вчених-дослідників, аспірантів і докторантів університету;
 • підготовка через аспірантуру і докторантуру університету науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
 • видання через видавничий центр університету наукової, методичної та довідкової літератури;
 • проведення всеукраїнських наукових і науково-практичних конференцій.

У галузі міжнародного співробітництва

 • вивчення досвіду та аналіз розвитку освіти у країнах Європи та США з метою інтеграції у європейську і світову систему освіти;
 • встановлення зв'язків із спорідненими закладами освіти зарубіжних країн для співробітництва у навчальній, науковій і методичній роботі, обміну студентами та викладачами;
 • організація та участь у спільних міжнародних проектах, міжнародних конференціях, симпозіумах, круглих столах із гуманітарних наук.
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама