Статті з найбільшою кількістю категорій

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Нижче показані 50 результатів, починаючи з № 1

Переглянути (попередні 50 • наступні 50) (2050100250500).

 1. Собко Н.В. Використання видів комунікативної гри в процесі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи ‎(15 категорій)
 2. Задерилова С.В. Засоби, що сприяють розвитку іншомовної компетентності учнів початкової школи ‎(15 категорій)
 3. Ситник О.І. Мовна освіта в контексті освіти дорослих в Ірландії ‎(15 категорій)
 4. Горєлова В.В. Основні інноваційні тенденції у сучасній лінгводидактиці як методолог. основи навчання іноземних мов у початковій школі ‎(15 категорій)
 5. Квятковська Ю.А. Дії-інваріанти як основа конкретизації методичних умінь вчителя початкової та середньої школи ‎(15 категорій)
 6. Чернігівська Н.С. Cтратегії навчання АМ студентів непрофільних спеціальностей (на базі навч. дисц. «Іноземна мова (поглиблене вивчення)») ‎(15 категорій)
 7. Лагутіна А.К. Формування ІКК на основі інтерактивної діяльності в контексті Європейської інтеграції в умовах багатопрофільного інституту ‎(15 категорій)
 8. Самойленко К.В. Навчання технології спілкування засобами англійської мови майбутніх учителів ІМ в початковій та середній школі ‎(15 категорій)
 9. Лисенко Г.В. Формування соціокультурної компетентності студентів у процесі вивчення іноземної мови ‎(15 категорій)
 10. Кошарна Н.В. До проблеми мовної освіти в Україні в контексті підготовки вчителя іноземної мови ‎(15 категорій)
 11. Лобода О.В. До проблеми формування іншомовної методичної компетентності майбутніх вихователів дошкільної освіти ‎(15 категорій)
 12. Коваленко Л.В. До проблеми мовної підготовки студентів - майбутніх учителів початкової школи ‎(15 категорій)
 13. Руднік Ю.В. Іншомовна освіта вчителів Фінляндії ‎(15 категорій)
 14. Сінельник І.П. Виховання толерантності як компоненту полікультурної компетенції майбутніх учителів початкової школи засобами ІМ ‎(15 категорій)
 15. Соломаха А.В. Концепт «вторинна мовна особистість» в теорії та методиці навчання іноземних мов ‎(15 категорій)
 16. Безух Ю.С. Основні чинники розвитку іншомовної компетентності майбутнього вчителя початкової школи ‎(15 категорій)
 17. Петрик Л.В. Викладач іноземної мови ВНЗ у процесі формування творчої особистості студента ‎(15 категорій)
 18. Павлюк Р.О. Інформаційна компетентність у структурі сучасної лінгводидактики ‎(15 категорій)
 19. Лавриненко Д.Г. Використання вчителем англійської мови сучасних технологій навчання у початковій школі ‎(15 категорій)
 20. Лук'янчук С.Ф. Підготовка майбутніх учителів в університетах США до професійної діяльності в полікультурному шкільному середовищі ‎(15 категорій)
 21. Веклич Ю.І. Зберігання культурно-історичної інформації країни, мова якої вивчається, у контексті прояву її кумулятивної функції ‎(15 категорій)
 22. Levchenko N.V. Assimilation as a process of modification of speech sounds in English ‎(14 категорій)
 23. Артемова Л.В. Актуальні проблеми виховання дітей в поліетнічному дошкільному навчальному закладі ‎(14 категорій)
 24. Райченок Т.В., Авдей Е.Н., Лукашевич Т.М. Влияние классической музыки на развитие музыкального восприятия студентов ‎(14 категорій)
 25. Смирнова О.М. Особливості підготовки студентів педагогічного коледжу до формування творчої особистості учнів початкової школи ‎(14 категорій)
 26. Protasova A.V. Onomatopoeia as one of the instrumental types of phonetic stylistic devices ‎(14 категорій)
 27. Дениско С.М. Підготовка майбутнього вчителя англійської мови у ПШ до формування лексичної компетентності: традиції та інновації ‎(14 категорій)
 28. Гарбуз М.В. Формування навчальної мотивації у студентів першого курсу педагогічного коледжу ‎(14 категорій)
 29. Rusova Y.V. The ways of improving future primary school teachers’ English speaking skills ‎(14 категорій)
 30. Мороз В.,Матійчак О. В.,Федоренко В. Особливості підготовки майбутнього вчителя до музичної діяльності у початковій школі ‎(14 категорій)
 31. Шелест Н.О. Технології збагачення словника молодших школярів в умовах полікультурності навчання ‎(14 категорій)
 32. Tovkach O.V. The problem of forming and developing English vocabulary of future primary school teachers ‎(14 категорій)
 33. Ivanova I.V. The use of a multimedia presentation at the primary school lessons of English ‎(14 категорій)
 34. Kolesnikova A.O. The influence of the borrowings from contemporary languages on the dfevelopment of new English ‎(14 категорій)
 35. Ковальова В.В. Сучасні педагогічні технології навчання іноземної мови у початковій школі ‎(13 категорій)
 36. В’юнник В.О. Сучасні методи навчання дітей дошкільного віку іншомовного спілкування: від теорії до практики ‎(13 категорій)
 37. Заворотна О.І. Психолого-педагогічні передумови використання інтерактивних технологій навчання іноземних мов у ВНЗ ‎(13 категорій)
 38. Єременко І.І. Американський досвід підготовки фахівців початкової школи до іншомовної освіти молодших школярів ‎(13 категорій)
 39. Зюзіна З., В. Марчун Підготовка майбутнього вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших школярів на уроках математики ‎(13 категорій)
 40. Лабунець Ю.О. Іншомовна комунікативна компетентність як обов’язкова складова педагогічної усталеності вчителя початкової школи ‎(13 категорій)
 41. Соболевська П.О. Використання метафор англійської мови під час формування лексичних навичок ‎(13 категорій)
 42. Zayets O.S. The synonymous phenomenon in English phraseology ‎(13 категорій)
 43. Колот К.В. Роль дистанційної форми навчання у розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи ‎(13 категорій)
 44. Лук’яненко І.А. та ін. Психофізіологічні особливості функціонування зорової сенсорної системи у людей ‎(13 категорій)
 45. Власюк Т.С. Іншомовна комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи як теоретична проблема ‎(13 категорій)
 46. Олійник О.В. Уживання вигуків та вигукових фразеологізмів у сучасній англійській мові ‎(13 категорій)
 47. Мойсак О. Д. Вплив захворювань і шкідливих звичок матері на розвиток організму майбутньої дитини ‎(13 категорій)
 48. Бобровник Ю.О. Шляхи реалізації когнітивно-комунікативного підходу навчання ІМ молодших школярів ‎(13 категорій)
 49. Сараєва Т.О., Бородавко М.О. Навчання ІМ дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в Україні: традиції, інновації, перспективи ‎(13 категорій)
 50. Pluzhnyk I.V. The approaches to English study of immigrants in primary school in the United States of America ‎(13 категорій)

Переглянути (попередні 50 • наступні 50) (2050100250500).

Особисті інструменти
Ми в мережі
Інструменти
Реклама