Статті з найбільшою кількістю категорій

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Нижче показані 50 результатів, починаючи з № 1

Переглянути (попередні 50 • наступні 50) (2050100250500).

 1. Лисенко Г.В. Формування соціокультурної компетентності студентів у процесі вивчення іноземної мови ‎(15 категорій)
 2. Лобода О.В. До проблеми формування іншомовної методичної компетентності майбутніх вихователів дошкільної освіти ‎(15 категорій)
 3. Соломаха А.В. Концепт «вторинна мовна особистість» в теорії та методиці навчання іноземних мов ‎(15 категорій)
 4. Горєлова В.В. Основні інноваційні тенденції у сучасній лінгводидактиці як методолог. основи навчання іноземних мов у початковій школі ‎(15 категорій)
 5. Квятковська Ю.А. Дії-інваріанти як основа конкретизації методичних умінь вчителя початкової та середньої школи ‎(15 категорій)
 6. Чернігівська Н.С. Cтратегії навчання АМ студентів непрофільних спеціальностей (на базі навч. дисц. «Іноземна мова (поглиблене вивчення)») ‎(15 категорій)
 7. Павлюк Р.О. Інформаційна компетентність у структурі сучасної лінгводидактики ‎(15 категорій)
 8. Сінельник І.П. Виховання толерантності як компоненту полікультурної компетенції майбутніх учителів початкової школи засобами ІМ ‎(15 категорій)
 9. Лавриненко Д.Г. Використання вчителем англійської мови сучасних технологій навчання у початковій школі ‎(15 категорій)
 10. Безух Ю.С. Основні чинники розвитку іншомовної компетентності майбутнього вчителя початкової школи ‎(15 категорій)
 11. Ситник О.І. Мовна освіта в контексті освіти дорослих в Ірландії ‎(15 категорій)
 12. Собко Н.В. Використання видів комунікативної гри в процесі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи ‎(15 категорій)
 13. Лук'янчук С.Ф. Підготовка майбутніх учителів в університетах США до професійної діяльності в полікультурному шкільному середовищі ‎(15 категорій)
 14. Самойленко К.В. Навчання технології спілкування засобами англійської мови майбутніх учителів ІМ в початковій та середній школі ‎(15 категорій)
 15. Задерилова С.В. Засоби, що сприяють розвитку іншомовної компетентності учнів початкової школи ‎(15 категорій)
 16. Руднік Ю.В. Іншомовна освіта вчителів Фінляндії ‎(15 категорій)
 17. Коваленко Л.В. До проблеми мовної підготовки студентів - майбутніх учителів початкової школи ‎(15 категорій)
 18. Петрик Л.В. Викладач іноземної мови ВНЗ у процесі формування творчої особистості студента ‎(15 категорій)
 19. Веклич Ю.І. Зберігання культурно-історичної інформації країни, мова якої вивчається, у контексті прояву її кумулятивної функції ‎(15 категорій)
 20. Лагутіна А.К. Формування ІКК на основі інтерактивної діяльності в контексті Європейської інтеграції в умовах багатопрофільного інституту ‎(15 категорій)
 21. Кошарна Н.В. До проблеми мовної освіти в Україні в контексті підготовки вчителя іноземної мови ‎(15 категорій)
 22. Мороз В.,Матійчак О. В.,Федоренко В. Особливості підготовки майбутнього вчителя до музичної діяльності у початковій школі ‎(14 категорій)
 23. Шелест Н.О. Технології збагачення словника молодших школярів в умовах полікультурності навчання ‎(14 категорій)
 24. Protasova A.V. Onomatopoeia as one of the instrumental types of phonetic stylistic devices ‎(14 категорій)
 25. Rusova Y.V. The ways of improving future primary school teachers’ English speaking skills ‎(14 категорій)
 26. Tovkach O.V. The problem of forming and developing English vocabulary of future primary school teachers ‎(14 категорій)
 27. Ivanova I.V. The use of a multimedia presentation at the primary school lessons of English ‎(14 категорій)
 28. Kolesnikova A.O. The influence of the borrowings from contemporary languages on the dfevelopment of new English ‎(14 категорій)
 29. Райченок Т.В., Авдей Е.Н., Лукашевич Т.М. Влияние классической музыки на развитие музыкального восприятия студентов ‎(14 категорій)
 30. Гарбуз М.В. Формування навчальної мотивації у студентів першого курсу педагогічного коледжу ‎(14 категорій)
 31. Levchenko N.V. Assimilation as a process of modification of speech sounds in English ‎(14 категорій)
 32. Дениско С.М. Підготовка майбутнього вчителя англійської мови у ПШ до формування лексичної компетентності: традиції та інновації ‎(14 категорій)
 33. Артемова Л.В. Актуальні проблеми виховання дітей в поліетнічному дошкільному навчальному закладі ‎(14 категорій)
 34. Смирнова О.М. Особливості підготовки студентів педагогічного коледжу до формування творчої особистості учнів початкової школи ‎(14 категорій)
 35. Зюзіна З., В. Марчун Підготовка майбутнього вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших школярів на уроках математики ‎(13 категорій)
 36. Підгорець А.В. Культура мовлення та молодіжний сленг (на матеріалі англійської мови) як засіб відображення світогляду особистості ‎(13 категорій)
 37. Неведомська Є.О. Профілактика наркоманії серед школярів у роботі соціальних педагогів ‎(13 категорій)
 38. Pluzhnyk I.V. The approaches to English study of immigrants in primary school in the United States of America ‎(13 категорій)
 39. В’юнник В.О. Сучасні методи навчання дітей дошкільного віку іншомовного спілкування: від теорії до практики ‎(13 категорій)
 40. Дрофа Т.П. Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій під час викладання іноземної мови ‎(13 категорій)
 41. Лазаренко В.В., Однорог Л.С. French borrowings in modern English ‎(13 категорій)
 42. Науменко В.О., Рибалко Н.О. Алгоритм підготовки вчителя початкових класів до уроку читання ‎(13 категорій)
 43. Власюк Т.С. Іншомовна комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи як теоретична проблема ‎(13 категорій)
 44. Бобровник Ю.О. Шляхи реалізації когнітивно-комунікативного підходу навчання ІМ молодших школярів ‎(13 категорій)
 45. Товкач О.А., Товкач О.В. Освітні функції музейної педагогіки у навчально – виховному процесі школи ‎(13 категорій)
 46. Майданіченко В.А. Світові тенденції розвитку іншомовної педагогічної освіти ‎(13 категорій)
 47. Вайландт Н.О. Особливості професійного іміджу майбутнього вчителя іноземної мови у початковій школі ‎(13 категорій)
 48. Ковальова В.В. Сучасні педагогічні технології навчання іноземної мови у початковій школі ‎(13 категорій)
 49. Лещенко В.В. Формування країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенцій на заняттях «Практичий курс іноземної мови» у немовних ВНЗ ‎(13 категорій)
 50. Hubar N.V. Strategies for future primary school teachers’ listening skills developing ‎(13 категорій)

Переглянути (попередні 50 • наступні 50) (2050100250500).

Особисті інструменти
Ми в мережі
Інструменти
Реклама