Збірник наук. праць. - Випуск 3

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 3. – К., 2010. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_3

Титул Вісник психології і соціальної педагогіки Вип 3.jpg


Рекомедовано до видання Вченою радою
Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка
(Протокол № 8 від 19.05. 2010 р.)


Черговий – третій випуск нашого електронного збірника – це спецвипуск, який повністю наданий випускникам Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка спеціальностей 8.010107 „Практична психологія” , 8.010106 „Соціальна педагогіка”, які в статтях презентують основні результати своїх магістерських досліджень.

У редакційну колегію цього спецвипуску ввійшли викладачі Інституту психології та соціальної педагогіки – наукові керівники магістерських робіт.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:


© Інститут психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, 2010
© http://www.psyh.kiev.ua, 2010
Психологи-магістри 1 - 2010.jpg
ЗМІСТ


Вісник психології і соціальної педагогіки. Збірник наук. праць. - Випуск 3/Передмова

Астафурова Г.В. Психологічні особливості студентів, успішних у навчанні

Безносько Н.М. Особливості ґендерних відмінностей у поведінці студентів

Бойко Я.В. Психологічні особливості симпатії у старшокласників

Вовк О.М. Самоефективність: сутність, структура та особливості розвитку в студентському віці

Деріга О.П. Взаємозв’язок психомоторики і самооцінки молодших школярів

Закус О.І. Вплив соціально-психологічних факторів на вибір партнера для створення сім’ї

Іванчук А.П. Особливості ціннісних орієнтацій студентської молоді (на прикладі крос-культурного дослідження)

Клименко А.І. Розвиток лідерських якостей підлітків залежно від черговості народження дитини в сім’ї

Корабльова Т.А. Роль Я-концепції в розвитку професіоналізму майбутнього психолога

Корж М.В. Специфіка особистісної адаптованості студентів до навчання у ВНЗ

Красненко А.Е. Індивідуально-психологічні особливості психолінгвістичних здібностей у підлітків

Лєсто К.А. Психологічні особливості користувачів соціальних сайтів

Лобашова О.Є. Особливості ціннісних орієнтацій подружжя залежно від типу шлюбу

Логінова Т.Ю. Вплив професійної зайнятості подружжя на рівень конфліктності в сімейних стосунках

Михалюк К.І. Особливості соціальної адаптації молодших школярів із вадами слуху

Подшивайлов Ф.М. Розвиток лідерських якостей та відповідальності студентів у межах малої соціальної групи

Прокопович Є.М., Котова Ю.В. Психологічна діагностика психічного здоров’я студентів-психологів

Рикова В.Ю. Превентивне виховання підлітків в умовах Школи повного року навчання

Рудєва Л.С. Психологічні особливості комунікативної компетентності майбутніх психологів

Садовенко О.С. Образ щастя у психологічній картині світу студента

Хоменко А.В. Психологічні чинники емоційного вигорання у старшокласниківПримітка

Фото з сайту Київського університету імені Бориса Грінченка

Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама