Статті з найбільшою кількістю категорій

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Нижче показані 50 результатів, починаючи з № 1

Переглянути (попередні 50 • наступні 50) (2050100250500).

 1. Лисенко Г.В. Формування соціокультурної компетентності студентів у процесі вивчення іноземної мови ‎(15 категорій)
 2. Безух Ю.С. Основні чинники розвитку іншомовної компетентності майбутнього вчителя початкової школи ‎(15 категорій)
 3. Квятковська Ю.А. Дії-інваріанти як основа конкретизації методичних умінь вчителя початкової та середньої школи ‎(15 категорій)
 4. Лобода О.В. До проблеми формування іншомовної методичної компетентності майбутніх вихователів дошкільної освіти ‎(15 категорій)
 5. Соломаха А.В. Концепт «вторинна мовна особистість» в теорії та методиці навчання іноземних мов ‎(15 категорій)
 6. Задерилова С.В. Засоби, що сприяють розвитку іншомовної компетентності учнів початкової школи ‎(15 категорій)
 7. Веклич Ю.І. Зберігання культурно-історичної інформації країни, мова якої вивчається, у контексті прояву її кумулятивної функції ‎(15 категорій)
 8. Коваленко Л.В. До проблеми мовної підготовки студентів - майбутніх учителів початкової школи ‎(15 категорій)
 9. Лавриненко Д.Г. Використання вчителем англійської мови сучасних технологій навчання у початковій школі ‎(15 категорій)
 10. Павлюк Р.О. Інформаційна компетентність у структурі сучасної лінгводидактики ‎(15 категорій)
 11. Сінельник І.П. Виховання толерантності як компоненту полікультурної компетенції майбутніх учителів початкової школи засобами ІМ ‎(15 категорій)
 12. Лук'янчук С.Ф. Підготовка майбутніх учителів в університетах США до професійної діяльності в полікультурному шкільному середовищі ‎(15 категорій)
 13. Кошарна Н.В. До проблеми мовної освіти в Україні в контексті підготовки вчителя іноземної мови ‎(15 категорій)
 14. Ситник О.І. Мовна освіта в контексті освіти дорослих в Ірландії ‎(15 категорій)
 15. Собко Н.В. Використання видів комунікативної гри в процесі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи ‎(15 категорій)
 16. Чернігівська Н.С. Cтратегії навчання АМ студентів непрофільних спеціальностей (на базі навч. дисц. «Іноземна мова (поглиблене вивчення)») ‎(15 категорій)
 17. Горєлова В.В. Основні інноваційні тенденції у сучасній лінгводидактиці як методолог. основи навчання іноземних мов у початковій школі ‎(15 категорій)
 18. Самойленко К.В. Навчання технології спілкування засобами англійської мови майбутніх учителів ІМ в початковій та середній школі ‎(15 категорій)
 19. Руднік Ю.В. Іншомовна освіта вчителів Фінляндії ‎(15 категорій)
 20. Петрик Л.В. Викладач іноземної мови ВНЗ у процесі формування творчої особистості студента ‎(15 категорій)
 21. Лагутіна А.К. Формування ІКК на основі інтерактивної діяльності в контексті Європейської інтеграції в умовах багатопрофільного інституту ‎(15 категорій)
 22. Смирнова О.М. Особливості підготовки студентів педагогічного коледжу до формування творчої особистості учнів початкової школи ‎(14 категорій)
 23. Tovkach O.V. The problem of forming and developing English vocabulary of future primary school teachers ‎(14 категорій)
 24. Гарбуз М.В. Формування навчальної мотивації у студентів першого курсу педагогічного коледжу ‎(14 категорій)
 25. Ivanova I.V. The use of a multimedia presentation at the primary school lessons of English ‎(14 категорій)
 26. Мороз В.,Матійчак О. В.,Федоренко В. Особливості підготовки майбутнього вчителя до музичної діяльності у початковій школі ‎(14 категорій)
 27. Дениско С.М. Підготовка майбутнього вчителя англійської мови у ПШ до формування лексичної компетентності: традиції та інновації ‎(14 категорій)
 28. Kolesnikova A.O. The influence of the borrowings from contemporary languages on the dfevelopment of new English ‎(14 категорій)
 29. Шелест Н.О. Технології збагачення словника молодших школярів в умовах полікультурності навчання ‎(14 категорій)
 30. Levchenko N.V. Assimilation as a process of modification of speech sounds in English ‎(14 категорій)
 31. Артемова Л.В. Актуальні проблеми виховання дітей в поліетнічному дошкільному навчальному закладі ‎(14 категорій)
 32. Protasova A.V. Onomatopoeia as one of the instrumental types of phonetic stylistic devices ‎(14 категорій)
 33. Райченок Т.В., Авдей Е.Н., Лукашевич Т.М. Влияние классической музыки на развитие музыкального восприятия студентов ‎(14 категорій)
 34. Rusova Y.V. The ways of improving future primary school teachers’ English speaking skills ‎(14 категорій)
 35. Шелест Н. О. Формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів немовних спеціальностей ‎(13 категорій)
 36. Олійник О.В. Уживання вигуків та вигукових фразеологізмів у сучасній англійській мові ‎(13 категорій)
 37. Ковальова В.В. Сучасні педагогічні технології навчання іноземної мови у початковій школі ‎(13 категорій)
 38. Удод Т.Г. Формування іншомовних орфографічних навичок молодших школярів: тенденції та інновації ‎(13 категорій)
 39. Заворотна О.І. Психолого-педагогічні передумови використання інтерактивних технологій навчання іноземних мов у ВНЗ ‎(13 категорій)
 40. Шелест Н.О. Навчання іноземної мови молодших школярів: когнітивний дискурс ‎(13 категорій)
 41. Дениско С.М. Лінгво-методичні чинники активізації мовленнєвої діяльності студентів на заняттях з ІМ ‎(13 категорій)
 42. Коробкова А.О. Основні проблеми реформування і перспективи розвитку вищої педагогічної освіти у контексті болонського процесу ‎(13 категорій)
 43. Вісник психології і соціальної педагогіки. Збірник наук. праць. - Випуск 2/Передмова ‎(13 категорій)
 44. Головатенко Т.Ю. Використання англійського фольклору в інтерактивному навчанні іноземної мови молодших школярів ‎(13 категорій)
 45. Гріньова О.М., Диба Н.М. Психологічні особливості формування творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку ‎(13 категорій)
 46. Бовсунівська Д.В., Реутова К.В. Використання настільних ігор у навчанні граматики молодших школярів ‎(13 категорій)
 47. Підгорець А.В. Культура мовлення та молодіжний сленг (на матеріалі англійської мови) як засіб відображення світогляду особистості ‎(13 категорій)
 48. Вісник психології і соціальної педагогіки. Збірник наук. праць. - Випуск 3/Передмова ‎(13 категорій)
 49. Лазаренко В.В., Однорог Л.С. French borrowings in modern English ‎(13 категорій)
 50. Бальоха Р.В., Прокопович Є.М. Дослідження ґендерних особливостей психічної діяльності у хворих на епілепсію ‎(13 категорій)

Переглянути (попередні 50 • наступні 50) (2050100250500).

Особисті інструменти
Ми в мережі
Інструменти
Реклама