Сторінки без міжмовних посилань

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Такі сторінки не мають інтервікі-посилань:

Префікс 

Нижче показані 500 результатів, починаючи з № 1

Переглянути (попередні 500 • наступні 500) (2050100250500).

 1. "Я-концепція" як показник особистісного зростання майбутнього вчителя
 2. *
 3. Apenko S.N. Developing leadership in project with the use of verbal learning and visual information
 4. Apenko S.N. Motivating students to practice and training in project management
 5. Apenko S.N. The innovative technology of formation and evaluation of behavioral competencies in project management
 6. Baliuta V.V.Illusion of understanding as a socio-psychological prerequisite for youth political behaviour radicalization
 7. Cоціально-психологічне забезпечення підтримки педагогічною спільнотою та громадськістю реформ у сфері загальної середньої освіти
 8. Facebook
 9. Hubar N.V. Strategies for future primary school teachers’ listening skills developing
 10. Irgebayeva N.M. Ethopsychology and national psychology issues
 11. Ivanova I.V. The use of a multimedia presentation at the primary school lessons of English
 12. Kolesnikova A.O. The influence of the borrowings from contemporary languages on the dfevelopment of new English
 13. Levchenko N.V. Assimilation as a process of modification of speech sounds in English
 14. Open Library
 15. PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і педагогіки:Про
 16. PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і педагогіки:Умови використання
 17. Pluzhnyk I.V. The approaches to English study of immigrants in primary school in the United States of America
 18. Protasova A.V. Onomatopoeia as one of the instrumental types of phonetic stylistic devices
 19. Rusova Y.V. The ways of improving future primary school teachers’ English speaking skills
 20. Smyrnova O.M. Alliteration and assonance as phonetic stylistic devices in the context of the future primary school teachers’linguo-stylistic competence formation
 21. Tovkach O.V. The problem of forming and developing English vocabulary of future primary school teachers
 22. Twitter
 23. Vysotska A.I. The use of verses, games, and problem-solving activities in English grammar teaching of primary school students
 24. Vysotska M.I. Songs as a valuable pedagogical tool in teaching English of primary school students
 25. Zayets O.S. The synonymous phenomenon in English phraseology
 26. Європейський університет
 27. Євсієнко Надія Іванівна
 28. Євтух Микола Борисович
 29. Єжова Тетяна Євгенівна
 30. Єленгєєва В.
 31. Єлькєєва А.Б.
 32. Єніна Л.Л.
 33. Єніна Л.Л. Умови формування творчих здібностей старших дошкільників у театралізованої діяльності
 34. Єременко І.І. Автентичні тексти як ефективний засіб формування іншомовної особистості студента
 35. Єременко І.І. Американський досвід підготовки фахівців початкової школи до іншомовної освіти молодших школярів
 36. Єременко Ірина Ігорівна
 37. Єременко Василь Іванович
 38. Єрмоленко М.В. Стилістичні особливості перекладу англомовних поетичних текстів українською мовою
 39. Єрмоленко Марія Владиславівна
 40. Єрмолова Т.О. Методи боротьби зі стресом у операторів call-центру
 41. Єськова Т.Л. Проблема підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти до національного виховання дошкільників...
 42. Іванова І.В. Extracurricular activities in the process of foreign language education of future primary school teachers
 43. Іванова Інга Володимирівна
 44. Іванова О.В., Корсун С.І., Москалюк Л.М. Психологія: вступ до спеціальності
 45. Іванова О.В., Ярема Н.Ю. Соціально-психологічні чинники професійного становлення психологів ОВС у ВНЗ системи МВС
 46. Іванова Олена В’ячеславівна
 47. Іванчук А.П. Особливості ціннісних орієнтацій студентської молоді (на прикладі крос-культурного дослідження)
 48. Іванчук Анастасія Павлівна
 49. Іванчук Марія Георгіївна
 50. Іванюк Ганна Іванівна
 51. Іванілов Олександр Вікторович
 52. Івахненко Ю.О.
 53. Івахненко Ю.О. Reading as an Aim and a Means of Teaching and Learning a Foreign Language
 54. Іващук Л. С.
 55. Іващук Л. С. Формування країнознавчої компетенції молодших школярів у позакласній роботі з німецької мови
 56. Ігнатенко К.О. Білінгвальна освіта як засіб міжкультурної підготовки вчителя іноземної мови
 57. Ігнатенко Катерина Олегівна
 58. Ідеал
 59. Ідентифікація
 60. Ідентичність
 61. Ізворська Д.І.
 62. Ізвєкова А.С. Гумор як спосіб боротьби зі стресом у військовослужбовців
 63. Ізмаїльський державний гуманітарний університет
 64. Ільченко М.М. Іншомовна складова професійної компетентності майбутніх вчителів
 65. Ільченко Марія Миколаївна
 66. Ільїн Олексій Володимирович
 67. Ільїнський Анісім Андрійович
 68. Іляшко Олександр Олександрович
 69. Імідж
 70. Іміджелогія
 71. Індивід
 72. Індивідуальна психологія
 73. Індивідуально-психологічні передумови ефективності діяльності студентів
 74. Індивідуалізація
 75. Інженерна психологія
 76. Інновація
 77. Інститут вищої освіти АПН України
 78. Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка
 79. Інститут лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка
 80. Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка
 81. Інститут обдарованої дитини НАПН України
 82. Інститут педагогіки НАПН України
 83. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
 84. Інститут практичної психології і соціальної роботи «Психогенез»
 85. Інститут проблем виховання АПН України
 86. Інститут проблем виховання НАПН України
 87. Інститут провідних психологічних практик «Айседора»
 88. Інститут професійно-технічної освіти АПН України
 89. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
 90. Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
 91. Інститут розвитку дитини
 92. Інститут соціальної та політичної психології АПН України
 93. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
 94. Інститут інформатики і штучного інтелекту Донецького національного технічного університету
 95. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України
 96. Інститути НАПН України
 97. Інтеграція
 98. Інтелект
 99. Інтелігентність
 100. Інтелігенція
 101. Інтенсифікація навчального процесу у вищій школі
 102. Інтерес
 103. Інтернет-залежність студентів
 104. Інтероцептивні відчуття
 105. Інтроспективна психологія
 106. Інтуїція
 107. Іншомовний комунікативний простір: соціокультурний вимір
 108. Іонова Ірина Миколаївна
 109. Іпатова (Хілько) Лілія Вікторівна
 110. Іргебаєва Назіля Мукатаївна
 111. Іскакова Айгуль Толеутаївна
 112. Абраменко Віктор Іванович
 113. Абрамова О.О. Неофіційні антропонімічні номінації в соціально-віковому аспекті (на матеріалі німецької мови)
 114. Абрамова Олена Олександрівна
 115. Абрамян Наталія Дмитрівна
 116. Авдей Елена Николаевна
 117. Автореферати дисертацій викладачів-дослідників
 118. Авторитет
 119. Авіаційна психологія
 120. Агапова І.М. Вплив загроз інформаційної війни на стан комунікативного простору підприємства
 121. Агеева Л.Е. Этнокультурная компетентность будущих педагогов как фактор развития личности
 122. Агранович Е.Н. Развитие речи как фактор формирования поликультурной компетентности учащихся начальной школы
 123. Агранович Олена Миколаївна
 124. Агресія
 125. Агєєва Лариса Євгеніївна
 126. Адаптація
 127. Адаптація студентів у ВНЗ
 128. Аддикція
 129. Айдарханова Дайана
 130. Айтбаева А. Образовательные программы - основа интеграции в мировое образовательное пространство
 131. Академія педагогічних наук України
 132. Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України
 133. Акмеологія
 134. Акпаєва Асель Бакирівна
 135. Акрамова А.С., Айдарханова Д.А. Наследие и самобытность тюркской народной педагогики
 136. Акрамова А.С., Шакирова К.Р. Роль семьи в развитии личности ребенка
 137. Акрамова А.С. Элементы казахского фольклора в начальном математическом образовании
 138. Акрамова Алія Смагулівна
 139. Аксіологічні аспекти мотивації студента до навчання
 140. Аксіологія
 141. Активність
 142. Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах (матеріали конференції)
 143. Актуальні питання соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (конференція)
 144. Актуальні питання соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (конференція)/Звіт
 145. Актуальні питання соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (конференція)/Програма
 146. Актуальні питання соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (конференція)/Резолюція
 147. Актуалізація мотивації на педагогічну самоорганізацію майбутніх учителів: теоретичний та практичний аспект
 148. Алабужев Кирило Володимирович
 149. Алгоритм
 150. Александрова Аліна Петрівна
 151. Александрова Ганна Олександрівна
 152. Алексеєва О.А.
 153. Алексеєва О.А. Cучасні підходи до проблеми екологічного виховання дітей дошкільного віку
 154. Алексюк Анатолій Миколайович
 155. Алексєєва Ірина Петрівна
 156. Алексєєва Юлія Аркадіївна
 157. Алиева С.В.
 158. Алиева С.В. Профилактика семейной дезадаптации как аспект социально-педагогической деятельности
 159. Алиева Э.Ю.
 160. Алиева Э.Ю. Развитие личности студентов через формирование их способности к самостоятельному жизненному выбору
 161. Альдибекова Ш.
 162. Алєксандрова Є.С. Principles of Foreign Language Teaching in Ukrainian School System
 163. Алєксандрова Єлизавета Сергіївна
 164. Алєксєєнко Т.Ф
 165. Алєксєєнко Тетяна Федорівна
 166. Алієва Е.Ю.
 167. Амирова А.С., Таубаева Г.З. Инновационные формы вовлечения родителей в образовательный процесс дошкольной организации
 168. Амірова А.С.
 169. Ананьєв Борис Герасимович
 170. Андорал А.А.
 171. Андорал А.А. Методи формування навички читання учнів 4-го класу засобами ІКТ
 172. Андорал А.А. Розвиток навичок англомовного писемного мовлення у початковій школі
 173. Андорал Аліна Андріївна
 174. Андреєва Т.Т.
 175. Андреєва Т.Т. Наступність і перспективність у вихованні етичного ставлення до природи
 176. Андрусенко Ірина Володимирівна
 177. Андрущак Володимир Михайлович
 178. Андрущенко Віктор Петрович
 179. Андрюшина О.В. Освітній особистісний стандарт як складник якісної освіти
 180. Андрюшина Олена Владиславівна
 181. Андрєєв В.О. Професійна взаємодія викладачів коледжу мистецького спрямування
 182. Андрієвська В. В. Особливості педагогічного дискурсу в умовах інформаційного суспільства
 183. Андрієвська В. В. Самосвідомість як чинник розвитку психологічної культури педагога
 184. Андрієвська Валерія Вікторівна
 185. Анонс наукової продукції за науковою темою дослідження
 186. Антипін Є.Б. Управління інноваційним розвитком дошкільного навчального закладу як педагогічна проблема
 187. Антипін Євген Борисович
 188. Антощенко М.О.
 189. Антощенко М.О. Використання Smart Notebook в процесі навчання англійської мови дітей старшого дошкільного віку
 190. Апенько Світлана Миколаївна
 191. Арзанбаева Б.О., Идрисова Ж.И. Особенности инновационной педагогической деятельности будущего специалиста дошкольного профиля
 192. Аркатова Юлія Миколаївна
 193. Армаш Тетяна Сергіївна
 194. Артемова Л.В. Актуальні проблеми виховання дітей в поліетнічному дошкільному навчальному закладі
 195. Артемова Любов Вікторівна
 196. Артемчук Ольга Григорівна
 197. Асертивність
 198. Асмолов Олександр Григорович
 199. Асоціативна психологія
 200. Асоціація
 201. Астафурова Г.В. Психологічні особливості студентів, успішних у навчанні
 202. Астафурова Галина Володимирівна
 203. Атракція
 204. Атракція в структурі міжособистісних відносин
 205. Бабаєва (Вареник) Лариса Михайлівна
 206. Бабенко Микола Іванович
 207. Багач Галина Олександрівна
 208. Байдюк Л.М. Інноваційні технології навчання іноземних мов у початковій школі
 209. Байдюк Любов Миколаївна
 210. Байназарова Т.Б.
 211. Бакланов Костянтин Володимирович
 212. Балан Сергій Борисович
 213. Балаєва А.Р.
 214. Балаєва А.Р. Ідіоматичні вирази в піснях Adele
 215. Балл Георгій Олексійович
 216. Бальоха Р.В., Прокопович Є.М. Дослідження ґендерних особливостей психічної діяльності у хворих на епілепсію
 217. Бальоха Роман
 218. Балінтовська група. Тренінг контакту терапевт–клієнт (довгостроковий проект)
 219. Бандура Альберт
 220. Барановичський державний університет
 221. Барко В.І., Супрун Д.М. Поняття здоров'я і збереження здоров'я курсантів вищих навчальних закладів МВС України
 222. Барко Вадим Іванович
 223. Барчій (Фединишинець) Магдалина Степанівна
 224. Басюк Тетяна Петрівна
 225. Бацак Костянтин Юрійович
 226. Бачинська О.Ю. Інноваційні підходи до вивчення іноземних мов молодших школярів
 227. Бачинська Олена Юріївна
 228. Баштовий Олександр Миколайович
 229. Башук Людмила Петрівна
 230. Бевз Г.М. Громадська думка про реформу освіти в Україні: погляд через сімейні цінності
 231. Бевз Г.М. Соціально-психологічне забезпечення освітніх реформ: створення тезаурусу понять
 232. Бевз Галина Михайлівна
 233. Бевз Н.П. Порівняльна лінгвокультурологія як наука про мову та культуру
 234. Бевз Наталія Павлівна
 235. Бедлінський О.І
 236. Безносько Н.М. Особливості ґендерних відмінностей у поведінці студентів
 237. Безносько Наталія Миколаївна
 238. Безпалько О. Компетентнісний спектр майбутнього соціального педагога як основа професіоналізму
 239. Безпалько О.В. Дитячі громадські організації в системі соціального виховання
 240. Безпалько О.В. Компоненти професійної мобільності майбутніх соціальних педагогів
 241. Безпалько О.В. Наукові дослідження у галузі соціальної педагогіки (результати моніторингу 2007-2009 рр.)
 242. Безпалько О.В. Оптимізація підготовки соціальних педагогів у сучасному освітологічному просторі
 243. Безпалько О.В. Розвиток соціальної активності особистості у дитячому об’єднанні
 244. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка (схеми, таблиці, коментарії)
 245. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
 246. Безпалько Ольга Володимирівна
 247. Безух Ю.С. Активізація іншомовної мовленнєвої діяльності майбутнього вчителя початкової школи
 248. Безух Ю.С. Основні чинники розвитку іншомовної компетентності майбутнього вчителя початкової школи
 249. Безух Юлія Сергіївна
 250. Бейсенгалієв Б.Т.
 251. Белей Михайло Дмитрович
 252. Беленькая А.В. Взаимодействие педагога и детей при изучении иностранного языка
 253. Белинская А.Б. Конфликтологическая культура социального педагога
 254. Белинская Александра Борисовна
 255. Бердичівський педагогічний коледж
 256. Бердянський державний педагогічний університет
 257. Бердянський університет менеджменту і бізнесу
 258. Беркещук Христина Мирославівна
 259. Бернацька О.В.
 260. Бернацька О.В. Теоретичні основи соціокультурної компетенції в системі навчання майбутніх учителів початкової школи та іноземної мови
 261. Берізко М. І.
 262. Берізко М.І. The use of webquest technology in the process of the fourth form students’ English grammar skills forming
 263. Берізко М.І. Використання електрон. навч. програм як засіб підвищення рівня володіння ІМ в організації сам. роб. студентів
 264. Берізко М.І. Готовність майбутнього вчителя початкової школи до застосування google сервісів у навчанні англійської мови учнів 4 класу
 265. Берізко М.І. Засоби підвищення мотивації до навчання іноземної мови в молодшому шкільному віці
 266. Берізко М.І. Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів педагогічних спеціальностей
 267. Берізко Марія Ігорівна
 268. Беспала М.І. Застосування пісень на уроках англійської мови в початковій школі
 269. Беспала М.І. Формування навичок самостійної роботи з англійської мови учнів початкової школи
 270. Беспала Мирослава Ігорівна
 271. Бесіда 1. Усиновлення дитини: думка психолога
 272. Бесіда 2. Дитина в родині
 273. Бесіда 3. Дитина в родині
 274. Бесіда 4. Коли таємниця усиновлення стає відомою…
 275. Бех Іван Дмитрович
 276. Бицько Оксана Костянтинівна
 277. Блоцька С.І. Навчання учнів старшої школи комунікативним моделям поведінки британців
 278. Блоцька Світлана Ігорівна
 279. Бобровник Ю.О. Лексичні та граматичні особливості американського варіанту англійської мови
 280. Бобровник Ю.О. Шляхи реалізації когнітивно-комунікативного підходу навчання ІМ молодших школярів
 281. Бобровник Юлія Олександрівна
 282. Бовсунівська Д. В.
 283. Бовсунівська Д.В., Реутова К.В. Використання настільних ігор у навчанні граматики молодших школярів
 284. Богачков Ю.Н., Фельдман Я.А. Исследование личности перекрестным методом
 285. Богачков Юрий Николаевич
 286. Богдан Ю.С.
 287. Богдан Ю.С. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у вивченні іноземної мови
 288. Богданец-Билоскаленко Н.И. Активизация научно-методических разработок ученого-педагога Я. Чепиги в практике современной начальной школы
 289. Богданець-Білоскаленко Н.І. Проблема національного виховання особистості у дошкільному закладі та початковій школі
 290. Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна
 291. Боговарова Олена Іванівна
 292. Богуславський гуманітарний коледж імені І.С. Нечуя-Левицького
 293. Богініч Ольга Любомирівна
 294. Боднар (Навізовська) Марія Богданівна
 295. Боднар Лілія Василівна
 296. Бодня О.В., Кононенко С.О. Інформаційно-комунікаційні технології у науково-методичній роботі школи
 297. Бодюл Є.М.
 298. Божович Лідія Іллівна
 299. Бойко (Ліснича) Надія
 300. Бойко (Ліснича) Надія Дмитрівна
 301. Бойко Ірина Іванівна
 302. Бойко О.Г. Canadian English: history and prospects
 303. Бойко Ольга Григорівна
 304. Бойко Петро Карпович
 305. Бойко С. Т. Медіа-освіта як складова професійної компетентності психолога в інформаційному суспільстві
 306. Бойко С. Т.Медіакомпетентність психолога в умовах інформаційного суспільства
 307. Бойко С.О. Діалектика англійської мови в Америці
 308. Бойко Світлана Тихонівна
 309. Бойко Станіслав Олександрович
 310. Бойко Я.В. Психологічні особливості симпатії у старшокласників
 311. Бойко Яна Валеріївна
 312. Бойчук Г.Л.
 313. Бойчук Г.Л. Актуальність використання аудіовізуальних засобів у навчанні англійської мови дітей дошкільного віку
 314. Болгарський Анатолій Георгійович
 315. Болотська Оксана Анатоліївна
 316. Боляк О.А.
 317. Боляк О.А. Впровадження предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) у процесі іншомовної освіти чірлідерів
 318. Бондар Є.М.
 319. Бондар Є.М. Особливості методики іншомовної дошкільної освіти у США
 320. Бондар Володимир Іванович
 321. Бондар Л.А. Роль дотекстових та післятекстових вправ у вивченні тексту за фахом
 322. Бондар Т.В.
 323. Бондар Т.В. Психологічні особливості іншомовного навчання дітей старшого дошкільного віку
 324. Бондар Ю.В.
 325. Бондар Ю.В. Формування професійного інтересу у студентів спеціальності «Дошкільна освіта» у процесі виробничої практики
 326. Бондарева Олена Євгенівна
 327. Бондаренко Іван Михайлович
 328. Бондаренко Ірина Ігорівна
 329. Бондаренко Василь Васильович
 330. Бондаренко Г.Л. Народна риторика як засіб національного виховання майбутнього вчителя початкової школи
 331. Бондаренко Г.Л. Творча діяльність учителя як основна умова формування творчої особистості мол.шк.в пед.спадщині В.О. Сухомлинського
 332. Бондаренко Г.Л. Формування мовленнєво-риторичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи
 333. Бондаренко Геннадій Леонідович
 334. Бондаренко Зоя Петрівна
 335. Бондаренко О. Застосування тренінгу з ейдетики як засобу розвитку образної пам’яті у студентів
 336. Бондаренко Олександр Федорович
 337. Бондаренко Олена
 338. Бондаренко Ю.В. Формуюче оцінювання у навчанні іноземної мови дітей дошкільного віку
 339. Бондаренко Юлія Вікторівна
 340. Бондарина Л.В. Способи організації професійно-орієнтованого навчання іноземної мови майбутніх фахівців сфери туризму
 341. Бондарина Людмила Володимирівна
 342. Бондарчук Олена Іванівна
 343. Бонч-Бруєвич Георгій Федорович
 344. Боржемська О.М.
 345. Борисова Зоя Назарівна
 346. Борисюк С. Досвід використання двосторонніх іграшок (авторська розробка) у консультативній роботі з дорослими та дітьми
 347. Борисюк Світлана Олексіївна
 348. Боришевський Мирослав Йосипович
 349. Боровець Олена Віталіївна
 350. Боровик В.І. Стилістичне використання ономатопічних слів в англійській мові
 351. Боровик Вікторія Ігорівна
 352. Бородавко М.О.
 353. Бородавко М.О. Застосування технології «Відкритості» для розвитку творчої особистості молодшого школяра на уроках АМ
 354. Бородавко Марія Олексіївна
 355. Ботіна Л. Й. Дослідження особливостей мовленнєвої комунікації у науковому співтоваристві (гендерний аспект)
 356. Ботіна Людмила Йосипівна
 357. Боєвчук Олександр Валерійович
 358. Братусь Іванна Володимирівна
 359. Братусь Борис Сергійович
 360. Братусь О.О.Соціально-психологічні чинники булінгу у взаємодії підлітків
 361. Брусенко Олена Леонідівна
 362. Буйницька О.П. Використання інтерактивних технологій у навчальному процесі
 363. Буйницька О.П. Розвиток інтересу до навчання фізики в учнів основної школи у позакласній роботі (автореферат)
 364. Буйницька Оксана Петрівна
 365. Булах Ірина Сергіївна
 366. Булгакова О.В. Структура ономатопічних слів та її вплив на значення семантичних одиниць в англійській мові
 367. Булгакова Оксана Василівна
 368. Бункевич О.В. Іноземна мова як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх менеджерів з туризму
 369. Бункевич Ольга В`ячеславівна
 370. Буренко В.М.
 371. Буренко В.М. Деякі аспекти іншомовної підготовки майбутнього вчителя початкової школи
 372. Бурим Ольга Володимирівна
 373. Бурковський Сергій Васильович
 374. Бурлака Яків Іванович
 375. Буряк Олена Вадимівна
 376. Бучма В.В. Діалогічна взаємодія як складова педагогіки партнерства в концепції нової української школи
 377. Бучма В.В. Особливості формування національної ідентичності підлітків у контексті сьогодення
 378. Бєлавін С.П. Теоретичні аспекти дослідження феномена «свій-чужий» в кроскультурній взаємодії
 379. Бєлавіна Т.І. Становлення правосвідомості особистості в умовах соціально-політичної кризи
 380. Бєлкіна Елла Вікторівна
 381. Бєлофастова Таїсія Юріївна
 382. Бєлєнька Г., Кудикіна Н., Дерев’янко Л. Використання wiki-технологій у сучасному дошкільному навчальному закладі
 383. Бєлєнька Г.В. Образ матері в українській культурі та його вплив на формування особистості
 384. Бєлєнька Г.В. Формування професійної мотивації учіння у студентів спеціальності „Дошкільна освіта”
 385. Бєлєнька Ганна Володимирівна
 386. Біла І. М. Інформаційна безпека розвитку особистості
 387. Біла Ірина Миколаївна
 388. Білгород-Дністровське педагогічне училище
 389. Біленко В.А.
 390. Білет Ольга Володимирівна
 391. Білецька Світлана Петрівна
 392. Білик Тетяна Олександрівна
 393. Білолипецький Д. А. Педагогічні умови виховання самостійності у дітей старшого дошкільного віку в процесі виконання трудових доручень
 394. Білолипецький Д.А. Проблеми підготовки дітей дошкільного віку до вивчення англійської мови: аспект мовленнєвої діяльності
 395. Білолипецький Дмитро Андрійович
 396. Білоус О.А. Адаптаційні проблеми іноземних студентів інженерного профілю
 397. Білоус Олена Анатоліївна
 398. Білявець С.Я. Концептуальні основи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників
 399. В'язовська Ніна Михайлівна
 400. В. Чепурко
 401. Вайландт Н.О. Особливості професійного іміджу майбутнього вчителя іноземної мови у початковій школі
 402. Вайландт Наталія Олександрівна
 403. Вайнола Ренате Хейкієвна
 404. Вакуленко О.Л.
 405. Вакуленко О.Л. Формування основ екологічної компетентності у дітей старшого дошкільного віку у процесі діяльності на екологічній стежині
 406. Вакулюк В.В. Cистема професійної підготовки майбутніх викладачів іноземної мови в університетах Канади
 407. Вакулюк Вікторія Володимирівна
 408. Валентин Соловієнко
 409. Валеологічна культура вчителя як чинник формування психічного здоров'я вихованців
 410. Вальчук Марія Петрівна
 411. Варченко А.В.
 412. Варченко А.В. Мультимедійні технології як засіб навчання англомовнoї лексики дітей старшого дошкільного віку
 413. Василенко А.С. Формування толерантності студентів як педагогічна проблема у вищих навчальних закладах України
 414. Василенко Аліна Сергіївна
 415. Василенко В.Р. Мовна картина світу як засіб міжкультурної комунікації
 416. Василенко Вікторія Романівна
 417. Василенко М.М., Карпілянський Д.А. До проблеми моделювання вибору копінг-стратегії у професійній діяльності працівників ОВС
 418. Василенко Марина Миколаївна
 419. Василинчук Андрій Васильович
 420. Васильєв Олексій Олександрович
 421. Василюк Алла Володимирівна
 422. Васюра Н.О. Соціально-правовий захист дітей у загальноосвітніх навчальних закладах
 423. Васюра Наталія Олександрівна
 424. Васійчук Оксана Володимирівна
 425. Васіна О.К.
 426. Ващенко О.І. Формування полікультурної свідомості у молодшого школяра
 427. Ващенко О.М., Кравченко Т.В. Метод проектів і кооперативне навчання як засіб оптимізації вищої освіти
 428. Ващенко Оксана Ігорівна
 429. Ващенко Олена Миколаївна
 430. Веклич Ю.І. Використання автентичних текстів у процесі формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів початкової школи
 431. Веклич Ю.І. Зберігання культурно-історичної інформації країни, мова якої вивчається, у контексті прояву її кумулятивної функції
 432. Веклич Ю.І. Лінгвокраїнознавчий аспект навчання іноземної мови у підготовці майбутніх учителів початкової школи
 433. Веклич Ю.І. Особливості формування полікультурної комунікативної компетенції майбутніх вчителів іноземної мови у початковій школі
 434. Веклич Ю.І. Порівняльна семантика лексем позначення білого та чорного кольорів у культурах країн світу
 435. Веклич Юлія Іванівна
 436. Венгловська Олена Анатоліївна
 437. Веред Л.Г.
 438. Веред Л.Г. Підготовка вчителя початкової школи до професійної діяльності
 439. Вересоцька Наталія Іванівна
 440. Веретенко Тетяна Григорівна
 441. Вернік О.Л. Проблема психологічної безпеки особистості в медійному просторі новин
 442. Вертугіна Валентина Миколаївна
 443. Вершинна психологія
 444. Взаємини викладачів зі студентами як чинник становлення особистості майбутнього фахівця
 445. Взаємини викладачів зі студентами як чинник становлення особистості майбутнього фахівця (реферат Пішенко О.В.)
 446. Взаємини викладачів зі студентами як чинник становлення особистості майбутнього фахівця (реферат Шворак А.В.)
 447. Взаємини викладачів і студентів як чинник становлення особистості майбутнього вчителя
 448. Виготський Лев Семенович
 449. Вимоги до оформлення статті
 450. Вимоги і методичні рекомендації щодо написання реферату
 451. Винниченко Лілія Миколаївна
 452. Виноградова В.Є., Журавель А.П. Особливості емоційної регуляції міжособистісної взаємодії студентів з окупованих територій
 453. Виноградова Вікторія Євгенівна
 454. Виправна психологія
 455. Випуск 1948 року
 456. Випуск 1949 року
 457. Випуск 1950 року
 458. Випуск 1951 року
 459. Випуск 1952 року
 460. Випуск 1953 року
 461. Випуск 1954 року
 462. Випуск 1955 року
 463. Випуск 1956 року
 464. Випуск 1957 року
 465. Випуск 1958 року
 466. Випуск 1959 року
 467. Випуск 1960 року
 468. Випуск 1961 року
 469. Випуск 1962 року
 470. Випуск 1963 року
 471. Випуск 1964 року
 472. Випуск 1965 року
 473. Випуск 1966 року
 474. Випуск 1967 року
 475. Випуск 1968 року
 476. Випуск 1969 року
 477. Випуск 1970 року
 478. Випуск 1971 року
 479. Випуск 1972 року
 480. Випуск 1973 року
 481. Випуск 1974 року
 482. Випуск 1975 року
 483. Випуск 1976 року
 484. Випуск 1977 року
 485. Випуск 1978 року
 486. Випуск 1979 року
 487. Випуск 1980 року
 488. Випуск 1981 року
 489. Випуск 1982 року
 490. Випуск 1983 року
 491. Випуск 1984 року
 492. Випуск 1985 року
 493. Випуск 1986 року
 494. Випуск 1987 року
 495. Випуск 1988 року
 496. Випуск 1989 року
 497. Випуск 1990 року
 498. Випуск 1991 року
 499. Випуск 1992 року
 500. Випуск 1993 року

Переглянути (попередні 500 • наступні 500) (2050100250500).

Особисті інструменти
Ми в мережі
Інструменти
Реклама