Навчально-науковий інститут підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби КНУВС

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Навчально-науковий інститут підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби КНУВС

Начальник Інституту - Валерій Петрович Примак, полковник міліції.


Офіційний сайт інституту - http://www.naiau.kiev.ua/nnipkgbps/

Про інститут

Навчально-науковий інститут підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби є структурним підрозділом Національної академії внутрішніх справ і на сьогодні здійснює підготовку фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки (факультет підготовки кадрів громадської безпеки), психологічної служби (психологічний факультет) та внутрішніх військ МВС України (факультет внутрішніх військ). За роки існування Інститут підготував та випустив майже 10 тисяч фахівців для органів та підрозділів внутрішніх справ, цивільних організацій (факультет права та підприємництва). Загалом, Інститут має досить цікавий історичний шлях свого становлення і вдосконалення. Навчально-науковий інститут підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби як навчальний заклад має історичні витоки з Республіканського навчально-технічного пункту Головного управління виправно-трудових установ МВС УРСР (1975 рік), на базі якого наказом МВС СРСР від 15 травня 1980 року № 0337 був заснований Київський філіал Всесоюзного інституту підвищення кваліфікації керівних працівників виправно-трудових установ МВС СРСР Протягом десятирічного періоду діяльності цього навчального закладу, значною мірою завдяки особистій ролі його керівника генерал-лейтенанта внутрішньої служби Барташевича В.Г. (1980-1988), у ньому було створено високо кваліфікований педагогічний колектив, необхідні для навчання та дозвілля умови, відповідна матеріально-технічна база. У філіалі підвищили свою кваліфікацію та отримали необхідну перепідготовку біля тридцяти тисяч різних фахівців органів внутрішніх справ СРСР. Зокрема, саме в Київському філіалі протягом декількох років здійснювався повний обсяг підготовки співробітників для кримінально-виконавчої системи України. Політичні та соціальні зміни в суспільстві, проголошення Україною незалежності обумовили різку зміну стану справ у вирішенні проблем підготовки кадрів для системи виконання покарань, яка раніше здійснювалася лише в навчальних закладах Росії на засадах централізованого планового замовлення. Обсяги виконання цього замовлення для України були недостатніми, кількість кандидатів, які зараховувались у вищі навчальні заклади, визначалась на рівні 50 осіб щорічно, що аж ніяк не задовольняло потребу практичних органів у фахівцях з вищою освітою. У зв'язку з цим керівництвом Київського філіалу генерал-майором внутрішньої служби Пономарьовим В.О. (1988-1992), полковником внутрішньої служби Мелентьєвим М.П., підполковником внутрішньої служби Синьовим В.М. були розроблені та обґрунтовані пропозиції щодо створення в Україні якісно нового навчального закладу для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців установ виконання покарань, органів внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС України. Пропозиції та обґрунтування створення нового інституту отримали позитивну оцінку з боку керівництва МВС України, зокрема Міністра внутрішніх справ Василишина А.В. та заступників Міністра Барташевича В.Г, Корнійчука В.М., згодом – Терещука О.В., і підтримку з боку Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти України. Враховуючи погоджені з міністерствами пропозиції, 27 січня 1992 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 33, на виконання якої наказом МВС України від 15 лютого 1992 року № 73 на базі Київської вищої школи МВС СРСР ім. Ф.Е.Дзержинського та Київської філії Всесоюзного інституту підвищення кваліфікації керівних працівників виправно-трудових установ МВС СРСР було утворено Українську академію внутрішніх справ, а в її складі Київський інститут підготовки кадрів органів виконання покарань, військ внутрішньої та конвойної охорони. У цей період інститут очолював генерал-лейтенант міліції Корнійчук В.М. (1993-1995). Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1994 року № 258 учбовий заклад отримав нову назву – Київський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України і його було зареєстровано як самостійний суб’єкт освітньої діяльності в Україні . Завдяки керівнику інституту, генерал-майору внутрішньої служби Радову Г.О. (1995 – 1998), науково-педагогічному та адміністративному персоналу, інститут успішно у 1998 році пройшов атестаційну експертизу з боку комісії Державної інспекції навчальних закладів та акредитацію. 21 червня 1999 року інститут отримав сертифікати Міністерства освіти та науки України про визнання акредитованим за четвертим рівнем і впроваджує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “Спеціаліст” та “Магістр” за спеціальностями “Правознавство”, “Психологія”, “Правоохоронна діяльність”. Він став базовим для підготовки фахівців для кримінальної міліції. Навчальний заклад стає добре відомим як в Україні, так і за її межами, насамперед, науковими школами та досягненнями своїх випускників. За роки свого існування інститут підготував понад 10 тисяч спеціалістів для систем органів внутрішніх справ, виконання покарань і внутрішніх військ МВС України. Згідно з отриманими ліцензіями й сертифікатами інститут здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями і спеціалізаціями: - 8.060101 Правознавство, спеціалізації “Слідство”, “Суд, адвокатура, прокуратура”, “Правове забезпечення підприємницької діяльності”; - 8.060102 Правоохоронна діяльність, спеціалізації “Кримінальна міліція”, “Службово-бойове застосування підрозділів внутрішніх військ”; - 8.040101 Психологія, спеціалізації “Психологічне забезпечення діяльності ОВС та підрозділів міліції”, “Службово-бойове застосування підрозділів внутрішніх військ”. У 1998-2003 рр. інститут очолював кандидат юридичних наук, доцент, генерал-лейтенант міліції Терещук О.В. За цей період була створена Юридична клініка – громадський підрозділ інституту, який працює у сфері поєднання навчання з практикою юридичної діяльності. Учасники Юридичної клініки – курсанти і студенти, під керівництвом досвідчених викладачів та науковців, реально займаються справами правозахисту та правової просвіти, тим самим набуваючи професійного досвіду. Ними надаються юридичні консультації для населення, насамперед громадянам, які потребують соціальної допомоги та підтримки. І на сьогодні Юридична клініка залишається однією з форм впровадження передового досвіду у навчальний процес ВНЗ МВС України, є своєрідною візиткою інституту. З вересня 2003 року по червень 2004 року інститут очолює заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, професор, генерал-полковник міліції Ануфрієв М.І. Для вдосконалення системи вищих навчальних закладів МВС України, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 березня 2004 року № 118-р та наказом МВС України від 17 березня 2004 № 295 Київський інститут внутрішніх справ при НАВСУ реорганізовано в Київський юридичний інститут МВС України. Інститут стає науково-дослідним комплексом у сфері правоохоронної діяльності, він виконує значний обсяг фундаментальних іприкладних досліджень, має свою магістратуру і ад’юнктуру. У 2004 році юридичний факультет інституту перепрофільований з підготовки фахівців для слідчих підрозділів та кримінальної міліції на підготовку фахівців за спеціальністю „Правознавство” для підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків, а також за спеціальністю „Правоохоронна діяльність” для підрозділів Державтоінспекції. З липня 2004 року по грудень 2005 року навчальний заклад очолює кандидат юридичних наук, генерал-полковник міліції Джига М.В. Наказом МВС України від 13.01.2005 №22 Київський юридичний інститут МВС України реорганізовано в Київський юридичний інститут МВС. 8 вересня 2005 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову №880 "Про реорганізацію вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС", якою реорганізовано Національну академію внутрішніх справ у Київський національний університет внутрішніх справ та передано до його складу Київський юридичний інститут МВС. 23 грудня 2005 року Постановою Кабінету Міністрів України № 1266 Київський юридичний інститут МВС реорганізовано шляхом перетворення в навчально-науковий інститут Університету (наказ МВС від 27.09.2005 № 827). 8 квітня 2006 року наказом МВС України № 349 затверджено Структуру Київського національного університету внутрішніх справ та викладено нову назву інституту – Навчально-науковий інститут підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби. З грудня 2005 року інститут очолював заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор Київського національного університету внутрішніх справ полковник міліції Дзюба В.М. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.08.20190 №1709-р Київський національний університет внутрішніх справ реорганізовано у Національну академію внутрішніх справ. З грудня 2010 року інститут очолює кандидат педагогічних наук, учасник бойових дій в Афганістані полковник міліції Примак Валерій Петрович. У складі керівництва навчального закладу: кандидат юридичних наук, доцент, полковник міліції Опалинський Ю.В., підполковник міліції Грибінчик О.М., майор міліції Бондарчук В.В. Специфіка сучасної правоохоронної діяльності вимагає від працівників органів внутрішніх справ ґрунтовних людинознавчих та юридичних знань, розвиненої правової та психологічної культури, сформованих умінь, морально-психологічної стійкості та фізичного загартування. Саме на підготовку таких спеціалістів спрямована діяльність командно-адміністративного та науково-педагогічного складу Інституту. Навчальний заклад здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямами підготовки «Правоохоронна діяльність», «Правознавство» «Психологія», проводить аналітичну і науково-дослідну роботу з актуальних проблем психологічного забезпечення діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ. Психологічний факультет готує фахівців для роботи з персоналом ОВС за спеціальністю „Психологія”. Факультет підготовки кадрів громадської безпеки готує фахівців для забезпечення діяльності відповідних підрозділів і служб громадської безпеки. Унікальність факультету внутрішніх військ полягає в тому, що підготовка офіцерських кадрів для внутрішніх військ МВС включає в себе як вивчення військових дисциплін, так і юридичних, необхідних для вирішення професійних завдань офіцера-правоохоронця. Матеріальна база інституту – це 2 навчальні корпуси з новітнім обладнанням, курсантські гуртожитки, 5-поверхова загальна бібліотека з книжковим фондом наукової, суспільно-політичної, спеціальної та художньої літератури понад 150 тисяч примірників, спеціальна бібліотека. Інститут має харчовий комплекс, клуб, стрілецький та електронний тир. Фізично курсанти загартовуються в спортивно-оздоровчому комплексі з тренажерним залом, залом ігрових видів спорту, а також в спортивному містечку та футбольному майданчику. На сьогоднішній день в інституті функціонує 6 кафедр, 1 навчально-наукова лабораторія, у складі яких працюють досвідчені фахівці. Серед науково-педагогічного персоналу кафедр 5 докторів та 27 кандидатів наук, свої знання передають досвідчені фахівці-практики. У навчальний процес активно впроваджуються передові інформаційні технології, новітні методики викладання, застосовуються технічні засоби, діють розроблені мультимедійні системи, у процесі самостійної роботи курсанти використовують мультимедійні підручники і гіпертексти, з усіх дисциплін розроблені електронні тестові завдання для проведення рубіжного та модульного контролів. Підґрунтям для цього є обладнані комп’ютерні класи, 12 лекційних залів, 29 просторих групових аудиторій та спеціалізованих класів. Підготовлені підручники, серед яких: «Педагогічні основи ресоціалізації злочинців» (В.М.Синьов, Г.О.Радов, В.І.Кривуша. О.В.Беца), «Теорія виховання» (В.М.Синьов, В.І.Кривуша, О.І. Пометун, М.О.Супрун) та ін., навчально-методичні матеріали спрямовані навчити майбутнього фахівця адаптувати отримані знання й інформацію до конкретних завдань, вмінь створити власний алгоритм дій у тій чи іншій ситуації. Науково-дослідницька робота серед курсантів традиційно організовується у гуртках при кафедрах, досвідчені викладачі – керівники гуртків, надають допомогу курсантам у підготовці наукових робіт, доповідей, повідомлень. Курсанти інституту беруть участь у конкурсах наукових робіт Національної академії наук України, Академії педагогічних наук та інших всеукраїнських конкурсах і олімпіадах з базових дисциплін., а також у проведенні наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, “круглих столів”, “робочих дискусій” тощо. Навчальний заклад відомий своїми науковими школами з кримінально-виконавчого права, кримінального права, педагогіки та юридичної психології. В складі науково-педагогічних працівників за роки існування інституту працювали: Заслужені юристи України – Синьов В.М., Штанько О.Ф.; Заслужені працівники освіти та науки – Скиртач Г.Є., Зелений В.І.; Заслужені майстри спорту – Закорко І.П., Журавель О.В. Нагороджені медаллю А.С. Макаренка «За заслуги в освіті та педагогічній науці» – Сєвєров О.П., Кривуша В.І. З метою підвищення педагогічної майстерності, оволодіння новітніми методиками та технологіями навчання, організації навчального процесу, проведення наукових досліджень на базі інституту діє «Школа підвищення педагогічної майстерності». Неодноразово навчальний заклад відвідували іноземні делегації по питанням обміну досвідом організації навчально-виховного процесу та наукової роботи. З метою удосконалення організації навчально-виховного процесу, наукової роботи інститут тісно співпрацює з Департаментами громадської безпеки, Центром психологічної підготовки МВС України, що дасть змогу впроваджувати передовий досвід практичної діяльності, запровадити дієвий механізм постійного супроводження курсантів комплектуючими органами під час навчальних практик та стажувань, спільно перевіряти теоретичні знання й набуті практичні навички при проведенні державних екзаменів. В рамках навчального курсу з протидії насильству в сім’ї для дільничних інспекторів міліції на кафедрі громадської безпеки інституту функціонує інтерактивна класна кімната. В Інституті реалізовуються заплановані заходи з духовно-просвітницької та культурно-масової роботи, спрямовані на професійне становлення майбутніх правоохоронців. Виходячи з вимог МВС України щодо проведення психопрофілактичної роботи та психологічного супроводження навчально-виховного процесу і службової діяльності кадрів ОВС, на базі інституту функціонує кабінет психоемоційної регуляції. Сеанси психоемоційного розвантаження сприятю створенню сприятливого психологічного клімату в колективі, прискоренню адаптації до професійної діяльності, навчанню прийомам психологічної саморегуляції та ін. Навчальний заклад має давні традиції активної діяльності колективів художньої самодіяльності. Насамперед він відомий творчими колективами, такими як: фольклорний гурт "Край", ансамбль народного танцю "Кияни", які є переможцями та лауреатами Міжнародних конкурсів, студентських та фольклорних фестивалів. Зокрема: І Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського; ІІ Всеукраїнського конкурсу-огляду народної творчості “Київ-2000”; огляду-конкурсу народної творчості художніх колективів навчальних закладів МВС України (2001), XVІІ Міжнародного фестивалю фольклору в Італії (2002), Міжнародного фестивалю танців народів світу “Веселкова терпсихора” у Польщі (2003); володарем Гран-прі VІІІ студентського фестивалю “Барви осені” (2005); огляду народної творчості «Талановита Дарниця» Дарницького району м. Києва (2008); Всеукраїнського фестивалю творчості колективів художньої самодіяльності ВНЗ МВС «Міліцейські зорі – 2010» в м. Одеса (2010), 59-го Міжнародного автопробігу поліцейських Європи. Команда КВК інституту «Хуторяни» - неодноразовий переможець КВК - ліги силових структур України «Зірки на погонах та володарем кубку Асоціації «КВК України». За участю творчих колективів проводяться культурно-масові заходи в Національній академії внутрішніх справ, освітніх та культурних закладах м. Києва, практичних підрозділах ОВС, громадських організаціях, підшефних закладах. Патріотичне виховання – важлива складова виховного процесу курсантів інституту. Традиційно проводяться урочисті заходи, на які запрошуються ветерани органів внутрішніх справ, ветерани Великої Вітчизняної Війни, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС. Зазначені категорії відвідуються волонтерами за місцем проживання, надається посильна допомога та підтримка з боку навчального закладу. Одним з напрямів в організації виховної роботи у позанавчальний час є залучення курсантів до соціально корисної та особистісно-значущої діяльності гуманістичної спрямованості. Основною формою цієї роботи є шефська. Вже багато років Інститут здійснює шефство над вихованцями Дарницького дитячого будинку-інтернату та Спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату № 10 для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку. Серед форм шефської роботи проведення трудових десантів з упорядкування території цих установ, шефських концертів. За активної підтримки постійного та перемінного особового складу на території навчального закладу побудовано та облаштовано каплицю релігійної громади Української Православної Церкви святих Первоверховних Апостолів Петра і Павла. На високому рівні організована спортивно-масова робота. Неодноразово інститутські команди з дзюдо та самбо займали призові місця на чемпіонатах м. Києва, України, МВС України. Своїм досягненням вони стали відомі не тільки на Україні, але й за її межами. Традиційно в Інституті проводиться спортивний турнір з волейболу на кубок видатного педагога А.С.Макаренка серед команд офіцерського та перемінного складу інституту, апарату МВС України. Керівництво та колектив Інституту плідно співпрацює з Дарницькою районною у місті Києві державною адміністрацією та приймає активну участь в урочистих заходах, концертних програмах з нагоди державних свят, виступах перед населенням. Курсанти горді тим, що навчаються у Навчально-науковому інституті підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби і намагаються своїм виконанням службових обов’язків, відмінним відношенням до навчання підвищувати і примножувати імідж навчального закладу, його традиції. Науково-педагогічний потенціал, навчально-матеріальна база та науково-методичне забезпечення освітньої діяльності Інституту дозволяють колективу успішно виконувати поставлені завдання з підготовки висококваліфікованих фахівців для системи МВС України.
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама