Машовець Марина Анатоліївна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Машовець Марина Анатоліївна

Машовець Марина Анатоліївна - заступник директора Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка з науково - методичної та навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент

дата народження: 24.01.1960


Зміст

Освіта

 • 1990 -1993 рр. – навчання в аспірантурі;
 • 2000-2003 р. – навчання в докторантурі.

Досвід робота

 • 1983-1987 рр. – досвід роботи в дошкільних навчальних закладах м. Києва в якості вихователя та методиста;
 • 1987 – 2010 рр. – досвід роботи викладачем вищої школи;
 • 2007-2010 рр. – завідувач кафедри дитячої творчості Інституту розвитку дитини НПУ імені М.П.Драгоманова, заступник директора інституту з навчально-виховної роботи;

Наукова діяльність

 • У 1996 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки : „Педагогічні умови наступності у трудовому вихованні дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку".
 • 2000 р. – отримано вчене звання доцента кафедри дошкільної педагогіки НПУ імені М.П.Драгоманова.
 • Брала участь у розробці державних стандартів освіти.
 • Впроваджує інноваційні технології у навчально-виховну роботу зі студентами.
 • Науково-професійні інтереси: педагогіка і психологія дошкільного дитинства та професійна підготовка майбутнього дошкільного педагога.


Основні публікації

 1. Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Машовець М.А. Здоров'я дитини від родини: Як виховувати в сім'ї здорову дитину від народження до повноліття / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. Інститут педагогіки і психології. Кафедра дошкільної педагогіки. Відкрита педагогічна школа. — К. : СПД Богданова А.М., 2006. — 220с.
 2. Борисова З.Н., Бєлєнька Г.В., Кот Н.М., Кривошея Н.Б., Машовець М.А. Виховання дошкільника в праці. — К., 1997. — 112с.
 3. Борисова З.Н., Бєлєнька Г.В., Кот Н.М., Машовець М.А., Кривошея Н.Б. Виховання дошкільника в праці / Зоя Назарівна Борисова (заг.ред.). — 2-е вид., стер. — К., 2002. — 112с.
 4. Машовець М.А. Підготовка студентів до співпраці з батьками дітей дошкільного віку: Навч.-метод. посіб. / Національний педагогічний ун-т ім. М.Драгоманова. — К., 2000. — 128с.
 5. Машовець М.А., Стеценко І.Б. Навіщо дошколярику математика. — К. : Шкільний світ, 2009. — 125с. : іл.
 6. Програма курсу "Методика викладання педагогічних дисциплін" : для студ. спец. 7.01.01.01 "Дошкільне виховання" / М-во освіти України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; Укл. М.А. Машовець. – К. : НПУ, 1998. - 22 с.
 7. Програма спецкурсу "Спільна робота дитячих садків з родинами" / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; Укл. М.А. Машовець. - Київ : НПУ, 1999. - 26 с.
 8. Програма курсу "Сімейна дошкільна педагогіка" з програмою педагогічної практики в сім'ї : спец. 6010101 "Дошкільна педагогіка" зі спеціаліз. "Сімейна педагогіка "освітньо-кваліфікац. рівень - бакалавр (стац. форма навч.) / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Укл. М.А. Машовець. – К. : НПУ, 2003. - 42 с.
 9. Програми фахових дисциплін з підготовки бакалаврів спеціальності "Дошкільне виховання". - Ч. 1. Теоретичні основи підготовки / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т педагогіки і психології ; Укл. М.А. Машовець, Н.М. Голота, Н.М. Кот та ін. – К. : НПУ, 2004. - 192 с.
 10. Розвиток дитини-дошкільника : сучасні підходи та освітні технології : монографія / Г.В. Бєлєнька, Н.М. Голота, М.А. Машовець [та ін.] ; ред. І. І. Загарницька ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - 272 с. ; 20 см. - (До 175-річчя Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова).
 11. Підготовка вихователів до розвитку особистості дитини в дошкільному віці : монографія / Г.В. Бєлєнька, З. Н. Борисова, М.А. Машовець [та ін.] ; ред. І. І. Загарницька ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - 310 с. ; 20 см. - (До 175-річчя Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова).
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама