Сторінки без міжмовних посилань

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Такі сторінки не мають інтервікі-посилань:

Префікс 

Нижче показані 250 результатів, починаючи з № 1

Переглянути (попередні 250 • наступні 250) (2050100250500).

 1. "Я-концепція" як показник особистісного зростання майбутнього вчителя
 2. *
 3. Apenko S.N. Developing leadership in project with the use of verbal learning and visual information
 4. Apenko S.N. Motivating students to practice and training in project management
 5. Apenko S.N. The innovative technology of formation and evaluation of behavioral competencies in project management
 6. Baliuta V.V.Illusion of understanding as a socio-psychological prerequisite for youth political behaviour radicalization
 7. Cоціально-психологічне забезпечення підтримки педагогічною спільнотою та громадськістю реформ у сфері загальної середньої освіти
 8. Facebook
 9. Hubar N.V. Strategies for future primary school teachers’ listening skills developing
 10. Irgebayeva N.M. Ethopsychology and national psychology issues
 11. Ivanova I.V. The use of a multimedia presentation at the primary school lessons of English
 12. Kolesnikova A.O. The influence of the borrowings from contemporary languages on the dfevelopment of new English
 13. Levchenko N.V. Assimilation as a process of modification of speech sounds in English
 14. Open Library
 15. PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і педагогіки:Про
 16. PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і педагогіки:Умови використання
 17. Pluzhnyk I.V. The approaches to English study of immigrants in primary school in the United States of America
 18. Protasova A.V. Onomatopoeia as one of the instrumental types of phonetic stylistic devices
 19. Rusova Y.V. The ways of improving future primary school teachers’ English speaking skills
 20. Smyrnova O.M. Alliteration and assonance as phonetic stylistic devices in the context of the future primary school teachers’linguo-stylistic competence formation
 21. Tovkach O.V. The problem of forming and developing English vocabulary of future primary school teachers
 22. Twitter
 23. Vysotska A.I. The use of verses, games, and problem-solving activities in English grammar teaching of primary school students
 24. Vysotska M.I. Songs as a valuable pedagogical tool in teaching English of primary school students
 25. Zayets O.S. The synonymous phenomenon in English phraseology
 26. Європейський університет
 27. Євсієнко Надія Іванівна
 28. Євтух Микола Борисович
 29. Єжова Тетяна Євгенівна
 30. Єленгєєва В.
 31. Єлькєєва А.Б.
 32. Єніна Л.Л.
 33. Єніна Л.Л. Умови формування творчих здібностей старших дошкільників у театралізованої діяльності
 34. Єременко І.І. Автентичні тексти як ефективний засіб формування іншомовної особистості студента
 35. Єременко І.І. Американський досвід підготовки фахівців початкової школи до іншомовної освіти молодших школярів
 36. Єременко Ірина Ігорівна
 37. Єременко Василь Іванович
 38. Єрмоленко М.В. Стилістичні особливості перекладу англомовних поетичних текстів українською мовою
 39. Єрмоленко Марія Владиславівна
 40. Єрмолова Т.О. Методи боротьби зі стресом у операторів call-центру
 41. Єськова Т.Л. Проблема підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти до національного виховання дошкільників...
 42. Іванова І.В. Extracurricular activities in the process of foreign language education of future primary school teachers
 43. Іванова Інга Володимирівна
 44. Іванова О.В., Корсун С.І., Москалюк Л.М. Психологія: вступ до спеціальності
 45. Іванова О.В., Ярема Н.Ю. Соціально-психологічні чинники професійного становлення психологів ОВС у ВНЗ системи МВС
 46. Іванова Олена В’ячеславівна
 47. Іванчук А.П. Особливості ціннісних орієнтацій студентської молоді (на прикладі крос-культурного дослідження)
 48. Іванчук Анастасія Павлівна
 49. Іванчук Марія Георгіївна
 50. Іванюк Ганна Іванівна
 51. Іванілов Олександр Вікторович
 52. Івахненко Ю.О.
 53. Івахненко Ю.О. Reading as an Aim and a Means of Teaching and Learning a Foreign Language
 54. Іващук Л. С.
 55. Іващук Л. С. Формування країнознавчої компетенції молодших школярів у позакласній роботі з німецької мови
 56. Ігнатенко К.О. Білінгвальна освіта як засіб міжкультурної підготовки вчителя іноземної мови
 57. Ігнатенко Катерина Олегівна
 58. Ідеал
 59. Ідентифікація
 60. Ідентичність
 61. Ізворська Д.І.
 62. Ізвєкова А.С. Гумор як спосіб боротьби зі стресом у військовослужбовців
 63. Ізмаїльський державний гуманітарний університет
 64. Ільченко М.М. Іншомовна складова професійної компетентності майбутніх вчителів
 65. Ільченко Марія Миколаївна
 66. Ільїн Олексій Володимирович
 67. Ільїнський Анісім Андрійович
 68. Іляшко Олександр Олександрович
 69. Імідж
 70. Іміджелогія
 71. Індивід
 72. Індивідуальна психологія
 73. Індивідуально-психологічні передумови ефективності діяльності студентів
 74. Індивідуалізація
 75. Інженерна психологія
 76. Інновація
 77. Інститут вищої освіти АПН України
 78. Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка
 79. Інститут лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка
 80. Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка
 81. Інститут обдарованої дитини НАПН України
 82. Інститут педагогіки НАПН України
 83. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
 84. Інститут практичної психології і соціальної роботи «Психогенез»
 85. Інститут проблем виховання АПН України
 86. Інститут проблем виховання НАПН України
 87. Інститут провідних психологічних практик «Айседора»
 88. Інститут професійно-технічної освіти АПН України
 89. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
 90. Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
 91. Інститут розвитку дитини
 92. Інститут соціальної та політичної психології АПН України
 93. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
 94. Інститут інформатики і штучного інтелекту Донецького національного технічного університету
 95. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України
 96. Інститути НАПН України
 97. Інтеграція
 98. Інтелект
 99. Інтелігентність
 100. Інтелігенція
 101. Інтенсифікація навчального процесу у вищій школі
 102. Інтерес
 103. Інтернет-залежність студентів
 104. Інтероцептивні відчуття
 105. Інтроспективна психологія
 106. Інтуїція
 107. Іншомовний комунікативний простір: соціокультурний вимір
 108. Іонова Ірина Миколаївна
 109. Іпатова (Хілько) Лілія Вікторівна
 110. Іргебаєва Назіля Мукатаївна
 111. Іскакова Айгуль Толеутаївна
 112. Абраменко Віктор Іванович
 113. Абрамова О.О. Неофіційні антропонімічні номінації в соціально-віковому аспекті (на матеріалі німецької мови)
 114. Абрамова Олена Олександрівна
 115. Абрамян Наталія Дмитрівна
 116. Авдей Елена Николаевна
 117. Автореферати дисертацій викладачів-дослідників
 118. Авторитет
 119. Авіаційна психологія
 120. Агапова І.М. Вплив загроз інформаційної війни на стан комунікативного простору підприємства
 121. Агеева Л.Е. Этнокультурная компетентность будущих педагогов как фактор развития личности
 122. Агранович Е.Н. Развитие речи как фактор формирования поликультурной компетентности учащихся начальной школы
 123. Агранович Олена Миколаївна
 124. Агресія
 125. Агєєва Лариса Євгеніївна
 126. Адаптація
 127. Адаптація студентів у ВНЗ
 128. Аддикція
 129. Айдарханова Дайана
 130. Айтбаева А. Образовательные программы - основа интеграции в мировое образовательное пространство
 131. Академія педагогічних наук України
 132. Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України
 133. Акмеологія
 134. Акпаєва Асель Бакирівна
 135. Акрамова А.С., Айдарханова Д.А. Наследие и самобытность тюркской народной педагогики
 136. Акрамова А.С., Шакирова К.Р. Роль семьи в развитии личности ребенка
 137. Акрамова А.С. Элементы казахского фольклора в начальном математическом образовании
 138. Акрамова Алія Смагулівна
 139. Аксіологічні аспекти мотивації студента до навчання
 140. Аксіологія
 141. Активність
 142. Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах (матеріали конференції)
 143. Актуальні питання соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (конференція)
 144. Актуальні питання соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (конференція)/Звіт
 145. Актуальні питання соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (конференція)/Програма
 146. Актуальні питання соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (конференція)/Резолюція
 147. Актуалізація мотивації на педагогічну самоорганізацію майбутніх учителів: теоретичний та практичний аспект
 148. Алабужев Кирило Володимирович
 149. Алгоритм
 150. Александрова Аліна Петрівна
 151. Александрова Ганна Олександрівна
 152. Алексеєва О.А.
 153. Алексеєва О.А. Cучасні підходи до проблеми екологічного виховання дітей дошкільного віку
 154. Алексюк Анатолій Миколайович
 155. Алексєєва Ірина Петрівна
 156. Алексєєва Юлія Аркадіївна
 157. Алиева С.В.
 158. Алиева С.В. Профилактика семейной дезадаптации как аспект социально-педагогической деятельности
 159. Алиева Э.Ю.
 160. Алиева Э.Ю. Развитие личности студентов через формирование их способности к самостоятельному жизненному выбору
 161. Альдибекова Ш.
 162. Алєксандрова Є.С. Principles of Foreign Language Teaching in Ukrainian School System
 163. Алєксандрова Єлизавета Сергіївна
 164. Алєксєєнко Т.Ф
 165. Алєксєєнко Тетяна Федорівна
 166. Алієва Е.Ю.
 167. Амирова А.С., Таубаева Г.З. Инновационные формы вовлечения родителей в образовательный процесс дошкольной организации
 168. Амірова А.С.
 169. Ананьєв Борис Герасимович
 170. Андорал А.А.
 171. Андорал А.А. Методи формування навички читання учнів 4-го класу засобами ІКТ
 172. Андорал А.А. Розвиток навичок англомовного писемного мовлення у початковій школі
 173. Андорал Аліна Андріївна
 174. Андреєва Т.Т.
 175. Андреєва Т.Т. Наступність і перспективність у вихованні етичного ставлення до природи
 176. Андрусенко Ірина Володимирівна
 177. Андрущак Володимир Михайлович
 178. Андрущенко Віктор Петрович
 179. Андрюшина О.В. Освітній особистісний стандарт як складник якісної освіти
 180. Андрюшина Олена Владиславівна
 181. Андрєєв В.О. Професійна взаємодія викладачів коледжу мистецького спрямування
 182. Андрієвська В. В. Особливості педагогічного дискурсу в умовах інформаційного суспільства
 183. Андрієвська В. В. Самосвідомість як чинник розвитку психологічної культури педагога
 184. Андрієвська Валерія Вікторівна
 185. Анонс наукової продукції за науковою темою дослідження
 186. Антипін Є.Б. Управління інноваційним розвитком дошкільного навчального закладу як педагогічна проблема
 187. Антипін Євген Борисович
 188. Антощенко М.О.
 189. Антощенко М.О. Використання Smart Notebook в процесі навчання англійської мови дітей старшого дошкільного віку
 190. Апенько Світлана Миколаївна
 191. Арзанбаева Б.О., Идрисова Ж.И. Особенности инновационной педагогической деятельности будущего специалиста дошкольного профиля
 192. Аркатова Юлія Миколаївна
 193. Армаш Тетяна Сергіївна
 194. Артемова Л.В. Актуальні проблеми виховання дітей в поліетнічному дошкільному навчальному закладі
 195. Артемова Любов Вікторівна
 196. Артемчук Ольга Григорівна
 197. Асертивність
 198. Асмолов Олександр Григорович
 199. Асоціативна психологія
 200. Асоціація
 201. Астафурова Г.В. Психологічні особливості студентів, успішних у навчанні
 202. Астафурова Галина Володимирівна
 203. Атракція
 204. Атракція в структурі міжособистісних відносин
 205. Бабаєва (Вареник) Лариса Михайлівна
 206. Бабенко Микола Іванович
 207. Багач Галина Олександрівна
 208. Байдюк Л.М. Інноваційні технології навчання іноземних мов у початковій школі
 209. Байдюк Любов Миколаївна
 210. Байназарова Т.Б.
 211. Бакланов Костянтин Володимирович
 212. Балан Сергій Борисович
 213. Балаєва А.Р.
 214. Балаєва А.Р. Ідіоматичні вирази в піснях Adele
 215. Балл Георгій Олексійович
 216. Бальоха Р.В., Прокопович Є.М. Дослідження ґендерних особливостей психічної діяльності у хворих на епілепсію
 217. Бальоха Роман
 218. Балінтовська група. Тренінг контакту терапевт–клієнт (довгостроковий проект)
 219. Бандура Альберт
 220. Барановичський державний університет
 221. Барко В.І., Супрун Д.М. Поняття здоров'я і збереження здоров'я курсантів вищих навчальних закладів МВС України
 222. Барко Вадим Іванович
 223. Барчій (Фединишинець) Магдалина Степанівна
 224. Басюк Тетяна Петрівна
 225. Бацак Костянтин Юрійович
 226. Бачинська О.Ю. Інноваційні підходи до вивчення іноземних мов молодших школярів
 227. Бачинська Олена Юріївна
 228. Баштовий Олександр Миколайович
 229. Башук Людмила Петрівна
 230. Бевз Г.М. Громадська думка про реформу освіти в Україні: погляд через сімейні цінності
 231. Бевз Г.М. Соціально-психологічне забезпечення освітніх реформ: створення тезаурусу понять
 232. Бевз Галина Михайлівна
 233. Бевз Н.П. Порівняльна лінгвокультурологія як наука про мову та культуру
 234. Бевз Наталія Павлівна
 235. Бедлінський О.І
 236. Безносько Н.М. Особливості ґендерних відмінностей у поведінці студентів
 237. Безносько Наталія Миколаївна
 238. Безпалько О. Компетентнісний спектр майбутнього соціального педагога як основа професіоналізму
 239. Безпалько О.В. Дитячі громадські організації в системі соціального виховання
 240. Безпалько О.В. Компоненти професійної мобільності майбутніх соціальних педагогів
 241. Безпалько О.В. Наукові дослідження у галузі соціальної педагогіки (результати моніторингу 2007-2009 рр.)
 242. Безпалько О.В. Оптимізація підготовки соціальних педагогів у сучасному освітологічному просторі
 243. Безпалько О.В. Розвиток соціальної активності особистості у дитячому об’єднанні
 244. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка (схеми, таблиці, коментарії)
 245. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
 246. Безпалько Ольга Володимирівна
 247. Безух Ю.С. Активізація іншомовної мовленнєвої діяльності майбутнього вчителя початкової школи
 248. Безух Ю.С. Основні чинники розвитку іншомовної компетентності майбутнього вчителя початкової школи
 249. Безух Юлія Сергіївна
 250. Бейсенгалієв Б.Т.

Переглянути (попередні 250 • наступні 250) (2050100250500).

Особисті інструменти
Ми в мережі
Інструменти
Реклама