Бєлєнька Ганна Володимирівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 09:36, 28 травня 2017; V.yurchenko (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Бєлєнька Ганна Володимирівна

Бєлєнька Ганна Володимирівна - завідувач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор


Зміст

Освіта

 • 1989 -1994 рр. – навчання в аспірантурі;
 • 2001-2004 р. – навчання в докторантурі.

Досвід роботи

 • 1981-1984 рр. – досвід роботи в середній школі № 223 м. Києва викладачем дитячої психології в педагогічному класі;
 • 1984 – 2010 рр. – досвід роботи викладачем вищої школи;
 • з 2007 р. – завідувач кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ імені М.П.Драгоманова, заступник директора інституту з наукової роботи та міжнародних зв’язків

Наукова діяльність

 • У 1996 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки : „Виховання елементів культури праці у дітей старшого дошкільного віку".
 • 2000 р. – отримано вчене звання доцента кафедри дошкільної педагогіки НПУ імені М.П.Драгоманова.
 • У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна освіта
 • Брала участь у розробці державних стандартів освіти.
 • Організатор Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій.
 • Редагує наукові журнали.

Основні публікації

 1. Бєлєнька Г.В.Вихователь дітей дошкільного віку: становлення фахівця в умовах навчання / НПУ Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. Інститут педагогіки і психології. — К. : Світич, 2006. — 304с.
 2. Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Машовець М.А. Здоров'я дитини від родини: Як виховувати в сім'ї здорову дитину від народження до повноліття / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. Інститут педагогіки і психології. Кафедра дошкільної педагогіки. Відкрита педагогічна школа. — К. : СПД Богданова А.М., 2006. — 220с.
 3. Борисова З.Н., Бєлєнька Г.В., Кот Н.М., Кривошея Н.Б., Машовець М.А. Виховання дошкільника в праці. — К., 1997. — 112с.
 4. Борисова З.Н., Бєлєнька Г.В., Кот Н.М., Машовець М.А., Кривошея Н.Б. Виховання дошкільника в праці / Зоя Назарівна Борисова (заг.ред.). — 2-е вид., стер. — К., 2002. — 112с.
 5. Денисюк О.М., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Місник В.П., Петрочко Ж.В. Раннє дитинство: стан, проблеми, перспективи розвитку / Державний ін-т проблем сім'ї та молоді; Державний фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) / О.М. Шерстюк (заг.ред.), О.О. Яременко (заг.ред.). — К., 2003. — 115с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 99-100. — ISBN 966-7902-46-3.
 6. Яременко О.О., Балакірєва О.М., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Денисюк О.М. Роль сім'ї у формуванні здорового способу життя дітей та молоді / Державний ін-т проблем сім'ї та молоді ; Український ін-т соціальних досліджень ; Українсько-канадський проект "Молодь за здоров'я-2" / О.О. Яременко (заг.ред.). — К., 2004. — 196с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді"; Кн.12). — Бібліогр.: с. 189-193. — ISBN 966-8435-22-2.
 7. Розвиток дитини-дошкільника : сучасні підходи та освітні технології : монографія / Г.В. Бєлєнька, Н.М. Голота, М.А. Машовець [та ін.] ; ред. І. І. Загарницька ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - 272 с. ; 20 см. - (До 175-річчя Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова).
 8. Підготовка вихователів до розвитку особистості дитини в дошкільному віці : монографія / Г.В. Бєлєнька, З. Н. Борисова, М.А. Машовець [та ін.] ; ред. І. І. Загарницька ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - 310 с. ; 20 см. - (До 175-річчя Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова).
 9. Програма з курсу "Теорія і методика викладання курсу "Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природою" : для студ., що навч. за освітньо-кваліфікац. рівнем "Магістр" / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; Укл. Г.В. Бєлєнька. – К. : НПУ, 2001. - 19 с.
 10. Природа і рух : посібник для батьків дошкільнят та соціальних педагогів / О.Л. Богініч , Г.В. Бєлєнька; Під заг. ред. С. Чередниченко ; Ін-т розвитку інтелекту дитини (ІРІД), Дитячий Фонд Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ), НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К. : Кобза, 2003. - 192 с.
 11. Програми фахових дисциплін з підготовки бакалаврів спеціальності "Дошкільне виховання". Ч. 2. Методики дошкільного виховання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т педагогіки і психології ; Укл. О.Л. Богініч, Г.В. Бєлєнька, Г.В. Сухорукова та ін. – К. : НПУ, 2004. - 198 с.
 12. Інтегроване навчання : навчально-методичний посібник / Г.В. Бєлєнька, І.О. Мордоус ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К. : НПУ, 2003. - 116 с.
 13. Сучасне дошкілля : реалії та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 жовтня 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; редкол. В. П. Андрущенко [та ін.] ; укл. І.І. Загарницька , Г.В. Бєлєнька, А.В. Карнаухова. – К. : НПУ, 2008. - 323 с.
 14. Казки про природу. Чарівний промінь : для дітей дошк. і мол. шк. віку : навчальний посібник / М-во освіти і науки України ; упоряд. Г.В. Бєлєнька, Т. С. Конюхова. – К. : Слово, 2009. - 472 с.
 15. Основи природознавства з методикою ознайомлення з природою : типова навчальна програма для студ. вищ. пед. навч. закладів спец. "Дошкільне виховання" (освітньо-кваліфікац. рівень "бакалавр") / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; укл. Г.В. Бєлєнька. – К.: Освіта України, 2005. - 30 с.
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама