Вісник психології і педагогіки. Збірник наук. праць. - Випуск 26

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ЩОДО ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 квітня 2020 р., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, лабораторія психології спілкування) // ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ. – Випуск 26. – 2020. - [Електронний ресурс]. – URL: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_26

DOI http://doi.org/10.33120/FPPOEProceding-2020


Титулка Випуск 26.png


Редакційна колегія

Слюсаревський Микола Миколайович - директор Інституту соціальної та політичної психології, кандидат психологічних наук, член-кореспондент НАПН України;

Найдьонова Любов Анатоліївна - заступник директора ІСПП з науково-методичної роботи, доктор психологічних наук, член-кореспондент НАПН України;

Бевз Галина Михайлівна - завідувач лабораторії психології спілкування, доктор психологічних наук, професор;

Гриценок Людмила Іванівна - науковий співробітник лабораторії психології спілкування;

Кравчук Світлана Леонтіївна - ст. науковий співробітник лабораторії психології спілкування, кандидат психологічних наук, доцент;

Юрченко Віктор Іванович - ст. науковий співробітник лабораторії психології спілкування, кандидат психологічних наук, доцент (Головний редактор).

Зміст

ПЕРЕДМОВА (презентація)

Бевз Г.М. Соціально-психологічне забезпечення освітніх реформ: створення тезаурусу понять

Гриценок Л.І., Юрченко В.І. Конкурс-квест "Реформа - шлях до школи моєї мрії": підсумки та перспективи (презентація)

Джежер-Личова С.М. STREAM- освіта - стежинка від дитячого садка до країни НУШ

Дзюбко Л.В. Психологічна безпека суб’єктів освітнього середовища школи: нові акценти в освітніх інноваціях

Дорофей С.В. Психологічна готовність педагогічних працівників до освітніх інновацій

Журба К.О. Програма "Нова українська школа у поступі до цінностей": тенденції, виклики, перспективи (презентація)

Калюжна Т.Г. Освітні інновації професійної діяльності педагогічного персоналу післядипломної педагогічної освіти

Каніболоцька М.С.Психологічні особливості емоційного включення вчителів до освітніх реформ

Карапетян В.С., Даллакян А.М. Методологические проблемы организации профессионального образования

Кравчук С.Л.Особливості рефлексивної культури здобувачів вищої педагогічної освіти як умова ефективного впровадження освітніх реформ

Киричук В.О. Моніторинг особистісного розвитку дітей шкільного віку засобами інтернет-технологій (Презентація:Хмарний сервіс «Універсал-онлайн»)

Лупало О.А., Попова К.С. Формування практичних навичок студентів-юристів: баланс традиційних та інноваційних засобів навчання

Лушин П.В. «Гіг-освіта» як альтернатива НУШ

Марусинець М.М. Дидактично-інформаційне середовище – новий вектор підготовки майбутніх учителів

Мельник А. Ю. Інформування як соціальний та психологічний феномен

Мельник О.М. Фактори забезпечення якісного освітнього процесу в післядипломній педагогічній освіті

Мельничук Т.І. Інтерактивні форми роботи із батьками як основа впровадження освітніх інновацій у закладі дошкільної освіти

Настояща У.В. Проблема стресу персоналу кримінально-виконавчої служби України в діяльності психолога установ виконання покарань та слідчих ізоляторів

Орловська Л.С. Актуальні завдання по формуванню компетентностей у здобувачів освіти у межах НУШ

Охріменко З. Інноваційні стратегії у професійному самовизначенні учнів підліткового і старшого шкільного віку

Палько Т.В. Медіакомпетентність – необхідна складова професійної майстерності сучасного вчителя

Панченко С.М. Дистанційна форма підвищення кваліфікації з позиції педагогів сумської області

Петренко І.В. Застосування інноваційних соціально-психологічних технологій у процесі здійснення освітніх реформ

Рєпнова Т.П. Психологічна культура як ресурс впровадження реформ в систему освіти

Сингаївська І.В.Рольові статуси викладача та їх вплив на формування позитивного ставлення стейкхолдерів університету до освітніх інновацій

Сігітей І.П. Тенденції розвитку готовності педагогічних працівників до інформаційно-управлінської діяльності в системі післядипломної освіти

Смольникова Г.В. Особливості використання кольоро-терапії в роботі з дітьми дошкільного віку

Ставкова С.Г. Принцип участі у розбудові системи освіти (на прикладі Канади)

Супрун Д.М.,Григоренко Т.В.Актуальні тенденції реформування підготовки спеціального психолога в контексті соціальної згуртованості в освіті

Третяк О.П. Виховання ціннісного ставлення до навколишнього світу у молодших школярів

Трубачева С.Е. Особливості інновацій в освіті

Чуніхіна С.Л. Відкритість суджень (open-mindedness) як передумова позитивного ставлення до освітніх інновацій


DOI http://doi.org/10.33120/FPPOEProceding-2020

Скачати збірник у форматі .pdf: ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ЩОДО ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама