Вісник психології і педагогіки. Збірник наук. праць. - Випуск 11

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 12:23, 28 січня 2018; V.yurchenko (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] : Збірник матеріалів Студентської наукової конференції "Сучасна іншомовна освіта очима студентів" (28 лютого 2013 р., м.Київ) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 11. – К., 2013. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11

Титулка висник 11.jpg


Рекомедовано до видання Вченою радою
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
(Протокол № __ від _________ 2013р.)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Безпалько Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи, завідувач кафедрою дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Іванов Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Побірченко Неля Антонівна, доктор психологічних наук, Провідний науковий співробітник НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Сєргєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Чернобровкін Володимир Миколайович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедрою психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

Бакланов Костянтин Володимирович, кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

Прокопович Євгеній Михайлович, кандидат медичних наук, доцент кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Юрченко Віктор Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Мартиненко Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою початкової освіти та методик гуманітарних дисциплінПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Котенко Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчанняПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Гріньова Ольга Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психологіїПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.


© Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, 2013
© http://www.psyh.kiev.ua, 2013


Запрошуємо Вас презентувати науковій Інтернетспільноті свої пошукові доробки
Вимоги до оформлення статті


ЗМІСТ


Передмова

Бобровник Ю.О. Шляхи реалізації когнітивно-комунікативного підходу навчання ІМ молодших школярів

Вайландт Н.О. Особливості професійного іміджу майбутнього вчителя іноземної мови у початковій школі

В’юнник В.О. Сучасні методи навчання дітей дошкільного віку іншомовного спілкування: від теорії до практики

Гарбуз М.В. Формування навичок діалогічного мовлення учнів початкової школи на заняттях з англійської мови

Головатенко Т.Ю. Використання англійського фольклору в інтерактивному навчанні іноземної мови молодших школярів

Дениско С.М. Лінгво-методичні чинники активізації мовленнєвої діяльності студентів на заняттях з ІМ

Дмитрук О.П. Використання smart-дошки на уроках англійської мови в початковій школі

Єременко І.І. Автентичні тексти як ефективний засіб формування іншомовної особистості студента

Заворотна О.І. Іншомовна компетентність студента багатопрофільного університету як умова становлення його лідерських якостей

Замишляк К.В. Комунікативний аспект виховання гуманності майбутнього вчителя початкової школи

Ковальова В.В. Сучасні педагогічні технології навчання іноземної мови у початковій школі

Колот К.В. Роль дистанційної форми навчання у розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи

Лабунець Ю.О. Самоосвіта в контексті становлення вторинної мовної особистості майбутнього вчителя іноземної мови

Лавриненко Д.Г. Особливості проведення позакласних заходів у початковій школі

Лещенко В.В. Формування країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенцій на заняттях «Практичий курс іноземної мови» у немовних ВНЗ

Майданіченко В.А. Світові тенденції розвитку іншомовної педагогічної освіти

Олійник О.В. Уживання вигуків та вигукових фразеологізмів у сучасній англійській мові

Пасічник Н.С. Індивідуалізація навчання іноземних мов у вищих педагогічних закладах

Підгорець А.В. Культура мовлення та молодіжний сленг (на матеріалі англійської мови) як засіб відображення світогляду особистості

Праведна А.В. Особливості лінгвістичної ситуації в американському штаті Каліфорнія: лексичний аспект

Рой Т.М. Система застосування тренінгів іншомовної комунікативності у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів

Сажин М.М. Розвиток толерантності до інших культур і народів засобами іноземної мови

Сидоренко А.М. Використання методу проектів на уроках англійської мови в початковій школі

Терещенко К.В. Навчальні ігри як метод підвищення ефективності навчання англійської мови на початковому етапі

Тимошенко Т.І. Лексичні особливості англійського молодіжного сленгу(на прикладі неформальних висловлювань американських студентів)

Удод Т.Г. Формування іншомовних орфографічних навичок молодших школярів: тенденції та інновації

Шелест Н.О. Формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів немовних спеціальностей

Hubar N.V. Strategies for future primary school teachers’ listening skills developing

Ivanova I.V. The use of a multimedia presentation at the primary school lessons of English

Kolesnikova A.O. The influence of the borrowings from contemporary languages on the dfevelopment of new English

Levchenko N.V. Assimilation as a process of modification of speech sounds in English

Pluzhnyk I.V. The approaches to English study of immigrants in primary school in the United States of America

Protasova A.V. Onomatopoeia as one of the instrumental types of phonetic stylistic devices

Rusova Y.V. The ways of improving future primary school teachers’ English speaking skills

Smyrnova O.M. Alliteration and assonance as phonetic stylistic devices in the context of the future primary school teachers’linguo-stylistic competence formation

Tovkach O.V. The problem of forming and developing English vocabulary of future primary school teachers

Vysotska A.I. The use of verses, games, and problem-solving activities in English grammar teaching of primary school students

Vysotska M.I. Songs as a valuable pedagogical tool in teaching English of primary school students

Zayets O.S. The synonymous phenomenon in English phraseologyОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама