Новини/2013-04-01

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

До всіх новин Віснику

Це не першоквітневий жарт, а перевірений факт:

В 11-му спецвипуску Вісника психології та педагогіки розміщено матеріали студентської наукової конференції "Сучасна іншомовна освіта очима студентів":

Передмова

Бобровник Ю.О. Шляхи реалізації когнітивно-комунікативного підходу навчання ІМ молодших школярів

Вайландт Н.О. Особливості професійного іміджу майбутнього вчителя іноземної мови у початковій школі

Гарбуз М.В. Формування навичок діалогічного мовлення учнів початкової школи на заняттях з англійської мови

Головатенко Т.Ю. Використання англійського фольклору в інтерактивному навчанні іноземної мови молодших школярів

Дмитрук О.П. Використання smart-дошки на уроках англійської мови в початковій школі

Замишляк К.В. Комунікативний аспект виховання гуманності майбутнього вчителя початкової школи

Ковальова В.В. Сучасні педагогічні технології навчання іноземної мови у початковій школі

Лещенко В.В. Формування країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенцій на заняттях «Практичий курс іноземної мови» у немовних ВНЗ

Олійник О.В. Уживання вигуків та вигукових фразеологізмів у сучасній англійській мові

Підгорець А.В. Культура мовлення та молодіжний сленг (на матеріалі англійської мови) як засіб відображення світогляду особистості

Праведна А.В. Особливості лінгвістичної ситуації в американському штаті Каліфорнія: лексичний аспект

Сидоренко А.М. Використання методу проектів на уроках англійської мови в початковій школі

Терещенко К.В. Навчальні ігри як метод підвищення ефективності навчання англійської мови на початковому етапі

Тимошенко Т.І. Лексичні особливості англійського молодіжного сленгу(на прикладі неформальних висловлювань американських студентів)

Шелест Н.О. Формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів немовних спеціальностей

Kolesnikova A.O. The influence of the borrowings from contemporary languages on the dfevelopment of new English

Levchenko N.V. Assimilation as a process of modification of speech sounds in English

Protasova A.V. Onomatopoeia as one of the instrumental types of phonetic stylistic devices

Smyrnova O.M. Alliteration and assonance as phonetic stylistic devices in the context of the future primary school teachers’linguo-stylistic competence formation

Zayets O.S. The synonymous phenomenon in English phraseologyОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама