Новини/2012

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Поточні новини Віснику психології та педагогіки

17 грудня 2012 року

На сайті розпочато розміщення матеріалів Міжкафедрального методологічного семінару "Сучасні освітні стратегії формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи" (22 листопада, 2012 р., м.Київ)

14 грудня 2012 року

На сайті завершено розміщення матеріалів науково-практичної конференції "Особистісно-професійна підготовка вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності школяра":

Андреєва Т.Т. Наступність і перспективність у вихованні етичного ставлення до природи

Бондаренко Г.Л. Творча діяльність учителя як основна умова формування творчої особистості мол.шк.в пед.спадщині В.О. Сухомлинського

Ващенко О.М., Кравченко Т.В. Метод проектів і кооперативне навчання як засіб оптимізації вищої освіти

Грицюк Н.О. Адаптаційні проблеми молодшого школяра з уникним типом спілкування

Даценко Т.О. Психологічні ресурси старших дошкільників із подолання страхів

Демінська Л.О. Творчий підхід вчителя фізичного виховання при організації спортивних свят

Дорошевіч В.Д. Психолого-педагогічні ресурси сімей з різним стилем виховання

Дорошевіч О.А. Критичне ставлення дитини до медіанасильства як складова її медіакультури

Єніна Л.Л. Умови формування творчих здібностей старших дошкільників у театралізованої діяльності

Заворотна О.І. Підготовка майбутнього вчителя до використання інтерактивних технологій на уроках природознавства у початковій школі

Зюзіна З., В. Марчун Підготовка майбутнього вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших школярів на уроках математики

Лабунець Ю. О. Підготовка майб.вчителя до використання вітагенного навч.з голографічним підходом на уроках природознавства у поч.школі

Лебедєва А.В. Нетрадиційні підходи до створення моделей професійної компетентності майбутнього фахівця

Люріна Т.І. Дидактичні умови формування інтелектуально-творчих умінь майбутнього вчителя початкової школи

Мельник І.С. Особливості усвідомлення майбутніми вихователями необхідності набуття психологічних компетенцій

Мерзлюк Л.В. Музично-естетичний розвиток майбутніх фахівців дошкільної освіти як невід’ємний компонент у формуванні гуманістичного світогляду особистості

Метелюк В.І. Самосвідомість і самооцінка дитини: проблеми наступності

Молодиченко Н.А. Формування пізнавальних інтересів учнів початкових класів у позаурочній діяльності

Мороз В.,Матійчак О. В.,Федоренко В. Особливості підготовки майбутнього вчителя до музичної діяльності у початковій школі

Овчаров А.О. Конкурентоздатність вчителя як наслідок соціально-психологічних впливів в освітньому середовищі

Олексенко Т.Д. Важливість підготовки майбутнього вчителя до проведення спостережень з учнями

Приходченко К.І. Використання ейдетики у творчому освітньо-виховному середовищі навчального закладу

Романенко Л. Підготовка майбутнього педагога до реалізації інноваційних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи

Сембрат А.Л. Формування в майбутнього вчителя гуманістичної орієнтації

Товкач О.А., Товкач О.В. Освітні функції музейної педагогіки у навчально – виховному процесі школи

Товкач О. Розвиток пізнавальної активності в учнів 3 класів на уроках «Я і Україна»

Чепурна Н. Сприяння підвищенню конкурентоздатності вчителя поч.кл. в інформаційно-комунікаційному освітньому просторі ЧОІПОПП

Шишкіна Ю.О. Теоретичні основи підготовки майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів

Удовенко М.А. Підходи до навчання основ здоров’я учнів початкової школи

Ямкова К.С. Структурно-функціональні компоненти системи розвитку соціальної активності учнів

11 грудня 2012 року

На сайті розміщено два конспекти лекцій:

а також питання для самоконтролю з курсу “Психологія вищої школи15 листопада 2012 року

У Центрі практичної підготовки студентів спеціальностей "Початкова освіта" та "Дошкільна освіта" (керівник Центру - Прошкуратова Тамара Сергіївна - Герой України, Заслужений вчитель України, доцент кафедри початкової освіти і методик гуманітарних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка розпочинається підготовка дітей дошкільного віку до навчання в школі.

06 листопада 2012 року

У Віснику психології та педагогіки опубліковано статтю Гордєєва Ж.В. Метафорична комунікація психолога в психотерапевтичної діяльності‎ у Збірнику наукових праць. - Випуск 9

04 листопада 2012 року

У Віснику психології та педагогіки опубліковано статтю Скороходько К.В. Психологічні особливості децентрації особистості з 9-го Збірнику наукових праць

03 листопада 2012 року

Віднині на сайті є додаткова можливість коментування, обговорення статей, авторів безпосередньо під матеріалом, навіть без наявності акаунту "Віснику психології та педагогіки"! Достатньо просто бути он-лайн "ВКонтакті" чи Facebook -- а внизу кожної сторінки уже є можливість коментування!

Пишіть Вашу думку щодо матеріалів, Ваша активна позиція дає можливість розширювати матеріал у нас на сайті, і, звісно ж, дає натхнення для авторів на написання нових статей!

Не забувайте "лайк'ати" ті статті, які Вам сподобалися -- адже Ви самі робите народний рейтинг найбільш важливого матеріалу, найбільш цікавих авторів!

29 жовтня 2012 року

У "Віснику психології і педагогіки. Збірник наук. праць. - Випуск 9" опубліковано першу статтю:

Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку


17 жовтня 2012 року

У "Віснику психології і педагогіки. Збірник наук. праць. - Випуск 8" опубліковані статті:

Бєлєнька Г., Кудикіна Н., Дерев’янко Л. Використання wiki-технологій у сучасному дошкільному навчальному закладі

Гордєєва Ж.В. Особливості емоційно-ціннісного ставлення молодших школярів до близьких дорослих як показник тенденцій розвитку самооцінки

Гріньова О.М. Психологічні особливості життєвого самовизначення в юнацькому віці‎

24 вересня 2012 року

У "Віснику психології і педагогіки. Збірник наук. праць. - Випуск 8" опублікована стаття: Безпалько Ольга Володимирівна ‎Розвиток соціальної активності особистості у дитячому об’єднанні

20 вересня 2012 року

У "Віснику психології і педагогіки. Збірник наук. праць. - Випуск 8" опубліковані статті:

Бондар Л.А. Роль дотекстових та післятекстових вправ у вивченні тексту за фахом

Скороходько К.В. Вплив суб’єктивного стану самотності на розвиток децентрації у ранньому юнацькому віці

18 вересня 2012 року

На сайті продовжується розміщення матеріалів науково-практичної конференції "Особистісно-професійна підготовка вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності школяра", яка відбулася 17-18 травня 2012 р. у Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка:

Лебедєва А.В. Нетрадиційні підходи до створення моделей професійної компетентності майбутнього фахівця

Єніна Л.Л. Умови формування творчих здібностей старших дошкільників у театралізованої діяльності

Шишкіна Ю.О. Теоретичні основи підготовки майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів

Ямкова К.С. Структурно-функціональні компоненти системи розвитку соціальної активності учнів

14 вересня 2012 року

У "Віснику психології і педагогіки. Збірник наук. праць. - Випуск 8" опублікована стаття Колесніченко Тетяни Вікторівни Возможность описания целого с помощью свойств ноля и понятия качества

13 вересня 2012 року

На сайті продовжується розміщення матеріалів науково-практичної конференції "Особистісно-професійна підготовка вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності школяра", яка відбулася 17-18 травня 2012 р. у Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка

05 червня 2012 року

На сайті розпочато розміщення матеріалів науково-практичної конференції "Особистісно-професійна підготовка вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності школяра", яка відбулася 17-18 травня 2012 р. у Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка

12 травня 2012 року

У "Віснику психології і педагогіки. Збірник наук. праць. - Випуск 8"розрозпочато розміщення матеріалів Міжкафедрального методологічного семінару «Формування професійної компетентності студентів педагогічних ВНЗ в умовах суспільних трансформацій», який відбувся у форматі проведення Тижня кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

07 травня 2012 року

У "Віснику психології і педагогіки. Збірник наук. праць. - Випуск 7"розміщені матеріали студентської наукової конференції «Іншомовний комунікативний простір: соціокультурний вимір», яка відбулася 17 квітня 2012 року у рамках Тижня кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка


Бойко С.О. Діалектика англійської мови в Америці

Василенко В.Р. Мовна картина світу як засіб міжкультурної комунікації

Висоцька А.І. Індивідуально-психологічні характеристики мовної особистості в іншомовному просторі

Висоцька М.І. Дидактичні особливості використання мультимедійних технологій навчання іноземної мови

Власюк Т.С., Федоренко Н.С. Умови формування професійної педагогічної комунікації майбутніх учителів іноземної мови

Ворон А.О. Теоретичні засади формування мовної особистості засобами іноземної мови

Гамідова Д.І., Колот К.В. Технологія "психодрама" на заняттях з іноземної мови

Гарбуз М.В. Рольова гра як технологія навчання іноземної мовидошкільників

Геля А.А. Роль сучасних інформаційних технологій у навчанні іноземних мов у початковій школі

Городня О.С. Формування країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенції в учнів початкових класів на уроках іноземної мови

Губар Н.В. Використання мультимедійних технологій як засобу розвитку пізнавальної активності учнів початкової школи на уроках англ.мови

Гулько Н.І. Гра як засіб формування іншомовної комунікативної компетенції дошкільників

Дмитрук О.П. Система скандинавських впливів у стародавній англійській мові

Заворотна О.І. Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови в початковій школі: міжпредметний підхід

Козленко О.В. Особливості французького елементу в словнику сучасної англійської мови

Козлітін Д.О. Загальнонаціональна англійська мова та її діалекти

Кулаківська Ю.С. Педагогічна рефлексія як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови ДНЗ

Лабунець Ю.О. Міжкультурна комунікація як засіб розуміння ментальних особливостей різних культур

Никоненко Я.О. Мовна картина світу як засіб міжкультурної комунікації

Нікітенко В.А. Сучасні технології проведення позакласної роботи з англійської мови у початковій школі

Омелянчук І.І. Сутність поняття "полікультурність" як основоположного компоненту в структурі міжкультурної комунікації

Онищук М.В. Вплив культури масових жанрів на способи та засоби комунікації особистості

Пашко Є.C. Сучасні тенденції формування іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової школи: полікультурний аспект

Плужник І.В. Нетрадиціні уроки як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової школи

Резнікова С.М. Особистість як об`єкт та суб`єкт процесу міжкультурної комунікації

Рибка М.С. Інноваційні тенденції у сучасній лінгводидактиці (на прикладі навчання англійської мови)

Рой Т.М. Формування комунікативної компетенції на уроках іноземної мови засобами тренінгів креативності

Савченко Т.О. Розвиток толерантності учнів початкової школи до культури інших народів засобами іноземної мови

Сидоренко А.М. Ігротехніка як метод навчання англійської мови на початковому етапі

Смирнова О.М. Основні риси та характеристика запозичень у англійській мові ХV-XVI ст.

Тимошенко Т.І. Характеристика основних розбіжностей між англійською мовою в Англії та Америці

Шелест Н.О. Навчання іноземної мови молодших школярів: когнітивний дискурс


27 квітня 2012 року

17 квітня 2012 року у рамках Тижня кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка відбулась студентська наукова конференція «Іншомовний комунікативний простір: соціокультурний вимір».

Конференція була присвячена питанням переосмислення форм та засобів комунікативного впливу на особистість, взаємодії людей у процесі вербалізованих та невербалізованих актів спілкування та визначення місця і ролі особистості як суб’єкта та об’єкта різних соціокультурних та соціолінгвістичних впливів.

На конференції були представлені доповіді молодих науковців – студентів денної форми навчання ОКР «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр», які різнобічно окреслили лінгвокультурні аспекти викладання іноземних мов, досліджували особливості впровадження інноваційних технологій у процес викладання іноземних мов у ДНЗ та ЗНЗ, визначили місце лінгводидактики у контексті сучасної лінгвістичної парадигматики та намагалися уточнити зв’язок мови, особистості й культури як об’єктів та суб’єктів процесу міжкультурної комунікації.

Матеріали конференції незабаром будуть розміщені у "Віснику психології і педагогіки. Збірник наук. праць. - Випуск 7"

10 квітня 2012 року

У 7-ий випуск збірника наукових праць нашого Вісника опубліковано статтю Організація системи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами у Польщі Марка Сирника - Заступника голови Об´єднання українців у Польщі та Українського вчительського товариства у Польщі, Головного редактора освітньо-суспільного журналу «Рідна мова», Польща.

03 квітня 2012 року

В 7-ий випуск збірника наукових праць нашого Вісника включено і опубліковано статтю Проблеми впровадження освітніх інновацій в Україні за авторством доктора психологічних наук Петрунько Ольги Володимирівни, завідувача кафедри психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка


08 березня 2012 року

Дорогі наші колежанки, користувачки Інтернету, пошукувачки наукової інформації, відвідувачки сайту і просто Дівчата і Жінки:

8 Bereznja 1.jpg
 • вродливі і цікаві,
 • чарівні і розумні,
 • симпатичні і скромні,
 • холеричні і флегматичні,
 • сангвінічні і меланхолічні,
 • терплячі і нестримні,
 • тихі і темпераментні,
 • сильні і беззахисні,
 • рішучі і скромні,
 • вольові і безтурботні,
 • енергійні і спокійні,
 • стихійні і розсудливі,
 • владні і покірливі,
 • вередливі і милосердні,
 • мовчкуваті і говірливі,
 • інтелігентні і самобутні,
 • пристрасні і культурні,
 • реалістичні і поетичні,
 • жартівливі і серйозні,
 • завзяті і творчі,
 • закохані і люблячі (не лише свою роботу),
 • дивовижні і земні,
 • просто неповторні!!!

Вітаємо Вас усіх із Міжнародним жіночим Днем 8 Березня!

Бажаємо, щоб сторінки Вашого життя безупинно поповнювалася здійсненними мріями і новими цілями, цікавими зустрічами і близькими стосунками, науковими звершеннями і особистісними перемогами, соціальним визнанням і самоповагою, громадською активністю і турботою про себе, а також справжніми чоловіками з квітами і коханням до Вас.

21 лютого 2012 року

21 лютого - ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ
Фото Вітаю з Днем рідної мови.jpg

За рішенням ЮНЕСКО, День рідної мови всі народи Землі відзначають 21 лютого. Для кожного з нас рідне материнське слово є духовним оберегом: саме воно плекає надбання віків, кристалізуючи й передаючи всі виміри духовних скарбів попередніх поколінь нащадкам. Будьмо гідними величі й сили Українського Слова, припинімо розпачливі плачі над тим, як його визискували - такі розмови є виразною ознакою «малоросійського мазохізму». Показуймо нашим учням вишукані зразки сучасного інтелектуального україномовного продукту! Демонструймо їм те, що хвилює їх у їхньому віці з урахуванням обставин, у яких вони ростуть і мужніють! Упевнюймо школярів у культурній самодостатності українського народу - не колись, а нині! Повертаймо українській мові роль творця духовного утвердження української нації, творення духовного світу людини XXI століття!

Детальніше тут


15 лютого 2012 року

Ректорат Київського університету імені Бориса Грінченка з глибоким сумом сповіщає про те, що 15 лютого 2012 року на 73 році пішла з життя колишній директор Київського міського педагогічного коледжу, радник ректора Університету, заслужений вчитель України, кавалер орденів «Дружби народів» та «Княгині Ольги» III ступеня Присяжнюк Алла Іванівна.

Розділяємо скорботу і біль рідних, друзів, колег – усіх, хто знав Аллу Іванівну Присяжнюк.

01 січня 2012 року

Щиросердечно вітаємо Редколегію "Вісника", наших партнерів, дописувачів і відвідувачів із Новим 2012 роком. Бажаємо всім міцного здоров’я, благополуччя, творчих ідей, наукових здобутків. Сподіваємося на подальшу співпрацю з Вами і запрошуємо розміщувати безкоштовно свої наукові доробки в галузі психології і педагогіки на нашому сайті, за умови дотримання Вимог до оформлення статті.

З повагою,

Адміністрація сайтуНовини/2011

Новини/2010

Новини/2009Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама