Маруненко Ірина Михайлівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 10:34, 6 лютого 2012; Yrvi (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Маруненко Ірина Михайлівна

Маруненко Ірина Михайлівна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент, завідувач кафедрою анатомії і фізіології людини Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.


Зміст

Освіта


Досвід роботи


Наукова діяльність

 • У 1986 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: «Условия способствующие развитию микроспор по спорофитному пути»..
 • З 2003 року є членом експертної комісії з біології МОН України
 • З 2006 р. є членом предметної фахової групи щодо шкалювання результатів зовнішнього незалежного оцінювання з біології.
 • Маруненко І.М. є академіком Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров'я.
 • Бере активну участь у молодіжному студентському проекті в номінації «Екологія, безпека, здоров'я» працюючи над темою «Формування екологічної культури та основ здорового способу життя в студентської молоді».

Наукова тема: «Теоретичні та методичні основи формування здоров'я, зберігальних компетенцій у майбутніх учителів у процесі вивчення природничих наук». Має значний досвід наукової роботи. Є автором більше 150 науково-методичних публікацій, навчальних посібників для студентів ВНЗ з анатомії, фізіології, генетики, дефектології, психофізіології, психогенетики, біотехнології.


Нагороди

 • Відмінник освіти України,
 • Нагороджена подякою Київського міського голови,
 • Нагороджена Грамотою Міністерства освіти України,
 • Нагороджена Почесною відзнакою «Трудова слава» в номінації «За вагомий внесок в справу розбудови України на високий професіоналізм» (2009).


Викладає дисципліни

 • «Анатомія і фізіологія людини»
 • «Основи біології і генетики людини»
 • «Анатомія та еволюція нервової системи»
 • «Основи генетики»
 • «Основи дефектології»
 • «Психофізіологія»
 • «Психогенетика»
 • «Основи психофізіології»


Основні публікації:

 1. Організація екологічної освіти та виховання учнівської молоді: На допомогу вчителю екології / Головне управління освіти і науки Київської міської держ. адміністрації ; Київський міський педагогічний ун-т ім. Б.Д.Грінченка ; Громадський молодіжний екологічний центр Дніпровського р-ну м. Києва / В.С. Коновалов (наук.ред.), Л.Г. Горяна (упоряд.), Маруненко І.М. (наук.ред.). – К. : Фенікс, 2003. – 208с.
 2. Горяна Л.Г., Неведомська Є.О., Маруненко І.М. Здоров'я дітей - здоров'я нації: Метод. рек. до проведення перших уроків із основ здорового способу життя / Київський міжрегіональний ін-т удосконалення вчителів ім. Б.Грінченка. — К. : Фенікс, 2002. — 35с. : рис.
 3. Маруненко І.М. Біологія людини з основами генетики: навч.-метод. посіб. [для студ. небіол. спеціальностей вищ. пед. навч. закл.] / Маруненко І.М., Неведомська Є.О.. – 5-е вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2009. – 98 с.: іл. табл.
 4. Маруненко І.М. Психофізіологія: [навч.-метод. посіб. для студ. небіологічних спец. вищих пед. навч. закл.] / Маруненко І.М.,. Неведомська Є.О. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2009. – 50 с.: іл., табл.
 5. Неведомська Є.О. Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна: навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів / Неведомська Є.О., Маруненко І.М.. – Вид. 3-тє, перероблене. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2009. – 48 с.
 6. Неведомська Є.О. Анатомія людини: посіб. з питань проведення семінарів, лабораторних і самостійних робіт [для студ. небіол. спеціальностей вищ. пед. навч. закл.] / Неведомська Є.О., Маруненко І.М. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2009. - 35 с.: іл., табл.
 7. Неведомська Є.О. Фізіологія людини: посіб. з питань проведення семінарів, лабораторних і самостійних робіт [для студ. небіол. спеціальностей вищ. пед. навч. закл.] / Неведомська Є.О., Маруненко І.М.,– 6-те вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2009. - 40 с.:іл., табл.
 8. Неведомська Є.О. Антропологія: практикум [для студ. вищ пед. навч. закл.] / Неведомська Є.О., Маруненко І.М. – 5-е вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2009. - 32 с.: іл., табл.
 9. Неведомська Є.О. Основи природознавства: [посіб. для проведення семінарів, лабораторних і самостійних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих пед. навч. закл.] / Неведомська Є.О., Маруненко І.М. – 7-е вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2009. - 60 с.: іл., табл.
 10. Маруненко І.М. Синдром органічного аутизму в дітей із затримкою психічного розвитку / І.М. Маруненко // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: Зб. наук. пр. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2009. - № 11 (спецвип., ч. 1). – С. 178-182.
 11. Маруненко І.М. Синдром органічного аутизму в дітей із затримкою психічного розвитку / І.М. Маруненко // Практична психологія та соціальна робота: Зб. наук. пр. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2009. - № 6. – С. 78-80. Бібліогр.: с.80.
 12. Маруненко І.М. Вплив важких металів на здоров'я людини / І.М. Маруненко // Теорія і практика сучасного природознавства: збірник наукових праць / Інститут природознавства, Херсонський державний університет; [редкол.: С.М. Іванищук, О.Н.Речицький, В.І. Єзіков, С.В. Шмалей та ін.] – Херсон: ПП Вишемирський, 2009. – С.165-167.
 13. Маруненко І.М. Функціональна асиметрія головного мозку людини / І.М. Маруненко // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: Зб. наук. пр. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2009. - № 12(2). – С. 64-69. -
 14. Маруненко І.М. Психофізіологія і психогенетика хвороби Альцгеймера
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама