Усі сторінки

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Усі сторінки
Усі сторінкиПопередня сторінка (Неведомська Є.О. Профілактика наркоманії серед школярів у роботі соціальних педагогів)
Образ-Я
Об’єкт дослідженняОб’єкт управління
Оверченко А.І. Вивчення правосвідомості осіб, схильних до правопорушень як основа правового виховання студентівОверченко Аліна Іванівна
Овчаров А.О. Конкурентоздатність вчителя як наслідок соціально-психологічних впливів в освітньому середовищіОвчаров Анатолій Олександрович
Овчинникова Т. А.Огнев'юк В.О. "Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку (світоглядно- методологічний аспект)"
Огнев'юк В.О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку (монографія)Огнев'юк Віктор Олександрович
Огородник І.О. Позитивні та негативні аспекти вивчення іноземних мов на різних вікових етапах дошкільного дитинстваОгородник Ірина Олегівна
Огороднійчук Зоя ВасилівнаОгієнко Іван Іванович
Одеський національний політехнічний університетОднорог Л.С.Ожгевич Ірина Степанівна
Озоренко Світлана
Олексенко Т.Д.Олексенко Т.Д. Важливість підготовки майбутнього вчителя до проведення спостережень з учнями
Олексюк Е.А.Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе повышения квалификации учителей математики
Олексюк Наталія СтепанівнаОлексюк Олена Андріївна
Олпорт Гордон
Ольга Сидоренкова
Ольшанський Д.В. Розвиток умінь самостійно-дослідницької діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системиОльшанський Дмитро Валентинович
Олійник Н.А., Швець О.І. Фізкультурно-спортивну активність студентів у системі професійної аграрної освітиОлійник О.В. Уживання вигуків та вигукових фразеологізмів у сучасній англійській мові
Олійник Оксана ВікторівнаОліфіра Олександр ІвановичОмельченко А. В.
Омельченко А. В. Англомовні скорочення в соціальних мережахОмельченко Світлана Олександрівна
Омельчук Володимир ВасильовичОмелянчук І.І. Сутність поняття "полікультурність" як основоположного компоненту в структурі міжкультурної комунікації
Омелянчук Ірина ІванівнаОмері І., Міщенко А., Шолох Д., Шолох К. Особливості мотивації навчання дітей дошкільного віку
Омері І.Д. Девіантна поведінка як чинник порушення суспільного життя підлітківОмері Ірина Дмитрівна
Онипченко Оксана Ігорівна
Онищук М.В. Вплив культури масових жанрів на способи та засоби комунікації особистостіОнищук Марія В'ячеславівна
Опанасенко О.В. Застосування технології «Mind map» у навчанні іншомовної лексики молодших школярівОпанасенко Оксана Вікторівна
Орбан-Лембрик Лідія ЕрнестівнаОрганічні відчуттяОрлова Д.Г.
Орлова Д.Г. The use оf ICT іn thе prоcеss оf prіmаrу schооl studеnts Englіsh grаmmаr skіlls fоrmаtіоnОрлова Д.Г. Webquest technology in the process of primary school students’ English language grammar skills formingОрлова Діана Геннадіївна
Орловська Л.С. Актуальні завдання по формуванню компетентностей у здобувачів освіти у межах НУШОрєшков Микола Миколайович
Орієнтовна тематика рефератів з психології вищої школиОсвіта
Освітньо-суспільний журнал «РІДНА МОВА»Осколова Марія Дмитрівна
Османова А.М. Збереження національної ідентичності в умовах інформаційної війниОснови побудови гуманних стосунків з учнямиОсновні друковані праці Подоляк Людмила Григорівна
Особистісне зростання студентів в процесі професійного навчанняОсобистісне зростання студентів у процесі професійного навчанняОсобистісне самовизначення
Особистісно-орієнтований підхід до навчання і виховання студентівОсобистісно-орієнтований підхід до навчання і виховання студентів (реферат Настенко І.В.)Особистісно-орієнтовний підхід до навчання і виховання студентів (реферат Рудь Н.А.)
ОсобистістьОсобливості взаємозв'язку інтелекту й творчих здібностей особистості в професії педагога
Особливості діяльності соціального педагога в дошкільних навчальних закладахОсобливості засвоєння знаньОсобливості засвоєння студентами матеріалу курсу вищої математики
Особливості профорієнтаційної роботи в умовах профільного навчанняОсобливості психології студентів з глибокими вадами зоруОсобливості розвитку особистості студента
Особливості розвитку самооцінки в юнацькому віці під час навчання у вищому навчальному закладіОсобливості самовизначення сучасної молоді
Осовська О.І.Осовська О.І. Формування уявлень про професії дорослих у дітей дошкільного віку
Оспанова Б.А., Ташбулатова А., Сагдуллаев И. Профессионально-контекстное обучение как инструмент развития креативной компетенции
Оспанова Бахит АпсіїтівнаОстанній з могіканОфіційна – неофіційна структура
Охріменко З. Інноваційні стратегії у професійному самовизначенні учнів підліткового і старшого шкільного вікуОцінка педагогічна
Оцінні ставлення в педагогічній взаємодії
ПeрeдмоваПeредмова
ПНПУ імені В.Г. Короленка
Павелко М.О.Павелко М.О. Застосування комп’ютерних програм при навчанні іноземних мов у ДНЗПавленко Т.В. Особливості комунікативної сфери дівчат підлітків
Павлюк А.Павлюк А.Л. Сучасні технології навчання англійської мови дітей дошкільного віку у конексті сучасних освітніх тенденцій
Павлюк Р.О. Інформаційна компетентність у структурі сучасної лінгводидактикиПавлюк Р.О. Віртуалізація навчальної діяльності студентів педагогічних спеціальностей: контекстуальний дискурс
Павлюк Р.О. Поняття та характеристика елементів віртуального навчального іншомовного середовища педагогічного вишуПавлюк Р.О. Соціальна парадигма у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школиПавлюк Роман Олександрович
Павлюк Т.Г. Особливості змісту та структури професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом
Падалка Олег СеменовичПалько Т.В. Медіакомпетентність – необхідна складова професійної майстерності сучасного вчителя
Пальчик М.О. Формування культури педагогічного спілкування у майбутніх учителів початкової школиПальчик Марина ОлександрівнаПалюх Оксана Миколаївна
Палій Анатолій Андрійович
Пам’ятьПам’ять довготривала (довгострокова)Пам’ять довільна
Пам’ять емоційнаПам’ять короткочаснаПам’ять мимовільна
Пам’ять образнаПам’ять оперативнаПам’ять рухова
Пам’ять словесно-логічнаПанагушина Ольга Євгеніївна
Панасюк Д.С. Застосування МАС у процесі формування іншомовленнєвих лексичних навичок дітей дошкільного вікуПанасюк Діана Степанівна
Паничок Т.Я. Принцип мультидисциплінарності як основний принцип організації статевого виховання у навчальних закладах НімеччиниПаничок Тетяна ЯрославівнаПанова С.О. Викладання змістової лінії «Евристичне навчання математики» під час фахової підготовки майбутніх учителів математики
Панова Світлана ОлегівнаПанок Віталій Григорович
Панченко І.В. Феномен «кохання»Панченко Василь Васильович
Панченко Григорій ДенисовичПанченко О.А. Психологическая турбулентность в условиях информационной войны
Панченко Олег АнатолійовичПанченко С.М. Дистанційна форма підвищення кваліфікації з позиції педагогів сумської області
Панченко С.М. Особистістне зростання як мета післядипломної освіти дорослихПанченко Світлана МиколаївнаПанченко Сергій Михайлович
Панчук Володимир МиколайовичПаншина Л.Ю.
Паншина Л.Ю. Використання асоціативних ігор на уроках іноземної мови у початкових класахПаншина Л.Ю. До питань формування вторинної мовної особистості молодшого школяра на уроках німецької мовиПаншина Лілія Юріївна
Паншина Ю.В. Методичне портфоліо вчителя початкових класів із педагогічної діагностикиПаншина Юлія Вікторівна
Пасічник Алла Володимирівна
Пасічник Н.С. Індивідуалізація навчання іноземних мов у вищих педагогічних закладахПасічник Наталія Сергіївна
Пасічняк Руслана Федорівна
Патинок О.П. Становлення відповідальності як професійно значущої якості майбутнього фахівця соціальної сфери: психологічний аспектПатинок О.П. Становлення відповідальності як професійно значущої якості соціального працівника (автореферат)Патинок Оксана Петрівна
ПатопсихологіяПаустовська М.В. Програмне забезпечення формування іншомовної компетентності дітей старшого дошкільного віку в сучасних ДЗПаустовська Марина Василівна
Паутова В.В.Паутова В.В. Вплив французьких запозичень на англійську мову
Пашко Є.С. Сучасні тенденції формування іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової школи: полікультурний аспектПашко Євгенія Сергіївна
Пашукова Тетяна Іванівна
Пашуля Ю.В. Психологічна готовність дитини молодшого шкільного віку до навчання іноземних мовПашуля Юлія Володимирівна
Пащенко Світлана ЮріївнаПащенко Т. Категоріально-понятійний апарат, що характеризує якість освіти
Пащенко Тетяна МиколаївнаПедагогіка
Педагогічна майстерністьПедагогічна психологія
Педагогічна та психологічна література (джерела)Педагогічна та психологічна література (джерела)/httpПедагогічна та психологічна література (джерела)/Є
Педагогічна та психологічна література (джерела)/ІПедагогічна та психологічна література (джерела)/АПедагогічна та психологічна література (джерела)/Б
Педагогічна та психологічна література (джерела)/ВПедагогічна та психологічна література (джерела)/ГПедагогічна та психологічна література (джерела)/Д
Педагогічна та психологічна література (джерела)/ЕПедагогічна та психологічна література (джерела)/ЖПедагогічна та психологічна література (джерела)/З
Педагогічна та психологічна література (джерела)/ИПедагогічна та психологічна література (джерела)/КПедагогічна та психологічна література (джерела)/Л
Педагогічна та психологічна література (джерела)/МПедагогічна та психологічна література (джерела)/НПедагогічна та психологічна література (джерела)/О
Педагогічна та психологічна література (джерела)/ППедагогічна та психологічна література (джерела)/РПедагогічна та психологічна література (джерела)/С
Педагогічна та психологічна література (джерела)/ТПедагогічна та психологічна література (джерела)/УПедагогічна та психологічна література (джерела)/Ф
Педагогічна та психологічна література (джерела)/ХПедагогічна та психологічна література (джерела)/ЦПедагогічна та психологічна література (джерела)/Ч
Педагогічна та психологічна література (джерела)/ШПедагогічна та психологічна література (джерела)/ЩПедагогічна та психологічна література (джерела)/Э
Педагогічна та психологічна література (джерела)/ЮПедагогічна та психологічна література (джерела)/ЯПедагогічне спілкування
Педагогічний Університет ГейдельбергаПедагогічний менеджмент
Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка
Педагогічні умови культурологічної умови майбутнього вчителяПередера Ольга ВікторівнаПередмова
Передмова. Міжкафедральний семінарПереживання студентами свого дорослішання в процесі навчанняПереяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Першко Галина Олексіївна
Петлюк Д.В. Форми контролю рівнів іншомовних знань учнів початкової школи
Петлюк Діана ВасилівнаПетрашева І.І. Асистент вчителя як супервізор мультисенсорної команди
Петренко І.В. Застосування інноваційних комунікативних технологій для врегулювання соціальних конфронтацій в освітньому середовищіПетренко І.В. Застосування інноваційних соціально-психологічних технологій у процесі здійснення освітніх реформ
Петренко Ірина ВолодимирівнаПетрик Л.В. Викладач іноземної мови ВНЗ у процесі формування творчої особистості студента
Петрик Л.В. Медіатекст як один із засобів формування іншомовної комунікативної компетенції студентів педагогічної спеціальностіПетрик Л.В. Формування критичного мислення майбутніх вчителів початкової школи у змісті дисципліни «Практичний курс англійської мови»Петрик Лада Вікторівна
Петриченко Н.А. Використання інтерактивної дошки у навчанні англійської мови у початковій школіПетриченко Наталія Анатоліївна
Петришина Наталія Валеріївна
Петровський Артур Володимирович
Петрочко Жанна Василівна
Петрунько О.В. Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіасередовищіПетрунько О.В. Проблеми впровадження освітніх інновацій в УкраїніПетрунько О.В. Психологізація педагогічного процесу: актуальність проблеми
Петрунько О.В. Психологізація педагогічної освіти: проблеми і перспективиПетрунько Ольга Володимирівна

Попередня сторінка (Неведомська Є.О. Профілактика наркоманії серед школярів у роботі соціальних педагогів)

Особисті інструменти
Ми в мережі
Інструменти
Реклама