Безпалько Ольга Володимирівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 20:00, 23 грудня 2017; V.yurchenko (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Безпалько Ольга Володимирівна

Безпалько Ольга Володимирівна (14.11.1962-19.12.2017) – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (2008-2017), академік Української академії акмеології.

Зміст

Освіта

У 1982 р. закінчила з відзнакою Прилуцьке педагогічне училище імені І.Я. Франка за спеціальністю «Початкове навчання».

У 1987 році закінчила з відзнакою Київський педагогічний інститут імені О.М. Горького за спеціальністю «Педагогіка та психологія», здобула кваліфікацію «Викладач-дослідник з педагогіки та психології».

Досвід роботи

1987-1995 рр. - викладач кафедри соціальної педагогіки педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

1995-1997 рр. – аспірант кафедри соціальної педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова;

1997 р. - вересень 2007 р.– старший викладач, доцент кафедри соціальної педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова;

2007 - 2008 рр.– завідувач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти КМПУ імені Б.Д. Грінченка;

З січня 2008 р.-по 19 грудня 2017 р. директор Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Наукова діяльність

1997 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 «Формування готовності студентів педвузу до проектування організаційних форм виховної діяльності»;

2007 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 «Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній громаді».

Знаний в Україні та за її межами фахівець із соціальної педагогіки та соціальної роботи, керівник потужної наукової школи, науковець.

Автор понад 140 наукових та навчально-методичних праць (серед яких 28 словників, енциклопедій, навчально-методичних посібників та підручників) «Соціальна педагогіка в схемах і таблицях», «Соціальна робота в громаді», «Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі», які рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

Безпалько О.В. першою у вітчизняній педагогічній науці обґрунтувала роль громади у соціальному становленні особистості, розробила концепцію соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в територіальній громаді.

Упродовж багатьох років працювала членом робочих груп Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, консультантом, тренером та експертом у соціальних проектах міжнародних неурядових організацій (ПРООН ЮНЕЙДС, ЮНІСЕФ, Український фонд "Благополуччя дітей", Представництво благодійної організації "Кожній дитині" в Україні, Представництво благодійної організації "Надія і житло для дітей" в Україні), Всеукраїнський громадський центр «Волонтер», які реалізовувалися за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту.

Нагороди

 • Знак "Відмінник освіти" (2002 р.),
 • Знак "Відмінник столичної освіти"
 • Знак "За активну громадську діяльність" Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту (2006 р.),
 • Подяка міського голови м. Києва (2008 р.).

Викладала дисципліни

Основні публікації

 1. Соціальна робота в Україні / Звєрєва І.Д., Безпалько О.В., Лактіонова Г.М. та ін. / За заг. ред. І.Д.Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. – К: Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с. (авт.: С. 5-14, 68-73).
 2. Діагностика соціальної роботи як умова успішного її функціонування // Соціальна робота: технологічний аспект. Навч. посіб. / За ред. А.Й. Капської. – К.: ДЦССМ, 2004. – С. 73-82.
 3. Безпалько О.В. Соціальна робота в громаді. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 176 с.
 4. Соціальна педагогіка / За ред. проф. А.Й. Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 468 с. (авт.: С. 67-74, 187-195, 244-257, 370-383).
 5. Соціальна педагогіка: теорія і технології / За ред. І.Д.Звєрєвої. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 316 с. (авт.: С.72-84, 120-130, 140-147).
 6. Покращення якості соціальних послуг дітям та сім'ям в громаді / За заг. ред. О.В. Безпалько. – К.: Наук. світ, 2006. – 80 с. (авт.: С. 12-19, 37-40, 73-76).
 7. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації: Навч.-метод. комплекс / Авт.-упоряд.: О.В. Безпалько, І.Д. Звєрєва, З.П. Кияниця та ін./ За заг. ред. І.Д.Звєрєвої, Ж.В. Петрочко. – К.:Фенікс, 2007. – С.157-169.
 8. Безпалько О.В. Мобілізація ресурсів громади щодо підтримки сімей із дітьми / О.В. Безпалько // Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації : навч.-метод. комплекс : [навч.-метод. посіб. для вищ. навч. зал.] / [ О.В. Безпалько, І.Д. Звєрєва, З.П. Кияниця та ін.] ; за заг. ред. І.Д.Звєрєвої, Ж.В. Петрочко ; М-во освіти і науки України, М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту, Представництво благодійної організації «Кожній дитині» в Україні. – К. : Фенікс, 2007. – С. 157–169.
 9. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / О.В. Безпалько, Звєрєва І.Д., Харченко С.Я. та ін. За ред. проф. І.Д.Звєрєвої – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С.42-44, 219-130, 217-219, 222-224, 248-249,256-260, 265-268, 323-331
 10. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 208 c.
 11. Основи громадського здоров'я: теорія і практика. Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. О.В. Безпалько. – Ужгород, 2008. – 322 с.
 12. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі. – Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 208 c.
 13. Запобігання інституціалізації дітей раннього віку. Інноваційні технології соціальної роботи з профілактики відмов від новонароджених дітей: Метод. посіб. / Автори- упоряд. Алєксєєнко Т.Ф., Безпалько О.В., Бервено Н.О., Петрочко Ж.В. та ін.; За заг. ред. І.Д.Звєрєвої, Петрочко Ж.В. – К.: Століття, 2008. – 224 с. (авт.: С. 95-99; 187-191).
 14. Школа повного року навчання: теорія і практика: наук-метод. посіб. / О.В. Безпалько, Л.М. Гриневич, О.Б. Жильцов; за заг. ред. В.О. Огнев’юка, Л.Л. Хоружої. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2008. – 176 с. (авт. С.7-15, 29-43, 53-62).
 15. Безпалько О.В. Оцінка потреб громади у сфері здоров'я / О.В. Безпалько // Основи громадського здоров'я: теорія і практика : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. О.В. Безпалько. – Ужгород : ВАТ «Патент», 2008. – С. 79–104.
 16. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. Безпалько. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 208 с.
 17. Безпалько О.В. Дитячі громадські організації в системі соціального виховання// Вісник психології і соціальної педагогіки [Електронний ресурс] : Зб. наук. праць. – Випуск 1. – К., М., 2009. – Режим доступу до збірника : www.psyh.kiev.ua
 18. Безпалько О.В. Наукові дослідження у галузі соціальної педагогіки (результати моніторингу 2007-2009 рр.)// Вісник психології і соціальної педагогіки [Електронний ресурс] : Зб. наук. праць. – Випуск 2. – К., М., 2010. – Режим доступу до збірника : www.psyh.kiev.ua
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама