Турчина (Сайчук) Лариса Іванівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 14:20, 9 січня 2018; V.yurchenko (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Турчин Лариса Іванівна

Турчина (Сайчук) Лариса Іванівна - старший викладач кафедри педагогіки і психології Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Зміст

Освіта

У 1985 р. закінчила Київський педагогічний інститут імені О. М. Горького за спеціальністю «Педагогіка та психологія», здобув кваліфікацію «Викладач-дослідник з педагогіки та психології».

Досвід роботи

 • Луцьке педагогічне училище ім. Ярослава Галана (педагог)

Наукова діяльність

Працює над кандидатською дисертацією на тему "Психосоціальні стратегії професійного самовизначення студентської молоді"

Сімейний стан

Заміжня. Виховує сина Маркіяна 1998 р.н..


Основні публікації

 1. Сайчук Л.І., Сайчук І.І. Відповідальне ставлення до життя як інтегратор конотативних значень індивідуальної свідомості / Л.І. Сайчук // Проблеми формування особистості вчителя та шляхи його підготовки до всебічного розвитку учнів. Тези доповідей та повідомлень науково-практ. семінару. Частина І. Луцьк, 1989. – С. 15-17.
 2. Сайчук Л.І. Динаміка професії і розвиток особистості як фактори профорієнтації / Л.І. Сайчук // Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості. ІІ частина. ІІ розділ. С. 269-270.
 3. Сайчук Л.І. Саморегуляція професійного вибору / Л.І. Сайчук // Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості. ІІ частина. ІІ розділ. С. 271-273.
 4. Потапчук Л., Сайчук Л. Відповідальність старшокласників за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості / Л.І. Сайчук // Наук. вісн. ВДУ імені Лесі Українки. Cер пед та психол. науки. – 1998. – № 9. – С. 134-136.
 5. Турчина Л.І. Конструктивні можливості психотемпорального аналізу професіоналізації жінки середнього віку / Л.І. Турчина // Конструктивна психологія і професіоналізація особистості. Мат. міжрег. Наук. - практ. конф. – Луцьк: «Вежа», 2002. – С. 79-84.
 6. Турчина Л.І. Реінженіринг професіонала: психосоціальний аналіз / Л. І. Турчина // Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. Мат. Міжнарод. наук. конф. 17-18 грудня 2001р. Т. 4. К.: «Міленіум», 2002. – С. 375-377.
 7. Турчина Л.І. Психологічні фактори успішного навчання у дорослому віці / Л. І. Турчина // Методологічні та методичні проблеми післядипломної педагогічної освіти у контексті андрагогічних ідей. Мат.Всеук. наук.-практ. конф., Луцьк 2006. – С. 233-238.
 8. Турчина Л.І. Толерантність у контексті професійного самовизначення особистості // Психологічні перспективи. Вип. 12. Луцьк: «Вежа», 2008. – С. 181-188.
 9. Турчина Л.І. Ціннісні виміри професійного самовизначення /Л.І.Турчина // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2002. – Вип.3. – С.78-83.
 10. Турчина Л.І. Психологічні особливості професіоналізації жінки-педагога середнього віку. / Л.І.Турчина // Гендерні аспекти в методологіях гуманітарних наук. Луцьк 2005,. – С. 243-252.
 11. Турчина Л.І. Психологічна допомога сім’ї у формуванні життєвої компетентності старшокласника / Л.І.Турчина // Наук.-метод. вісник «Педагогічний пошук» упр. освіти і науки Волинської обл. держ. адміністрації, Волинський ін-т. післядип. пед. освіти. – 2007. - №3. – С.74-75.
 12. Турчина Л.І. Психологічне забезпечення профорієнтаційної роботи в закладах освіти /Л.І.Турчина // Професійна психологія: реалії та перспективи розвитку. Зб. мат. конф. /за ред. проф. Ж.П.Вірної - Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2008. – С. 185-189.
 13. Турчина Л.І. Психосоціальні контури професіоналізму: інтеркультурні впливи / Л.І.Турчина // Культура і розвиток особистості: міфи та реалії в психології й педагогіці: матеріали Міжнар. Наук-практ. конф. – Луцьк: Волин.нац.ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – С. 130-136.
 14. Павлюк Т.М. Турчина Л.І. «Гендерні особливості мотиваційного вибору професії старшокласника» / Л.І.Турчина// «Культурно-історичні і соціально-психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін в суспільстві»: матеріали Міжнародної конференції м.Одеса, 2010р. – С.310-318.
 15. Турчина Л.І. «Психосоціальні стратегії професіоналізації психологів освітніх закладів» / Л.І.Турчина // Наук. метод. вісник «Педагогічний пошук» упр.освіти і науки Волинської обл. держ. адмістрації, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, №4 (21), 2011. – С.22-25.
 16. Турчина Л.І. Елітарність як психосоціальна стратегія обдарованої особистості / Л.І.Турчина // Еліта і обдарованість: точки перетину: матеріали Міжнар. Наук-практ. конф. – м.Київ, 2010. – С. 272 – 278.
 17. Турчина Л.І. «Самоефективність у контексті психосоціальних стратегій професіоналізації обдарованої молоді» // Матеріали Всеукраїнської конференції «Освіта обдарованої та талановитої молоді – національна проблема», м.Київ, Інститут обдарованої дитини, 2011р. – С. 140-146.
 18. Турчина Л.І. «Психосоціальний аналіз професійного самовизначення обдарованої молоді» // Психологія: реальність і перспективи. Збірник наукових праць РДГУ - Випуск І. - 2011р. – 121-123 С.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама