Новини/2015

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Поточні новини Віснику психології та педагогіки

31 грудня 2015 року

Eda-na-god-ovcy 00.jpg
Вісник психології та педагогікивітає Вас з Новим Роком 2016!

Нехай у Новий рік збуваються бажання,

І Дід Мороз дарунки принесе,

Нехай геть підуть всі розчарування,

І хай погане вмить розтане все

Нехай цей Новий рік дарує нам усмішки,

Здоров'я міцного і щастя цілий віз,

І гроші хай течуть до вас, а не йдуть пішки,

І лиш від радості хай буде море сліз!

28 грудня 2015 року

Otnosheniya-visnik.jpg
Вісник психології та педагогіки опублікував статттю Науменко М.С. Теоретичний аналіз прблеми кохання у юнацькому віці .

Значущість кохання у житті людини усіх історичних епох важко переоцінити.

Саме кохання стало рушійною силою найвидатніших подій і шедеврів в історії, культурі і мистецтві людства.

Однак, як і кожне психічне явище, кохання, детерміновано не лише особливостями людської індивідуальності й життєвого досвіду, але й соціальними факторами.

Тому психологічні особливості становлення уявлень про кохання особистості у період дорослішання значною мірою обумовлюються соціальною ситуацією її розвиткою, специфікою сучасного суспільства.


27 жовтня 2015 року

26 жовтня 2015 р. пішла від нас у Вічність самобутня Особистість, прекрасний Педагог-психолог, талановитий Вчений Подоляк Людмила Григорівна. Все своє життя вона віддавала своїм учням – майбутнім педагогам і психологам – Серце, Розум і Душу. Вічна пам'ять…

Подоляк Л Г .jpg

21 жовтня 2015 року

Jump-250.jpg
Вісник психології та педагогіки опублікував статтю Олійник Н.А., Швець О.І. Фізкультурно-спортивну активність студентів у системі професійної аграрної освіти .

У статті досліджено активність студентів під час занять фізичного виховання, розглянуто ставлення студентів до фізичної культури і рівня їх фізкультурно-спортивної активності, наведенні шляхи формування інтересу та мотивації до занять фізичним вихованням студентів, розкрито причини, що перешкоджають займатись фізкультурно-спортивною діяльністю.
28 вересня 2015 року

Вісник психології та педагогіки опублікував Збірник наук. праць. - Випуск 17 ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут людини. – Випуск 17. – К., 2015. – Режим доступу до збірника : [1]

Vistnyk 17.jpg27 червня 2015 року

10447076 854526174626260 6457976989009981594 n.jpg

20 червня 2015 року

Вісник психології і педагогіки провівши Міжнародну науково-практичну конференцію "Розвиток особистості у сучасному суспільстві..." презентує Вам наукові доробки:

Агеева Л.Е. Этнокультурная компетентность будущих педагогов как фактор развития личности

Агранович Е.Н. Развитие речи как фактор формирования поликультурной компетентности учащихся начальной школы

Акрамова А.С. Элементы казахского фольклора в начальном математическом образовании

Акрамова А.С., Айдарханова Д.А. Наследие и самобытность тюркской народной педагогики

Акрамова А.С., Шакирова К.Р. Роль семьи в развитии личности ребенка

Бєлєнька Г.В. Образ матері в українській культурі та його вплив на формування особистості

Бондаренко Г.Л. Народна риторика як засіб національного виховання майбутнього вчителя початкової школи

Бучма В.В. Особливості формування національної ідентичності підлітків у контексті сьогодення

Волошина В.В. Ментальні основи професійної підготовки майбутніх психологів

Герасимова О.І. Рефлексія як структурний компонент готовності майбутніх учителів початкової школи до начання іноземних мов...

Гріньова О.М. Психологічні особливості становлення національної ідентичності в юнацькому віці

Дубовик С.Г. Формування культури етикетного спілкування учнів початкової школи

Єськова Т.Л. Проблема підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти до національного виховання дошкільників...

Жовнірук А.І. Особливості мнемічної діяльності особистості у процесі формування іншомовної компетентності

Жумабаева А.Е., Кдырбаева А.А. К проблеме подготовки будущих специалистов дошкольного образования в условиях полиязычия

Irgebayeva N.M. Ethopsychology and national psychology issues

Коледа Т.Г., Ланкуть Н.И. Формирование представлений детей среднего дошкольного возраста о качествах и свойствах природного материала...

Королева Н.А. Воспитание основ социального познания у детей дошкольного возраста

Лебедева Л.А., Акпаева А.Б. Влияние полиязыковой среды на особенности подготовки педагогов дошкольного образования в Республике Казахстан

Левченко Т.А. Нравственно-эстетическое воспитание дошкольников посредством приобщения к культурному наследию казахского народа

Левченко Т.А., Бисембаева Ж.А. Сенсорное развитие детей 2-3 лет в условиях семьи

Лохвицька Л.В. Концепції морального виховання особистості в сучасній американській психологічній науці

Мар’яненко Л.В. Самореалізація і самодетермінація учнів в пізнавальній діяльності як умови досягнення гармонійної вихованості...

Мартиненко С.М. Гуманістичні засади оновлення навчально-виховного процесу сучасної школи

Машовец М.А. Образовательная среда как средство формирования гражданской позиции у будущих педагогов

Мойзріст О.М. Соціальна адаптація і суб’єктивне благополуччя обдарованої дитини в освітньому середовищі

Никашина Г.А., Мындыкану Л.А. Некоторые аспекты проблемы формирования этнических представлений у детей старшего дошкольного возраста

Райчёнок Т.В., Лукашевич Т.М. Возможности белорусского музыкального фольклора в формировании национального самосознания дошкольников

Руднік Ю.В. Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя початкової школи...

Ташенова Д.К. Представление учащихся о ценности внутреннего покоя через познание самого себя на уроке «самопознание» в 4 класе

Терещенко Л.А., Кесьян Т.В. Формування патріотичної свідомості учнівської молоді

Тристень К.С., Лобковская Е.А. Воспитание у дошкольников патриотических чувств как путь совершенствования их нравственного здоровья

Тристень К.С., Дерман С.А., Гудко Д.А. Роль праздников и развлечений в воспитании нравственной устойчивости дошкольников

Чернявська О.О. Соціально-педагогічні заклади як центри патріотичного виховання дітей у літній період

Шатирко Л.О., Тихонова Т.Б. Діяльнісна самореалізація особистості в полікультурному освітньому просторі

16 червня 2015 року

Вісник психології і педагогіки опублікував Вісник Дидактичної майстерні №23, який можна скачати у форматі pdf.

26 травня 2015 року

Children reading-250.jpg
Вісник психології і педагогіки опублікував статтю: Черепанська Н.В. Робота над байкою на уроках літературного читання. Одним із засобів морального виховання учнів початковї школи є читання творів художньої літератури, зокрема байки. Байка є основою етнічної моралі, оскільки в ній описані стереотипи поведінки, на яких виховане не одне покоління людей. В основі байок покладено спостереження за життям і побутом, а висновок зводиться до практичної мудрості. Байка пропонує спосіб вироблення стереотипу морально-етичної поведінки дитини від протилежного, показуючи, як не потрібно робити. Проведений аналіз завдань, що байку включено до вивчення у школі з 1699 року у збірнику “Коротке та корисне введення в арифметику...” До сьогодні вона визнається обов’язковим навчальним матеріалом для уроків літературного читання з третього класу початкової школи. У навчальному процесі початкової школи і досі, в основному, використовуються можливості байки як жанру ліро-епічної літератури, тобто учні найчастіше, читаючи окремі байки, відточують техніку читання, знаходять за допомогою вчителя в тексті байки мораль, аналізують її, заучують байки напам’ять, інсценують. При цьому увага учнів зосереджується головним чином на композиції, мові байки і її моралі.

13 травня 2015 року

Психолог-250.jpg
Вісник психології і педагогіки опублікував статтю: Волошина В.В. Ментальні основи професійної підготовки майбутніх психологів

Сучасність особистості наповнена небувалими викликами: військові дії, глобалізація, світова економічна криза, зміна політичних еліт, встановлення міжетнічних, культурних зв’язків, поява нових стандартів життя. В умовах культуро-логічного міжособистісного розмаїття життя суттєво ускладнюється процес особистісної, соціальної й національної самоідентичності. У цьому контексті акцентуація на проблемі ментальності та національній самосвідомості є умовою збереження національної автентичності підростаючого покоління. Надзвичайно популярним стало застосування нових психологічних практик, методів, психотехнік, які мають суттєвий вплив на поведінку людини, і використовуються не лише для ознайомлення з ними спеціалістів, чи підготовки фахівців, а слугують інструментарієм для формування політичних ідеологій, введення в культуру нових віровчень, побудови фінансових пірамід тощо

9 травня 2015 року

Den-peremohy-250.jpg
Вісник психології і педагогіки вітає зі світлим і радісним святом — Днем Перемоги!

Цей дійсно святий день завжди викликає почуття світлої радості, безмежної гордості за наш народ та гіркий сум водночас.

Знаючи, якою великою ціною завойовано нашу Перемогу, ми схиляємо голову перед священною пам'яттю загиблих.

Висловлюємо свою безмежну синівську вдячність усім, хто тяжкою ратною працею наближав довгоочікуваний день визволення та кував перемогу в тилу.

Низький уклін вам за це!

Щиросердно бажаємо вам міцного здоров'я, добра й благополуччя.

Нехай в вашій домівці завжди панують мир, спокій та достаток.

Зі святом, дорогі ветерани!


29 квітня 2015 року

Семья-вишиванка-250.jpg
Вісник психології і педагогіки опублікував статтю на тему: Акрамова А.С., Шакирова К.Р. Роль семьи в развитии личности ребенка Родительская любовь является величайшим и незаменимым источником духовного развития ребенка. Чем меньше тепла и ласки получает ребенок, тем медленнее он формируется как личность. Даже недостаточное внимание, низкая частота общения родителей и детей нередко вызывают у детей сенсорный голод, недоразвитость высших чувств, инфантильность личности. Это может привести к отставанию в развитии интеллекта, плохой успеваемости в школе, нарушению психического здоровья. Так как детское сознание склонно к односторонним выводам и обобщениям в силу ограниченного жизненного опыта, у ребенка возникает искаженное суждение о людях. Грубость, недружелюбие, равнодушие к нему родителей — самых близких людей дают основание считать, что чужой человек способен причинить ему еще больше неприятностей и огорчений. Это оборачивается недоверием, чувством неприязни и подозрительности, страхом перед другими людьми.


28 квітня 2015 року

Мальчик-вышиванка-250.jpg
Вісник психології і педагогіки опублікував статтю на тему: Агеева Л.Е. Этнокультурная компетентность будущих педагогов как фактор развития личности. Формирование этнокультурной компетентности будущих педагогов это неотъемлемая часть профессионального становления специалиста в области образования. В условиях поликультурного пространства страны необходимо реализовывать эффективные технологии в условиях повседневного многонационального общения через исследовательскую деятельность студентов. Интерес к этому процессу возник уже давно, устоявшаяся традиционная система в учебно-воспитательном процессе не давала возможности расширять границы учебного процесса. Новое время ставит перед учительством новые задачи, неизбежно требующие поиска новых решений. На протяжении многих лет педагоги реализуют нетрадиционные формы обучения и воспитания. Одним из вариантов решения данной проблемы является организация исследовательская деятельности

20 квітня 2015 року

Ейдетика-250.jpg
Вісник психології і педагогіки опублікував статтю на тему: Ткачук О.В. Роль образної пам'яті дитини дошкільного віку у навчанні англійської мови із застосуванням ейдетики. У статті узагальнено та систематизовано методи та форми роботи, пов’язаної з навчанням дітей дошкільного віку іноземної мови. Визначено роль образної пам’яті як психічного пізнавального процесу у дітей. Виявлено специфіку роботи педагога з використанням ейдетики у процесі організації навчання іноземної мови дітей дошкільного віку.

Отже, метою статті є узагальнити та систематизувати методи та форми роботи навчання дітей дошкільного віку іноземної мови, зокрема англійської; визначити роль образної пам’яті як психічного пізнавального процесу у дітей; виявити специфіку роботи педагога з використанням ейдетики у процесі організації навчання іноземної мови дітей дошкільного віку.

19 квітня 2015 року

ДЕТИ-250.jpg
Вісник психології і педагогіки опублікував статтю на тему: Сізоненко К.В. Формування творчої особистості молодшого школяра у змісті предмета «англійська мова». Стаття призначена проблемі формування творчої особистості молодшого школяра на уроках англійської мови. Досліджено та проаналізовано найбільш ефективні методи та форми роботи, що спрямовані на формування та удосконалення творчого потенціалу учня. Виявлено технології навчання, що сприяють формуванню творчої особистості учня початкової школи на уроках англійської мови.

Отже, мета статті полягає у визначенні засобів, форм та методів у процесі організації освітнього процесу у змісті предмета «Англійська мова», які сприяють формуванню та розвитку творчої особистості відповідно віку молодшого школяра.


19 березня 2015 року

Doshkolnoe-obrazovanie-250.jpg
Вісник психології і педагогіки опублікував статтю на тему: Фараон О.В. Психологічні особливості уваги у хлопців і дівчат старшого дошкільного віку. На сучасному етапі розбудови Української держави основним пріоритетом вдосконалення системи дошкільної освіти є подальша гуманізація й індивідуалізація навчання. Без його розв'язання неможливо здійснити головну мету дошкільної освіти, окреслену Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, - формування основ особистісної культури дитини через відкриття її світу в його цілісності та різноманітності.

4 березня 2015 року

Вісник психології і педагогіки опублікував навчальний посібник Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи. У навчальному посібнику Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: Навчальний посібник для магістрантів і аспірантів /Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. – К.: ТОВ “Філ-студія”, 2006. – 320с. з гуманістичних позицій розглядаються актуальні психологічні проблеми підготовки фахівців із вищою освітою. Міститься типова навчальна програма з дисципліни “Психологія вищої школи”, конспекти лекцій до кожної теми, завдання до практично-семінарських занять, окреслено зміст самостійної роботи та методичні рекомендації до неї.

Розраховано на магістрантів, аспірантів і молодих викладачів.

23 лютого 2015 року

Початкова-школа-250.jpg
Вісник психології і педагогіки опублікував статтю Руденко Л.С. Підготовка вчителя початкової школи до творчої педагогічної діяльності.

У статті обґрунтовано актуальність педагогічної творчості вчителя початкових класів.

Виокремлено творчі якості, професійні риси вчителя, необхідні для здійснення творчої педагогічної діяльності; уточнено поняття «підготовка до творчої педагогічної діяльності», а також розкрито зміст цієї підготовки.
14 лютого 2015 року

Вісник психології і педагогіки вітає Вас з Днем Закоханих!

Fevralya-250.jpg

Хай з подихом холодної зими,

Приходить щастя, стукає в віконце,

І ти його у душу пропусти

Щоб зігрівало наче сонце,

Хай день дарує усмішку тобі,

А вечір затишок й палке кохання,

І щоб завжди в твоєму крузі,

Була любов і вірні друзі!!!

11 лютого 2015 року

Vchitel-podhod-250.jpg
Вісник психології і педагогіки опублікував статтю:

Куземко Л.В. Підготовка вчителя початкової школи до реалізації індивідуального підходу. У статті розкрито проблему реалізації індивідуального підходу до учнів як складової професійної компетентності вчителя початкової школи. Наведено приклади здійснення індивідуального підходу до учнів в освітньому процесі початкової школи.

6 лютого 2015 року

Освіта-за-кордоном-250.jpg
Вісник психології і педагогіки опублікував статтю:

Голота Н.М. Особливості реалізації компетентнісного підходу в системах освіти зарубіжних країн.

У статті проаналізовані підходи до реалізації компетентнісного підходу в системах освіти в різних країнах; особливості фахової підготовки вихователів дошкільних закладів в Україні та інших країнах.

29 січня 2015 року

У "Вісник психології і педагогіки. Збірник наук. праць. - Випуск 16." розміщено статті:

27 січня 2015 року

"Вісник психології і педагогіки" опублікував Вісник психології і педагогіки. Збірник наук. праць. - Випуск 16.


У "Вісник психології і педагогіки. Збірник наук. праць. - Випуск 16." розміщено статті:


19 січня 2015 року

Teacher-300.jpg
Вісник психології та педагогіки опублікував статтю Котенко Ольги Володимирівни: "Іншомовна складова професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи".

У статті актуалізовано проблеми іншомовної підготовки вчителів початкової школи, що обумовлені сучасними освітніми тенденціями у галузі навчання іноземних мов молодших школярів; визначено шляхи оптимізації процесу формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи з метою професійного застосування іноземної мови у педагогічній діяльності.

7 січня 2015 року

Z-Rizdvom1-300-visnyk.jpg
Вісник психології та педагогіки сердечно вітає Вас з Різдвом Христовим!

У Різдвяну ніч серце солодко завмирає в очікуванні дива...

Здається, що пройде ще зовсім небагато часу і все зміниться на краще, в життя прийде довгоочікуване щастя і збудуться усі мрії...

Так нехай всі очікування і сподівання в цю чарівну ніч стануть дійсністю!

Нехай будинок відвідає добро і благополуччя, а ваше серце - щастя!

З Різдвом Христовим!

З повагою,

Адміністрація сайту


Новини/2014

Новини/2013

Новини/2012

Новини/2011

Новини/2010

Новини/2009Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама