Коломийський інститут ПНУ імені Василя Стефаника

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Коломийський інститут ПНУ імені Василя Стефаника

Директор інституту - Володимир Михайлович Барчук, кандидат філологічних наук, доцент.


Офіційний сайт інституту - http://www.pu.if.ua/depart/Kolomiya/ua/

Про інститут

В інституті навчається близько 1000 студентів на денній та заочній формах навчання з Івано-Франківщини, а також Львівщини, Буковини, Житомирщини, Тернопільщини. Інститут готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів „бакалавр”, „спеціаліст”. Інститут здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей:

  • українська мова та література (денна і заочна форми);
  • початкове навчання і англійська мова (денна форма);
  • початкове навчання і практична психологія (денна форма);
  • фізична культура (денна і заочна форми);
  • дизайн (заочна форма);
  • історія (заочна форма);
  • психологія (заочна форма);
  • облік і аудит (заочна форма);
  • початкове навчання (заочна форма).

Навчально-виховну і науково-дослідну роботу на спеціальностях інституту здійснюють кафедри філології, педагогіки і психології, соціально-економічних та природничих дисциплін, на яких працюють 23 кандидати наук (з них 15 доцентів), 8 старших викладачів. а також в інституті викладають доктори наук, професори, доценти кафедр Прикарпатського університету. Навчання і наукова діяльність Коломийського інституту організовується з урахуванням сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення своїх знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін та розвитку в різних галузях педагогічної діяльності.
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама