Лобода Ольга Володимирівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Лобода Ольга Володимирівна

Лобода Ольга Володимирівна – старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчанняПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, керівник Відділу виховних технологій Педагогічного інституту

Зміст

Освіта

Досвід роботи

З 1980 р. викладач дошкільних методик Київського міського педагогічного училища № 2, м. Київ.

З 1990-1994 рр. – завідувач дошкільного відділення Київського педагогічного коледжу ім. К.Д. Ушинського.

З 1994-2007 рр. – заступник директора Київського педагогічного коледжу ім. К.Д. Ушинського.

З 2008 р. – заступник директора з соціально-гуманітарної роботи, завідувач науково-методичним центром соціально-гуманітарної роботи, керівник відділу виховних технологій, Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка.

З 2010 р. - керівник Відділу виховних технологій , Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка.

З 01.09.2011 – старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання , Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка.

Наукова діяльність

Коло наукових інтересів: проблеми наступності у навчанні іноземної мови старших дошкільників і молодших школярів, національно-патріотичне виховання студентської молоді, особливості формування професійної компетентності майбутніх вчителів іноземної мови.

Викладає дисципліни

  • Психолого-педагогічні основи викладання англійської мови дітей дошкільного віку,

Має досвід викладання «Методики навчання дітей англійської мови», «Зарубіжної літератури для дітей дошкільного віку», «Англійської мови для дітей дошкільного віку».

Основні публікації

  1. Лобода О.В. Виховуємо на традиціях коледжу. Виховання педагогів (з досвіду роботи). Укл. Куземко Л.В. Терещенко М.Є. – К., 2007. – С. 10-12.
  2. Лобода О.В. Проблема наступності у вивченні іноземної мови старшими дошкільниками і молодшими школярами. Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти: матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти»] (Київ, 14-15 травня 2009 р.).
  3. Лобода О.В. Організація моніторингу виховної роботи у ВНЗ на сучасному етапі розвитку вищої освіти / В.В. Романюк, М.В. Поліщук // Моніторинг якості освіти: теорія та практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа та ін.] – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2009. – С. 103-105.
  4. Лобода О.В. Актуальність проблеми наступності у навчанні іноземної мови старших дошкільників і учнів початкової школи. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / [за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - № 4 – С. 40-43.
  5. Лобода О.В. Подорожуємо у світ англійської мови, програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина», 3 вид., доопрацьоване та доповнене, вид. «Університет», 2011 р.
  6. Лобода О.В. Теоретичні основи професійної компетентності майбутніх вихователів з правом навчання англійської мови дітей дошкільного віку: акмеологічний підхід / О.В. Лобода // Вісник Глухівського національного пед.. університету : зб. наук. праць /редкол : О.І.Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Вип. 20. – Глухів: ГНПУ ім. О.Довженка, 2012. – С. 21 – 25.
  7. Лобода О.В. Теоретичні засади формування іншомовної методичної компетентності майбутніх вихователів дошкільної освіти / О.В. Лобода // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта РВВ КГУ, 2013. – Вип. 39. – Ч. 3. – 272 с. – С. 211 – 217.
  8. Лобода О.В. Формування іншомовної методичної компетентності майбутніх вихователів дошкільної освіти / О.В. Лобода // Стандарти дошкільної освіти: дискурс науки і практики: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (11 квітня 2014р., м. Київ) / редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, В.І. Юрченко, Г.В. Бєлєнька. - Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2014. – С. 172 - 180
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама