Міжнародна заочна науково-практична конференція "Реалізація особистісно-компетентнісного підходу..."

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Зміст

REALIZATION OF PERSONAL AND COMPETENSE-BASED APPROACH IN WORK WITH CHILDREN OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL AGE

Collected materials of International Distance Scientific and Practical Conference

Дата проведення

15-17 жовтня 2013 р.

Організаційний комітет

Юрченко Віктор Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи, завідувач кафедрою дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Машовець Марина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з науково-методичної і навчальної роботи

Савченко Юрій Юрійович, кандидат психологічних наук, доцент, заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи

Долинська Любов Василівна, кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Ширяєва Людмила Миколаївна, кандидат психологічних наук, професор, декан Вечірнього факультету Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Іскакова Айгуль Толеутаєвна, заступник керівника апарату КазНПУ імені Абая, доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін Інституту магістратури і докторантури PhD

Нікішова Алла Василівна, проректор з наукової роботи закладу освіти "Барановичський державний університет"

Дубешко Наталія Григорівна, завідувач кафедри дошкільної освіти закладу освіти "Барановичський державний університет"

Тесзеній Елеонора, доцент кафедри раннього розвитку Університету Нортхемптон

Сайл Марута - декан Педагогічного факультету Ризької академії педагогіки й управління освітою

Серрано Вірджіні - викладач Паризького університету Сорбонна

Гріньова Ольга Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса ГрінченкаЗМІСТ

Алексеєва О.А. Cучасні підходи до проблеми екологічного виховання дітей дошкільного віку

Бєлєнька Г.В. Формування професійної мотивації учіння у студентів спеціальності „Дошкільна освіта”

Бондар Ю.В. Формування професійного інтересу у студентів спеціальності «Дошкільна освіта» у процесі виробничої практики

Вакуленко О.Л. Формування основ екологічної компетентності у дітей старшого дошкільного віку у процесі діяльності на екологічній стежині

Гріньова О.М., Диба Н.М. Активізація творчих здібностей у дітей старшого дшкільного віку засобами тренінгу

Дмитренко Т. Формування професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільного навчального закладу...

Жовнірук А.І. Особливості механізму слухового сприймання як важливого фактору успішності мнемічної діяльності майбутніх вчителів...

Заморська І.М. Стан та проблеми підготовки майбутніх ихователів до розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку

Изворская Д.И., Стойнова Б.С. Роль ИКТ в обучении прикладной математике

Искакова А.Т., Таджиева М., Тэсзэний Э. Казахстан и Венгрия: историко-педагогический аспект развития дошкольного образования

Кондрашова М.В. Гіперактивність дитини як психолого-педагогічна проблема

Кравченко В.П. Розвиток творчості дітей раннього віку в умовах суспільного виховання

Куцевол М. Педагогічні умови виховання дітей у сучасній сім’ї

Літіченко О.Д. Педагогічна преса як джерело поширення ідей дошкільної освіти

Машовець М.А. Сучасні технології науково-педагогічної підготовки майбутнього дошкільного педагога в умовах університетської освіти

Москаленко Б.О. Формування мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами художньо-педагогічного спілкування (на матеріалі природи)

Наконечна Т.А. Дитяче експериментування як засіб формування пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку

Науменко Т. С. Використання засобів мультимедіа-презентацій з метою підвищення пізнавальної активності студентів педагогічного училища...

Ніконенко Л.П. Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами зображувальної діяльності

Осовська О.І. Формування уявлень про професії дорослих у дітей дошкільного віку

Рубашна К.В. Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини

Семенова Н.І. Формування здорової особистості дитини 6-го року життя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї

Соболь Н.А. Мовленнєва готовність до школи хлопчиків і дівчаток старшого дошкільного віку

Терещенко Л.А. Психологічий аналіз ситуації шкільної дезадаптації у першокласників


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама