Вісник психології і педагогіки. Збірник наук. праць. - Випуск 22

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ /Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 22. – Матеріали VII щорічної науково-практичної студентської конференції «Сучасна іншомовна освіта очима студентів» – К., 2018. - [Електронний ресурс]. – URL:: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_22


Title zb 22.jpg


ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ


  • Лабунець Юлія Олегівна – старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка, к.п.н.;
  • Ситник Ольга Іванівна – старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка, к.п.н.;
  • Руднік Юлія Вікторівна - викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка;
  • Прохорчук Віра Андріївна – лаборант кафедри іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка.
© Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, 2018
© http://www.psyh.kiev.ua, 2018


Запрошуємо Вас презентувати науковій Інтернет-спільноті свої пошукові доробки
Вимоги до оформлення статті


ЗМІСТ

Берізко М.І. Готовність майбутнього вчителя початкової школи до застосування google сервісів у навчанні англійської мови учнів 4 класу

Бовсунівська Д.В., Реутова К.В. Використання настільних ігор у навчанні граматики молодших школярів

Боляк О.А. Впровадження предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) у процесі іншомовної освіти чірлідерів

Герасименко К.О. Педагогічні технології використання арт-терапії на уроках англійської мови у початковій школі

Голік К.О. Aктивізація навчально-пізнавальної діяльності дітей старш. дошкільн. віку на заняттях з АМ у вимірі третього тисячоліття

Гнатюк О. В. Застосування мультимедійних курсів у навчанні іноземної мови молодших школярів

Зімбінський С.С. Використання сучасних методів навчання іноземної мови в ЗДО

Іващук Л. С. Формування країнознавчої компетенції молодших школярів у позакласній роботі з німецької мови

Каломбєт А.О. Застосування часових ліній у навчанні молодших школярів

Кандалян Д. Р. Реалізація принципу наочності під час навчання дітей дошкільного віку англійської мови

Кислинська І.Ф. Навчання іноземної мови дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

Кравцова О.С. Метод «Sandwich Story» як спосіб формування креативного іншомовного письма молодших школярів

Лабунець Ю.О. «Тролінг» як новий вид іншомовної комунікативної Інтернет взаємодії у лінгво-прагматич. аспекті: дискурсивні особливості

Лазаренко В.В., Однорог Л.С. French borrowings in modern English

Лещенко А.В. Ідіоми із застосуванням назв кольорів у сучасній англійській мові

Максимюк О. Ю. Cтанов. вторин. мовн. особистості у студентів спец. «музичне мистецтво» у контексті іншомов. освіти у аспекті формування ІКК

Мачуська Ю.Ю. Особливості формування англомовних граматичних навичок дітей старшого дошкільного віку

Надєждіна В.С. Застосування методу асоціації у навчанні англомовної лексики дітей старшого дошкільного віку

Наумець В.В. Навчання англомовної лексики дітей старшого дошкільного віку із застосуванням ігрових технологій

Нипка Т. В. Особливості застосування інтернет-технологій у процесі вивчення англійської мови

Омельченко А. В. Англомовні скорочення в соціальних мережах

Павлюк А.Л. Сучасні технології навчання англійської мови дітей дошкільного віку у конексті сучасних освітніх тенденцій

Прохорчук В.А. Білінгвальна освіта в Ірландії: сучасні тренди та тенденції

Сізоненко К.В. Застосування тематичних проектів у процесі формування англомовного аудіювання та говоріння учнів 4-х класів

Слободяник В.О. Семантичні аспекти англійської автомобільної термінології

Франкова А.О. Використання інтернет-ресурсів та програм при навчанні лексики на уроках німецької мови у початковій школі

Челкак А.О. Формування іншомовних навичок учнів 1-го класу на уроках німецької мови

Чемрат О.Р. Формування іншомовної граматичної компетенції учнів початкової школи з використанням комп’ютерних лінгвістичних ігор

Шевченко І.О. Застосування мобільних додатків Taboo та Alias для розвитку іншомовних навичок говоріння молодших школярів

Якуба Ю.С. Роль принципу наочності в процесі вивчення іноземної мови у початковій школіОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама