Юрченко Віктор Іванович

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: ЮРЧЕНКО Віктор Іванович

ЮРЧЕНКО Віктор Іванович – український освітянин, психолог-педагог, кандидат психологічних наук, доцент.

Зміст

Освіта

Підвищення кваліфікації

 • 2015 р. - Курси підвищення кваліфікації "Директори інститутів (декани факультетів) ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації" (ДВНЗ " Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти);
 • 2016 р.- Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету Грінченка за дидактичним модулем;
 • 2015 р. - Тренінг для тренерів з використання ІКТ в інноваційній моделі Е-навчання "1 учень- 1 комп'ютер" за програмою Intel для освітян
 • 2011 - 2015 рр. - Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з практики "Лідерство служіння" (Університет Грінченка);
 • 2014 р. - Курси підвищення кваліфікації "Використання інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі. 2-й рівень ІКТ-компетентності викладача" (Університет Грінченка);
 • 2013 р. - Курс навчання з програмного забезпечення SMART Notebook для інтерактивних дощок SMART Board.

Досвід роботи

Працював за сумісництвом доцентом, професором кафедри психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти НАПН України (1998-2009 рр.); доцентом кафедри психології Київського славістичного університету (2001-2007); доцентом кафедри психології, педагогіки та соціології Національного університету державної податкової служби України (2008-2010) та ін.

Наукова діяльність

У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формування Я-концепції майбутнього вчителя в умовах педагогічного училища» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). Науковий керівник: канд. психол. наук, доцент Власенко Віктор Володимирович.

Один із авторів розробки змісту психолого-педагогічної підготовки магістрантів і аспірантів – майбутніх викладачів вищої школи.

Автор і співавтор понад 70 друкованих праць із проблем психології «Я-концепції», становлення особистості майбутнього педагога і практичного психолога, етнопсихології та ін. Співавтор підручника і 6 навчальних посібників для вищих навчальних закладів із педагогіки і психології вищої школи, у т.ч. чотирьох – з грифом МОН України.

Профіль у Google Академія

Захищені кандидати наук

 • Микитюк Галина Юріївна «Взаємини викладачів і студентів як чинник становлення особистості майбутнього вчителя», 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія (2003 р.)
 • Терещенко Марія Вікторівна «Психологічні особливості становлення образу сім'ї у дітей дошкільного віку», 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія (2013 р.)


Відзнаки

 • Знак "Відмінник столичної освіти" (2015);
 • Медаль Бориса Грінченка (2014);
 • Грамота Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), 2010, 2012;

Авторське право на твір

 • 2016 р. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №63666 Підручник "Психологія вищої школи" (Автори: Подоляк Людмила Григорівна, Юрченко Віктор Іванович);
 • 2013 р. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №47311 Навчальний посібник "Психологічний словник-довідник" (Автори: Приходько Юлія Олексіївна, Юрченко Віктор Іванович).

Основні публікації

 1. ПІСКИ-УДАЙСЬКІ: життя і люди села (60-ті роки ХХ століття) / Раїса Матвієнко, Віктор Юрченко – автори-упорядники. Київ: Видавництво «Каравела», 2022. 460 с.
 2. Нова українська школа: соціально-психологічні технології підтримки : практичний посібник / за ред. Г. М. Бевз, С. Л. Кравчук ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2021. – 162 с.
 3. ПІСКО-УДАЙСЬКА ШКОЛА: історія і люди (Альманах життєписів, спогадів, документів і фото) / Раїса Матвієнко, Віктор Юрченко – автори-упорядники; заг. ред. Р.М. Матвієнко; випускники школи. Київ: «Каравела», 2021. 376 с.
 4. Приходько Ю.О.,Юрченко В.І. Психологічний словник-довідник: Навч. посіб. / ІСПП НАПН України; НПУ імені М.П. Драгоманова. 4-те вид., випр. і доп. К.: Каравела, 2020. 419 с.
 5. Юрченко В.І., Гриценок Л.І. Вплив конкурсу-квесту на ставлення учасників до реформи «Нова українська школа» //Наукові студії із соціальної та політичної психології. 2020. 45 (48). С.110-120. DOI: https://doi.org/10.33120/ssj.vi45(48).147
 6. Гриценок Л.І., Юрченко В.І. Конкурс-квест «Реформа - шлях до школи моєї мрії»: підсумки та перспективи // Технології формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 квітня 2020 р., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, лабораторія психології спілкування). К., 2020. [Електронний ресурс]. С.12-24. URL:https://www.psyh.kiev.ua/images/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D0%97%D0%B1_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
 7. Гриценок Л.І., Капустюк О.М., Юрченко В.І. КОНКУРС-КВЕСТ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПІДТРИМКИ ОСВІТНІХ ЗМІН // ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, лабораторія психології спілкування). – Випуск 25. – 2019 (2020). - [Електронний ресурс]. – URL: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_25
 8. Виноградова В.Є., Юрченко В.І. Психологія вищої освіти: теоретичні та практичні аспекти: Навч. посіб. – 2-е вид. - К.: Видавництво Ліра-К, 2019. – 296 с.
 9. Виноградова В.Є., Юрченко В.І. Психологія вищої освіти: теоретичні та практичні аспекти: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2018. – 308 с.
 10. Викладачі-дослідники з педагогіки та психології: 40 років у царині освіти і науки (альманах життєписів, спогадів, документів, фото) / Юрченко Віктор – упор. і гол. ред. – К.: Каравела, 2018. – 368 с.
 11. Приходько Ю.О., Юрченко В.І. Психологічний словник-довідник: Навч. посіб. – 3-є вид., випр. і доп. - К.: Каравела, 2016. – 320 с.
 12. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Підручник. – 4-є вид., випр.-К.: Каравела, 2015. – 360 с.
 13. Юрченко В.Ровесники Голодомору-Геноциду 1932-1933 років в Україні: психологічна криза протягом усього життя // Рідна мова: Освітній квартальник Українського вчительського товариства у Польщі. – 2015. – № 23. – С.25-29.
 14. Юрченко В.І. Особливості локус-контролю студентів у зв’язку з педагогічною практикою // ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс]; Педагогічний інститут, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 15. – К., 2015. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/
 15. Юрченко В.І. Роль рідної мови у формуванні комунікативної компетентності молодших школярів // ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс]; Педагогічний інститут, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 16. – К., 2014. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_16
 16. Приходько Ю.О.,Юрченко В.І. Психологічний словник-довідник: Навч. посіб.- 2-е вид., доп. – К.: Каравела, 2014. – 344 с.
 17. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи.- 4-у вид. - К.: Каравела, 2014. - 360 с.
 18. Приходько Ю.О.,Юрченко В.І.Психологічний словник-довідник: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2012. – 328 с.
 19. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи.- 3-є вид., випр. і доп. - К.: Каравела, 2011. - 360 с.
 20. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: підруч. для студ. ВНЗ. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К. : Каравела, 2008. – 351 с. – Бібліогр.: с. 351. – ISBN 966-8019-00-8 (рекомендовано МОН України).
 21. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Практикум: Навч. посіб. – К. : Каравела, 2008. – 336 с. – Бібліогр.: с. 333-335.–ISBN 966-8019-00-8 (гриф МОН України).
 22. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : ТОВ „Філ-студія", 2006. – 320 с. – Бібліогр.: в кінці розд. – ISBN 966-8527-33-X. (гриф МОН України).
 23. Мороз О.Г., Падалка О.С., Юрченко В.І. Викладач вищої школи: психолого-педагогічні основи підготовки: Навч. посіб. / О.Г. Мороз (заг.ред.). – К. : НПУ ім.Драгоманова, 2006. – 206 с. – Бібліогр.: с. 195-205. – ISBN 966-660-289-X.
 24. Юрченко В.І. Проблеми підготовки вчителя національної школи: етнопсихологічний ракурс // Освіта і управління. – 2004. – т.7, число 2. – С.103-113.
 25. Мороз О.Г., Падалка О.С., Юрченко В.І. Педагогіка і психологія вищої школи: Навч. посіб. для молодих викладачів, аспірантів і майбутніх магістрів / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова; Інститут вищої освіти АПН України / О.Г. Мороз (заг.ред.). – К. : НПУ, 2003. – 267 с. – Бібліогр.: с. 254-267. – ISBN 966-660-100-1.
 26. Мельник О.М., Юрченко В.І. Керівництво педагогічною практикою: діагностика і психологічна підтримка студентів // Освіта і управління. – 2000 (2001). – Т.4, №1-2.– С. 106-114.
 27. Кудіна В.В., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Курс лекцій / Київський славістичний ун- т; Національний педагогічний ун-т ім. М.Драгоманова. — К. : КСУ, 2004. — 176с.
 28. Юрченко В.І. Гуманістична психологія Г.С.Костюка // Рідна школа. – 1999.– №12. – С.25-27.
 29. Юрченко В.І. Етнопсихологічні чинники формування „Образу-Я” особистості // Рідна мова: Квартальник Українського вчительського товариства у Польщі. – Варшава: Ridna Mowa , 2010. – №13. – С. 35-39.
 30. Юрченко В.І. Оцінні ставлення в педагогічній взаємодії // Освіта і управління. –№4, т.2. –1998. – С.91-99.
 31. Юрченко В.І. Тривожність як прояв суперечливостей в "Я-концепції" майбутнього вчителя // Педагогіка і психологія. – 1997.– №1.– С.191-197.


Повний список публікацій знаходиться на сторінці: Друковані праці Юрченка В.І.‎

Контакти

e-mail: viktor1960yurchenko@gmail.comОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама